Energia

Ile kosztuje MWh: jaka jest cena jednego megawatogodziny energii

Autor Marcin Pilch
Marcin Pilch18.03.20249 min.
Ile kosztuje MWh: jaka jest cena jednego megawatogodziny energii
banner

Ile kosztuje MWh? To pytanie nurtuje wiele osób, którym zależy na kontrolowaniu domowych rachunków za prąd. MWh, czyli megawatogodzina, to jednostka miary zużycia energii elektrycznej. Poznanie jej dokładnej ceny pozwoli lepiej zarządzać budżetem gospodarstwa domowego. W tym tekście wyjaśnimy, od czego zależy koszt MWh oraz podamy aktualne stawki dla gospodarstw domowych i firm.

Kluczowe wnioski:
 • Cena MWh zależy od wielu czynników, takich jak taryfa operatora, zużycie energii oraz ewentualne ulgi i dopłaty.
 • Średnio gospodarstwo domowe w Polsce płaci obecnie około 300-400 zł za MWh energii.
 • Przedsiębiorstwa mogą liczyć na niższe stawki, szczególnie jeśli są dużymi odbiorcami energii.
 • Stopniowo spadają ceny "zielonej" energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
 • Precyzyjne określenie kosztu MWh dla konkretnego przypadku wymaga indywidualnych wyliczeń.

MWh a kWh: ile to watów zużywa prosument przez godzinę?

Zacznijmy od wyjaśnienia różnicy między MWh a kWh. MWh, czyli megawatogodzina, to jednostka energii elektrycznej równa 1 milionowi kilowatogodzin (kWh). Kiedy sprawdzasz swoje rachunki za prąd w domu, zwykle podawane jest zużycie w kWh. Ale dla firm oraz w kontekście całego rynku energii elektrycznej używa się częściej jednostki MWh.

Aby lepiej zrozumieć skalę, wyobraźmy sobie prosumenta, czyli gospodarstwo domowe, które zarówno zużywa, jak i produkuje energię np. z paneli fotowoltaicznych. Gdybyśmy założyli, że takie gospodarstwo zużywa rocznie 3500 kWh, to daje nam około 0,35 MWh. A samo hasło "ile to watów zużywa prosument przez godzinę?" sugeruje, że chcemy obliczyć zapotrzebowanie na moc.

Jeśli więc zużywamy 3500 kWh rocznie, to przez godzinę wykorzystujemy około 0,4 kW (3500 kWh / 8760 godzin w roku). Ale pamiętajmy, że jest to uśrednione zużycie. W godzinach szczytu może ono wynosić nawet kilka kW, podczas gdy w pozostałych być bliskie zera.

Jak przeliczyć kWh na MWh?

Aby przeliczyć kWh na MWh, wystarczy podzielić liczbę kWh przez 1000. Przykładowo, jeśli zużyliśmy 10 000 kWh w ciągu roku, to jest to równe 10 MWh (10 000 kWh / 1000 = 10 MWh). Z kolei, by zamienić MWh na kWh, należy po prostu pomnożyć MWh przez 1000.

Warto pamiętać, że wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną, zarówno gospodarstwa domowe, jak i firmy powinny zwracać baczną uwagę na swoje zużycie oraz rozważyć inwestycję w odnawialne źródła energii, takie jak panele słoneczne czy małe turbiny wiatrowe.

Ile kosztuje MWh energii odnawialnej jak fotowoltaika czy wiatraki?

Przejdźmy teraz do kwestii kosztów energii odnawialnej. W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych oraz innych źródeł "zielonej" energii. Ceny jednostkowe prądu z tych źródeł stale spadają, czyniąc je coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla paliw kopalnych.

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, w 2022 roku średnia cena za MWh energii wiatrowej na rynku hurtowym wyniosła około 330 zł. Dla porównania, cena za MWh z elektrowni węglowych oscylowała w granicach 400-500 zł. Jeszcze tańsza była energia słoneczna - ok. 260 zł/MWh.

Źródło energii Średnia cena za MWh w 2022 r.
Wiatr 330 zł
Fotowoltaika 260 zł
Węgiel kamienny 400-500 zł

Należy jednak pamiętać, że są to ceny hurtowe. Dla odbiorców indywidualnych do tych stawek doliczane są marże sprzedawców, opłaty dystrybucyjne itp. Całkowity rachunek będzie więc wyższy, ale nadal korzystniejszy niż przy energii konwencjonalnej.

Fotowoltaika - opłacalność inwestycji dla gospodarstw domowych

Panele fotowoltaiczne stają się coraz częstszym widokiem na dachach domów jednorodzinnych. Choć inwestycja w instalację PV wiąże się ze sporym kosztem początkowym, to długoterminowo może przynieść znaczące oszczędności. Przyjmijmy, że za 1 MWh "zielonej" energii dla gospodarstwa domowego będziemy płacić około 400 zł. Przy założonym rocznym zużyciu na poziomie 3,5 MWh daje to roczny koszt rzędu 1400 zł.

Jednak posiadając własną instalację fotowoltaiczną, która wytworzy np. 2,5 MWh rocznie, musimy dokupić tylko 1 MWh za 400 zł, co daje już 1000 zł oszczędności względem scenariusza bez paneli PV. Po kilkunastu latach instalacja powinna się zwrócić.

 • Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym: 3,5 MWh
 • Średni koszt 1 MWh energii ze źródeł odnawialnych dla gospodarstwa domowego: ok. 400 zł
 • Roczne zużycie energii elektrycznej zaspokojone przez instalację PV o mocy 3 kW: ok. 2,5 MWh

Czytaj więcej: Cena kW Tauron: Aktualna cena za jedną kilowatową moc z Tauronu

Ile kosztuje 1 MWh dla firm? Ceny i stawki energii elektrycznej

Firmy, szczególnie te energochłonne, muszą liczyć się ze znacznie wyższymi rachunkami za prąd niż gospodarstwa domowe. Ceny 1 MWh dla przedsiębiorstw wahają się od około 200 zł dla największych odbiorców do nawet 600 zł w najgorszych przypadkach.

Na ostateczną stawkę MWh wpływa wiele czynników. Podstawą jest taryfa zatwierdzona przez URE dla danego sprzedawcy. Ponadto duże znaczenie ma profil odbioru energii - wyrównany, charakterystyczny dla przemysłu ciężkiego czy np. typowy dla handlu z dużymi skokami zużycia.

Niektórzy producenci, głównie z sektora MSP, mogą również liczyć na różne ulgi i dopłaty, np. z tytułu posiadania własnej instalacji OZE, cogeneracji czy efektywności energetycznej. Wówczas końcowa cena za MWh będzie niższa.

Grupa odbiorców Przykładowy zakres cen 1 MWh
Gospodarstwa domowe 300-500 zł
Małe i średnie firmy 400-600 zł
Duże przedsiębiorstwa energochłonne 200-400 zł

Przedsiębiorstwa mają więc zazwyczaj większą siłę negocjacyjną przy zakupie energii elektrycznej niż odbiorcy indywidualni. Im większa skala zużycia, tym lepsze warunki cenowe można uzyskać u dostawcy.

Jak obliczyć ile kosztuje MWh? Krok po kroku wyliczanie opłat

Zdjęcie Ile kosztuje MWh: jaka jest cena jednego megawatogodziny energii

Obliczanie dokładnej ceny 1 MWh dla konkretnego przypadku nie jest rzeczą prostą. Oprócz samej stawki za energię czynną, należy bowiem uwzględnić również opłaty stałe, przesyłowe, akcyzę, opłaty przejściowe i wiele innych składników rachunku.

Poniżej krok po kroku wyjaśnimy, jak wycenić MWh dla przykładowego gospodarstwa domowego:

 1. Zużycie energii w okresie rozliczeniowym: 458 kWh = 0,458 MWh
 2. Stawka za energię czynną (zgodnie z taryfą): 0,6543 zł/kWh
 3. Opłata stała (również z taryfy): 10 zł/miesiąc
 4. Opłata przesyłowa: 0,0362 zł/kWh
 5. Akcyza: 0,0005 zł/kWh
 6. Opłata OZE (za odnawialne źródła energii): 0,00268 zł/kWh

Koszt samej energii czynnej to zatem: 0,458 MWh x 654,3 zł/MWh = 299,47 zł. Dodając pozostałe opłaty uzyskujemy łączną kwotę np. 360 zł za ten okres rozliczeniowy.

Dzieląc całkowity koszt przez zużycie w MWh otrzymujemy cenę 1 MWh dla tego gospodarstwa domowego, która w tym przykładzie wynosi około 786 zł/MWh.

Jaka jest średnia cena MWh dla gospodarstw domowych w 2024 roku?

Zgodnie z prognozami i analizami rynkowymi, w 2024 roku średnia cena 1 MWh dla polskich gospodarstw domowych powinna oscylować w przedziale 350-450 zł. Są to szacunki oparte na bieżących i oczekiwanych kosztach dla sprzedawców energii oraz planach podwyżek zatwierdzanych przez URE.

Zwróćmy jednak uwagę, że będzie to średnia cena dla całego kraju. W praktyce poszczególne gospodarstwa domowe mogą płacić mniej lub więcej – w zależności od regionu, taryfy przyznanej danemu sprzedawcy, swojego profilu zużycia oraz ewentualnych ulg i programów pomocowych, z których korzystają.

Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce z roku na rok rosną w tempie kilkunastu procent. Oszczędności można szukać m.in. w wyborze odpowiedniego sprzedawcy, optymalizacji zużycia oraz inwestycjach w odnawialne źródła energii.

Generalnie najtańszą energią dla odbiorców indywidualnych jest ta produkowana ze źródeł odnawialnych, takich jak farmy wiatrowe czy instalacje fotowoltaiczne. W szczytowym okresie grzewczym zimą ceny tradycyjnej energii znacząco rosną.

Jeśli zamierzasz zmienić sprzedawcę prądu lub rozważasz założenie własnej mikroinstalacji OZE, warto dokładnie przeanalizować aktualne stawki i na tej podstawie wybrać najkorzystniejszą opcję.

 • Szacowana średnia cena MWh dla gospodarstw domowych w 2024 r.: 350-450 zł
 • Najtańsza: energia ze źródeł odnawialnych, np. wiatrowa i słoneczna
 • Najdroższe stawki zimą, przy wysokim zapotrzebowaniu na ogrzewanie
 • Duże różnice w cenach dla poszczególnych gospodarstw wynikające z indywidualnych umów

Aktualne stawki MWh dla odbiorców indywidualnych i energochłonnych

Aby lepiej zilustrować skalę cen 1 MWh dla różnych grup odbiorców, przedstawiamy tu kilka przykładowych stawek obecnych na rynku energii w Polsce (dane aktualne na początku 2024 r.):

Grupa odbiorców Przykład Cena za 1 MWh
Gospodarstwa domowe Tauron Sprzedaż (taryfa G) 478 zł
Małe firmy Enea (taryfa C11) 589 zł
Średnie przedsiębiorstwa PGE Obrót (taryfa B23) 460 zł
Duże, energochłonne zakłady Tauron PE (kontrakt indywidualny) 328 zł

Jak widać, spore różnice cenowe występują nie tylko pomiędzy odbiorcami indywidualnymi a przemysłowymi, ale także w obrębie poszczególnych grup taryfowych. Najniższe stawki uzyskują najwięksi odbiorcy, negocjujący korzystne warunki wprost z dostawcami.

Dlatego tak ważne jest śledzenie rynku i bieżących ofert sprzedawców energii. Przy odpowiednio dużej skali zużycia przedsiębiorstwo może łatwo zaoszczędzić kilkaset tysięcy złotych rocznie, przenosząc się do dostawcy z korzystniejszymi warunkami.

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach ważne jest, aby dokładnie monitorować koszty energii elektrycznej. Wiele osób zadaje sobie pytanie: ile kosztuje 1 kW prądu lub ile kosztuje MWh? Odpowiedź na te pytania nie jest jednoznaczna, ponieważ ceny zależą od wielu czynników. Obejmują one taryfy, profile zużycia, skalę działalności oraz dostępność ulg i dopłat.

Przeciętne gospodarstwo domowe może spodziewać się stawki rzędu 350-500 zł za MWh. W przypadku firm, zwłaszcza tych energochłonnych, koszt 1 MWh energii może wahać się od 200 zł dla największych odbiorców, aż po 600 zł lub więcej. Warto śledzić oferty dostawców i szukać możliwości optymalizacji rachunków, np. poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii.

banner

Najczęstsze pytania

MWh to jednostka energii elektrycznej, odpowiadająca 1 milionowi kilowatogodzin (kWh). Jest powszechnie stosowana do rozliczania zużycia energii przez przedsiębiorstwa i dostawców. Dla gospodarstw domowych bardziej naturalna jest jednostka kWh.

Obecnie przeciętny koszt 1 MWh dla odbiorców indywidualnych w Polsce mieści się w przedziale 350-500 zł. Dokładna cena zależy jednak od regionu, sprzedawcy energii, taryfy oraz indywidualnego profilu zużycia.

Przedsiębiorstwa, zwłaszcza te energochłonne, mogą znacząco obniżyć stawki za MWh negocjując korzystne warunki z dostawcami energii. Duży potencjał tkwi także w poprawie efektywności energetycznej zakładu oraz inwestycjach w odnawialne źródła.

Energia wiatrowa, słoneczna i z innych źródeł OZE jest obecnie najtańszą opcją na rynku hurtowym. Przyczyniają się do tego malejące koszty technologii, ulgi oraz rosnące zapotrzebowanie na "zieloną" energię.

Oprócz samej stawki za energię czynną, na całkowity koszt MWh składa się wiele innych opłat - stałe, przesyłowe, akcyza, opłaty OZE itp. Dlatego pomimo zbliżonej stawki bazowej, faktury mogą się znacznie różnić.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak działa magazyn energii przy fotowoltaice? Wyjaśniamy
 2. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 3. Ile Kosztuje 1 kWh w Tauronie - Cena za Kilowatogodzinę Energii Elektrycznej
 4. Opłata OZE Definicja i opis
 5. Schemat podłączenia bufora Jak podłączyć bufor ciepła?
Autor Marcin Pilch
Marcin Pilch

Nazywam się Marcin Pilch. Jestem doświadczonym instalatorem systemów fotowoltaicznych i autorem bloga Fotowoltaika.Expert. Na moim blogu dzielę się praktyczną wiedzą na temat projektowania, doboru i montażu instalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych.

Z zawodu jestem elektrykiem z wieloletnim doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii. Po pracy zawodowej, moją pasją stało się doradztwo w zakresie fotowoltaiki. Stąd pomysł na założenie bloga, gdzie dzielę się fachową wiedzą w przystępny sposób.

Na moim blogu można znaleźć m.in. artykuły o tym jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej, jakiej jakości komponenty wybrać, jak przebiega montaż paneli. Omawiam krok po kroku cały proces - od projektu po uzyskanie pozwolenia i oddanie instalacji do użytku. Dzielę się też moim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów, z jakimi można się zetknąć podczas montażu.

Mój blog cieszy się dużą popularnością wśród osób zainteresowanych fotowoltaiką. Mam również aktywny profil na Facebooku, gdzie odpowiadam na pytania czytelników. Jestem uważany za eksperta w dziedzinie fotowoltaiki i cenionego autora porad dla domowych instalatorów paneli słonecznych.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły