Energia

Dofinansowanie pelletu 2024 Jak uzyskać dopłatę na zakup pelletu

Autor Barbara Borkowska
Barbara Borkowska14.01.20247 min.
Dofinansowanie pelletu 2024 Jak uzyskać dopłatę na zakup pelletu
banner

Dopłata do pelletu to forma wsparcia dla gospodarstw domowych na zakup pelletu drzewnego jako ekologicznego paliwa grzewczego. W 2024 roku rząd przeznaczył pulę środków na ten cel w ramach walki ze smogiem i poprawy jakości powietrza.

Kluczowe wnioski:
 • Dopłaty do pelletu przysługują tylko w 2024 roku na zasadach określonych w programie Czyste Powietrze.
 • Wsparcie można otrzymać na zakup pelletu certyfikowanego do celów grzewczych w budynku mieszkalnym.
 • Maksymalna kwota dotacji to 3 tys. zł lub do 80% kosztów, zależnie od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie.
 • Wnioski należy składać we wskazanych instytucjach, a nabór potrwa do 30 listopada 2024 lub do wyczerpania środków.
 • Przyznane dotacje trzeba w ciągu 12 miesięcy rozliczyć fakturami VAT za zakup pelletu wraz z protokołem odbioru.

Jak się ubiegać o dopłatę do pelletu w 2024

W 2024 roku rząd wprowadził nowy program dopłat do zakupu pelletu drzewnego w ramach walki ze smogiem. Dopłaty te są skierowane do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na zakup certyfikowanego pelletu do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych.

Aby ubiegać się o dopłatę do pelletu, należy złożyć specjalny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Termin składania wniosków jest ograniczony i trwa od 1 stycznia 2024 r. do 30 listopada 2024 r. lub do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o dotację na pellet należy składać za pośrednictwem gmin, w których zlokalizowany jest budynek mieszkalny. Można to zrobić osobiście lub online przez platformę gov.pl. We wniosku trzeba podać m.in. dane osobowe, adres budynku, jego powierzchnię, a także planowany koszt zakupu i ilość pelletu.

Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, zgodę współwłaścicieli nieruchomości i deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.

Komu przysługuje dopłata na zakup pelletu

Dopłaty do pelletu przeznaczone są dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub mieszkania za pomocą kotłów i pieców na pellet drzewny. Dotację można przeznaczyć tylko na zakup certyfikowanego pelletu drzewnego klasy A1 lub A2 do użytku w tych urządzeniach grzewczych.

Dopłaty nie przysługują na zakup pelletu w celach rekreacyjnych, np. do ogrzewania tarasów czy altan oraz w drugich domach wykorzystywanych okazjonalnie.

Co ważne, dotacja przeznaczona jest wyłącznie na pokrycie części kosztów samodzielnego, bezpośredniego zakupu pelletu przez osoby uprawnione, a nie np. w ramach umowy na dostawy ciepła zawartej z zewnętrznym podmiotem.

Limity i ograniczenia

Warto pamiętać, że w ramach dopłaty do pelletu nie można zakupić tego paliwa na potrzeby nowo budowanych budynków jednorodzinnych i nowo powstających lokali. Dotyczy to budynków, dla których pozwolenie na budowę wydano po 1 stycznia 2024 r.

Ponadto, jeśli budynek lub lokal był już wcześniej dofinansowany w ramach programu Czyste Powietrze lub Mój Prąd na zakup i montaż źródła ciepła na pellet drzewny, to także nie przysługuje prawo do ubiegania się o dopłatę na zakup tego paliwa.

Data wydania pozwolenia na budowę nowego budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego Po 1 stycznia 2024
Wcześniejsze dofinansowanie na źródło ciepła (kocioł, piec) na pellet z programu Czyste Powietrze lub Mój Prąd Tak
Prawo do dopłaty na pellet Nie

Czytaj więcej: Ile miesięcznie zużywa prądu statystyczne polskie gospodarstwo domowe? Przeciętne zużycie i rachunki za energię

Gdzie i kiedy składać wniosek o dotację

Jak już wspomniano, wnioski o przyznanie dopłaty do pelletu przyjmują urzędy gmin właściwe ze względu na lokalizację budynku mieszkalnego, który jest ogrzewany pelletem drzewnym. W praktyce oznacza to urząd gminy, na terenie której znajduje się dany budynek lub mieszkanie.

Termin składania wniosków wraz z załącznikami określono na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 listopada 2024 r. Jeśli jednak wcześniej zostanie wyczerpana pula środków przeznaczonych na dopłaty, nabór wniosków zostanie zakończony. Dlatego warto składać dokumenty jak najszybciej.

Wnioski można składać zarówno osobiście, jak i online przez platformę gov.pl. Tam również znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące trybu składania oraz niezbędne formularze i załączniki.

Jak policzyć wysokość dotacji na pellet

Dofinansowanie pelletu 2024 Jak uzyskać dopłatę na zakup pelletu

Wysokość dopłaty do pelletu zależna jest od dwóch podstawowych czynników: miesięcznego dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym oraz ilości pelletu i kosztów jego nabycia wskazanych we wniosku.

 • Dla dochodu miesięcznego do 1564 zł lub w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego do 900 zł na osobę - dotacja wynosi 80% kosztów zakupu pelletu, lecz nie więcej niż 3 tys. zł.
 • Dla dochodu miesięcznego od 900 zł do 1564 zł na osobę w gospodarstwie domowym - dotacja wynosi 50% kosztów zakupu pelletu, lecz nie więcej niż 1,5 tys. zł.

Na tej podstawie należy samodzielnie obliczyć przewidywaną maksymalną kwotę dofinansowania. Przy wyliczeniach pomocny może okazać się specjalny kalkulator dostępny na portalu gov.pl.

Jak rozliczyć przyznaną dopłatę na pellet

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dopłaty na pellet, środki finansowe nie są od razu przekazywane na konto wnioskodawcy. Kwota dotacji zostaje zarezerwowana na realizację zakupu pelletu przez osobę uprawnioną.

Następnie w ciągu 12 miesięcy od daty złożenia wniosku trzeba dokonać zakupu pelletu i złożyć rozliczenie, czyli:

 • fakturę VAT lub rachunek za zakupione paliwo na właściwą kwotę,
 • protokół odbioru lub inny dokument potwierdzający zakup odpowiedniej ilości pelletu zgodnej z wnioskiem.

Wówczas odpowiednia kwota dotacji (zgodna z przyznaną we wniosku) zostanie wypłacona na rachunek bankowy podany we wniosku.

Zasady przyznawania dotacji na pellet w 2024

Na koniec warto dodać, że w ramach dopłat na zakup pelletu w 2024 roku od osób starających się o dotację nie wymaga się złożenia nowej deklaracji uczestnictwa w programie Czyste Powietrze ani zawarcia umowy dotacji.

Przy rozpatrywaniu wniosków o dotację stosowana jest kolejność ich wpływu (decyduje data). Wsparcie finansowe jest udzielane aż do wyczerpania budżetu, który na ten cel został przewidziany przez rząd w 2024 roku.

Podsumowanie

Rządowy program dopłat do pelletu na rok 2024 stwarza dla wielu gospodarstw domowych ogromną szansę na pozyskanie wsparcia finansowego na zakup tego ekologicznego paliwa grzewczego. Aby skorzystać z dopłaty do pelletu w maksymalnej kwocie 3 tys. zł, która pokryje do 80% kosztów, trzeba spełnić określone warunki formalne i terminowo złożyć kompletny wniosek o dopłatę do pelletu.

Nabór wniosków prowadzą urzędy gmin właściwe dla lokalizacji budynku mieszkalnego ogrzewanego pelletem drzewnym. Dokumenty można składać osobiście lub przez internet za pośrednictwem platformy gov.pl, gdzie znajdują się gotowe formularze wniosku o dopłatę do pelletu i niezbędne załączniki.

Dotację należy następnie rozliczyć w ciągu roku od złożenia wniosku, przedstawiając fakturę VAT i protokół odbioru potwierdzające zakup pelletu. Wówczas przysługująca dopłata do pelletu zostanie wypłacona na rachunek bankowy wskazany we wniosku o dopłatę do pelletu.

Warte podkreślenia jest, że dopłaty do pelletu są jednorazowym instrumentem wsparcia na rok 2024, a środki przeznaczone na ten cel nie są zbyt duże. Dlatego złożenie kompletnych dokumentów jak najszybciej zdecydowanie zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania zakupu pelletu.

banner

Najczęstsze pytania

Wnioski o dopłatę do pelletu w ramach programu Czyste Powietrze będzie można składać od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków.

Wniosek można złożyć przez internet, korzystając z portalu beneficjenta programu Czyste Powietrze lub osobiście w urzędzie gminy.

Niezbędne są: dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, zgoda współwłaścicieli, zaświadczenie o dochodach oraz inne dokumenty wskazane w regulaminie.

Nie, dofinansowanie przysługuje tylko osobom, których budynek został oddany do użytku przed 1 września 2017 r.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 37 tys. zł w przypadku miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym do 600 zł.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 2. Ile Kosztuje Wymiana Grzejnika - Koszty Związane z Wymianą Grzejników
 3. Wymiary paneli fotowoltaicznych Zestawienie
 4. Schemat podłączenia bufora Jak podłączyć bufor ciepła?
 5. Fotowoltaika 5 kW - Efektywność i Koszty Instalacji Fotowoltaicznej
Autor Barbara Borkowska
Barbara Borkowska

Jestem ekspertką w dziedzinie fotowoltaiki. Na blogu dzielę się wiedzą na temat paneli słonecznych, magazynów energii i systemów zarządzania energią. Doradzam w kwestii opłacalności inwestycji w OZE.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły