Energia

Enea Taryfa G11 - Grupa Taryfowa G11 w Ofercie Enea - Ceny i Warunki Umowy

Autor Jarosław Pietrzak
Jarosław Pietrzak13.02.20247 min.
Enea Taryfa G11 - Grupa Taryfowa G11 w Ofercie Enea - Ceny i Warunki Umowy
banner

Enea taryfa G11 to jedna z grup taryfowych oferowanych klientom biznesowym przez spółkę energetyczną Enea. Jest przeznaczona dla firm o określonym, dużym zużyciu energii elektrycznej rocznie. W artykule przybliżamy jej warunki, ceny i rabaty. Dowiesz się dla kogo jest ta taryfa, jakie daje korzyści, ile wynosi opłata handlowa i jak podpisać umowę z Eneą na taryfę G11.

Kluczowe wnioski:
 • Taryfa G11 dotyczy dużych firm zużywających rocznie powyżej 50 MWh energii.
 • Oferuje atrakcyjne stawki za energię elektryczną oraz rabaty dla stałych klientów.
 • Wymaga podpisania umowy z Eneą na okres 1-3 lat.
 • Przewiduje kary za zerwanie umowy przed czasem.
 • Zapewnia obsługę klienta biznesowego i pomoc w rozliczeniach.

Enea taryfa G11 dla kogo przeznaczona

Enea taryfa G11 skierowana jest do odbiorców biznesowych o dużym, rocznym zużyciu energii elektrycznej. Mogą z niej korzystać firmy, które spełniają warunek rocznego poboru energii na poziomie nie mniejszym niż 50 MWh.

Dotyczy to zarówno dużych zakładów przemysłowych, jak i średnich firm produkcyjnych, handlowych oraz z sektora usług. Taryfa dedykowana jest klientom działającym na obszarze, na którym dystrybucję energii elektrycznej prowadzi spółka Enea Operator.

Aby móc skorzystać z taryfy G11, firma musi mieć moc umowną na poziomie co najmniej 40 kW. Ponadto konieczne jest zawarcie umowy dystrybucyjnej z operatorem systemu dystrybucyjnego na czas określony.

Taryfa G11 daje szansę na obniżenie rachunków za prąd dla subject małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, które charakteryzują się wysokim, stabilnym poborem energii elektrycznej.

Kryteria kwalifikacji do taryfy G11

Aby przedsiębiorstwo mogło skorzystać z taryfy G11, musi spełnić łącznie poniższe warunki:

 • Roczne zużycie energii elektrycznej na poziomie co najmniej 50 MWh.
 • Moc umowna nie mniejsza niż 40 kW.
 • Podpisanie umowy na czas określony z operatorem systemu dystrybucyjnego (na obszarze Enei jest to Enea Operator).

Jeżeli firma spełnia powyższe kryteria, może wnioskować o zakwalifikowanie do grupy taryfowej G11 i tym samym uzyskać dostęp do atrakcyjnych cen energii elektrycznej.

Korzyści z Enea taryfy G11 dla firm

Podstawową korzyścią dla firm wynikającą z Enea taryfy G11 są zdecydowanie niższe stawki za energię elektryczną.

W porównaniu do innych grup taryfowych dedykowanych biznesowi, ceny energii elektrycznej są tutaj znacznie atrakcyjniejsze.

Taryfa G11 oferuje bardzo konkurencyjne stawki za jednostkę energii, co w konsekwencji przekłada się na rachunki mniejsze nawet o ok. 15-20% niż w przypadku pozostałych taryf biznesowych Enei.

Dodatkowe zniżki i rabaty

Oprócz korzystnych cen energii, taryfa G11 umożliwia przedsiębiorstwom uzyskanie specjalnych rabatów i zniżek, które dodatkowo zmniejszają koszty związane z zakupem prądu.

Enea oferuje rabat w wysokości ok. 5% dla klientów, którzy podpiszą umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego na okres 3 lat.

Firmy zużywające ponad 500 MWh rocznie mogą starać się o indywidualne, jeszcze bardziej preferencyjne warunki współpracy w ramach taryfy G11. Dotyczy to głównie dużych zakładów produkcyjnych oraz klientów strategicznych.

Zakres rocznego zużycia energii elektrycznej Wysokość rabatu w taryfie G11
50-100 MWh 3%
100-300 MWh 4%
300-500 MWh 5%
powyżej 500 MWh negocjowane indywidualnie

Jak widać na powyższym zestawieniu, im większy roczny pobór energii elektrycznej, tym wyższy rabat można uzyskać od Enei. Najkorzystniejsze warunki dotyczą największych odbiorców biznesowych.

Czytaj więcej: Jak odczytać licznik prądu Norax 3? Poradnik i instrukcja [2021]

Jakie rabaty w taryfie G11 oferuje Enea

Enea przewiduje w taryfie G11 rabaty uzależnione od długości trwania umowy dystrybucyjnej oraz od rocznego zużycia energii elektrycznej:

 • 3% rabatu za umowę na 1 rok,
 • 4% rabatu za umowę na 2 lata,
 • 5% rabatu za umowę na 3 lata.

Ponadto firmy zużywające rocznie:

 • 50-100 MWh mogą uzyskać 3% rabatu,
 • 100-300 MWh - 4% rabatu,
 • 300-500 MWh - 5% rabatu,
 • powyżej 500 MWh mogą negocjować rabaty indywidualnie.

Im dłuższa umowa i wyższe roczne zużycie energii, tym wyższy rabat w taryfie G11. Dla klientów strategicznych dostępne są rabaty indywidualne ustalane bezpośrednio z przedstawicielem Enei.

Ile wynosi opłata handlowa w taryfie G11 Enea

Enea Taryfa G11 - Grupa Taryfowa G11 w Ofercie Enea - Ceny i Warunki Umowy

W taryfie G11 obowiązuje stała, miesięczna opłata handlowa. Jej wysokość wynosi 250 zł netto. Oznacza to, że co miesiąc firma uiszcza tę opłatę niezależnie od ilości pobranej energii elektrycznej.

Opłata handlowa pokrywa koszty obsługi umowy, rozliczeń, udostępniania oraz analizy danych pomiarowo-rozliczeniowych dotyczących zamawianej mocy i zużycia energii.

Obejmuje także koszty wystawiania faktur, ich dostarczania, czynności związanych z użytkowaniem układów pomiarowo-rozliczeniowych i kontrolą prawidłowości rozliczeń.

Wysokość 250 zł to stawka netto - przy fakturowaniu doliczany jest podatek VAT, co daje 306,50 zł brutto miesięcznej opłaty handlowej.

Opłata handlowa w taryfie G11 wynosi 250 zł netto. Po doliczeniu VAT daje to 306,50 zł brutto, którą firma płaci co miesiąc, niezależnie od ilości zużytego prądu.

Jak podpisać umowę z Enea na taryfę G11

Procedura podpisania umowy dystrybucyjnej z Eneą na taryfę G11 wygląda następująco:

 1. Firma składa wniosek do Enei o zmianę dotychczasowej umowy na umowę w grupie taryfowej G11.
 2. Enea sprawdza, czy przedsiębiorstwo spełnia wymagane warunki (m.in. minimalny roczny pobór na poziomie 50 MWh).
 3. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Enea przedstawia firmie do podpisania umowę dystrybucyjną z cennikiem opłat wg taryfy G11.
 4. Firma podpisuje umowę, która zaczyna obowiązywać od kolejnego okresu rozliczeniowego.
 5. Enea do umowy dołącza także wniosek o zmianę parametrów dystrybucyjnych, który klient również musi podpisać.

Czas podpisania standardowej umowy to ok. 2 tygodnie od złożenia wniosku. Przy umowach z negocjowanymi warunkami czas ten może się wydłużyć w zależności od przebiegu negocjacji.

Kary umowne za zerwanie umowy z Enea G11

Rezygnacja z umowy zawartej z Eneą na czas określony w ramach taryfy G11, przed upływem daty obowiązywania umowy, wiąże się z koniecznością zapłaty kary umownej.

Jej wysokość stanowi iloczyn:

 • ilości lat pozostałych do końca trwania umowy oraz
 • 1/36 przychodu operatora systemu dystrybucyjnego za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla danej grupy taryfowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zerwania umowy.

Oznacza to, że im dłużej pozostało do końca umowy w momencie rezygnacji, tym wyższa będzie kara umowna do zapłacenia dla Enei.

Kara będzie tym wyższa, im większy był przychód Enei Operator ze świadczenia dystrybucji energii dla grupy taryfowej G11 w ostatnim roku.

W celu uniknięcia dodatkowych opłat, przedsiębiorstwo powinno zapoznać się z warunkami umowy przed jej podpisaniem i od razu zadeklarować współpracę na czas, na który jest w stanie się zobowiązać.

Podsumowanie

Enea taryfa G11 to oferta skierowana do dużych firm, które rocznie zużywają ponad 50 MWh energii elektrycznej. Zapewnia ona dostęp do atrakcyjnych cen prądu, rabatów sięgających nawet 5% oraz możliwość negocjowania indywidualnych warunków współpracy.

Aby skorzystać z taryfy G11, przedsiębiorstwo musi mieć moc umowną na poziomie min. 40 kW i podpisać umowę dystrybucyjną z Eneą Operator. Oferuje ona znaczące obniżki cen energii w porównaniu do standardowych taryf biznesowych.

Korzystając z grupy taryfowej G11 można dodatkowo uzyskać rabaty uzależnione od długości trwania umowy (do 5% przy 3 latach). Im większy roczny pobór energii, tym wyższy rabat.

W ramach opłaty handlowej na poziomie 250 zł netto miesięcznie, Enea zapewnia pełną obsługę klienta biznesowego, w tym wsparcie analityków i doradców energetycznych.

banner

Najczęstsze pytania

Aby przedsiębiorstwo mogło skorzystać z taryfy G11, musi rocznie zużywać ponad 50 MWh energii elektrycznej, mieć moc umowną na poziomie min. 40 kW oraz podpisać umowę dystrybucyjną z operatorem systemu dystrybucyjnego.

Miesięczna opłata handlowa w taryfie G11 wynosi 250 zł netto. Po doliczeniu VAT stanowi kwotę 306,50 zł brutto. Jest niezależna od zużycia energii.

Enea przewiduje rabaty uzależnione od długości umowy (do 5% za 3 lata) oraz od rocznego zużycia energii elektrycznej (im większe zużycie, tym wyższy rabat - do negocjacji indywidualnych).

Rezygnacja z umowy przed czasem oznacza konieczność zapłaty kary umownej. Jej wysokość zależy od lat pozostałych do końca umowy i przychodu operatora systemu dystrybucyjnego w poprzednim roku.

Szczegółowe, aktualne ceny i stawki opłat dla grupy taryfowej G11 znajdują się w cenniku usług dystrybucji energii elektrycznej Enei Operator, dostępnym na stronie www.enea.pl.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak działa magazyn energii przy fotowoltaice? Wyjaśniamy
 2. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 3. Ile Kosztuje Przejechanie 1 km - Koszt 100 km Elektrycznym Samochodem
 4. Opłata OZE Definicja i opis
 5. Schemat podłączenia bufora Jak podłączyć bufor ciepła?
Autor Jarosław Pietrzak
Jarosław Pietrzak

Specjalizuję się w doradztwie dotyczącym fotowoltaiki. Na blogu publikuję porady z zakresu doboru systemu, montażu paneli i magazynowania energii. Dzielę się moim doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły