Energia

Jak odczytać licznik prądu Norax 3? Poradnik i instrukcja [2021]

Autor Marcin Pilch
Marcin Pilch12.10.20237 min.
Jak odczytać licznik prądu Norax 3? Poradnik i instrukcja [2021]
banner

Liczniki energii elektrycznej Norax 3 należą do nowoczesnych urządzeń pomiarowych, które znajdują coraz szersze zastosowanie zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle. Ich głównym zadaniem jest precyzyjny pomiar zużycia oraz rejestrowanie danych o poborze i oddawaniu energii elektrycznej. Jednak aby móc w pełni wykorzystać możliwości tych liczników, konieczna jest umiejętność poprawnego odczytywania zawartych w nich informacji.

W niniejszym poradniku omówimy budowę i działanie licznika Norax 3, sposoby odczytu wskazań z wyświetlacza oraz dostępu do danych pomiarowych poprzez interfejsy komunikacyjne. Wytłumaczymy jak zinterpretować odczytane wskazania, aby móc monitorować zużycie energii i kontrolować poprawność rozliczeń. Przedstawimy typowe problemy związane z odczytem licznika oraz sposoby ich rozwiązania. Poradnik ten pomoże w pełni wykorzystać możliwości licznika Norax 3 i bezproblemowo odczytywać jego wskazania.

I. Jak odczytać wskazania licznika Norax 3?

Podstawowe informacje na temat odczytu licznika

Aby poprawnie odczytać dane z licznika Norax 3, należy najpierw poznać budowę i zasadę działania tego urządzenia. Licznik wyposażony jest w szereg elementów umożliwiających prezentację i transmisję zgromadzonych danych pomiarowych. Do odczytu wskazań służy przede wszystkim wyświetlacz LCD, na którym w czasie rzeczywistym wyświetlane są najważniejsze parametry. Licznik posiada również szereg interfejsów komunikacyjnych, dzięki którym możliwy jest zdalny dostęp do szczegółowych danych billingowych zgromadzonych przez urządzenie.

Sposoby odczytu wskazań licznika Norax 3

Podstawowymi sposobami odczytu danych z licznika Norax 3 są:

 • Odczyt bezpośredni ze wskaźnika LCD
 • Odczyt za pomocą interfejsu optycznego
 • Transmisja danych przez interfejs RS485

W zależności od potrzeb, użytkownik może wybrać najwygodniejszą dla siebie metodę - od podstawowego odczytu z wyświetlacza, przez odczyt billingowy interfejsem optycznym, aż po transmisję danych do systemów nadzorujących.

Dane dostępne na liczniku Norax 3

Licznik Norax 3 udostępnia szeroki wachlarz pomiarów i danych, w tym:

 • Bieżące wskazania mocy czynnej i biernej
 • Wskazania energii czynnej i biernej w trzech taryfach
 • Profile mocy 15-minutowe
 • Dane dobowe i miesięczne
 • Dane o jakości energii
 • Alarmy i zdarzenia

Dostęp do tych danych zależy od wybranej metody odczytu. Niektóre informacje dostępne są tylko lokalnie lub przez interfejsy komunikacyjne.

II. Budowa i działanie licznika Norax 3

Wyświetlacz licznika Norax 3

Licznik Norax 3 wyposażony jest w ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD, który umożliwia prezentację pomiarów i danych użytkownikowi. Jest to wyświetlacz segmentowy, który w przejrzysty sposób przedstawia najważniejsze wskazania, takie jak:

 • Bieżąca moc czynna i bierna
 • Energia czynna i bierna w trzech taryfach
 • Napięcia i prądy fazowe
 • Współczynnik mocy

Dostępne są również dodatkowe informacje, takie jak status licznika, stany alarmowe czy kody usterek. Wyświetlacz posiada podświetlenie, dzięki czemu odczyt jest możliwy również przy słabym oświetleniu.

Przyciski sterujące licznikiem

Licznik Norax 3 posiada dwa przyciski, oznaczone strzałkami w górę i w dół, które umożliwiają poruszanie się po menu licznika. Pozwalają one na sekwencyjne wywoływanie kolejnych ekranów z danymi pomiarowymi dostępnymi na wyświetlaczu LCD.

Interfejsy komunikacyjne

Oprócz wyświetlacza, licznik Norax 3 posiada szereg interfejsów komunikacyjnych, które umożliwiają zdalny dostęp do danych pomiarowych. Do najważniejszych należą:

 • Interfejs optyczny - umożliwia lokalny odczyt danych billingowych
 • Interfejs RS485 - umożliwia transmisję danych do systemów nadzorujących
 • Interfejs PLC - komunikacja poprzez sieć energetyczną

Interfejsy te pozwalają na pełny dostęp do danych licznika przez uprawnione systemy i użytkowników.

III. Odczyt stanu licznika na wyświetlaczu

Jak odczytać licznik prądu Norax 3? Poradnik i instrukcja [2021]

Wskazanie energii czynnej i biernej

Podstawowy ekran licznika Norax 3 przedstawia aktualne wskazania energii czynnej i biernej w trzech strefach taryfowych. Prezentowane są one w postaci liczbowej wraz z jednostką (kWh lub kVarh). Kolejne pola informują o aktywnej w danej chwili taryfie (T1, T2 lub T3) oraz o całkowitej energii od załączenia zasilania.

Odczyt mocy chwilowej

Kolejne ekrany dostępne przy pomocy przycisków na liczniku pozwalają odczytać chwilowe wskazania mocy czynnej i biernej w trzech fazach, a także wartości napięć, prądów i współczynnika mocy. Parametry te wyświetlane są w postaci wartości liczbowych wraz z jednostkami.

Kontrola poprawności odczytu

Aby zweryfikować poprawność odczytu wskazań należy skontrolować:

 • czy wskazania energii narastają w czasie
 • czy moc chwilowa jest realna i zgodna z oczekiwaniami
 • czy nie występują alarmy lub komunikaty o błędach

Pozwoli to na szybkie wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu licznika.

IV. Odczyt danych przez interfejs optyczny

Podłączenie czytnika optycznego

Aby dokonać odczytu danych billingowych z licznika Norax 3 należy podłączyć do niego czytnik interfejsu optycznego - może to być przenośny konwerter USB lub Bluetooth albo modem/koncentrator podłączany na stałe w rozdzielni. Czytnik należy połączyć z portem optycznym licznika oznaczonym symbolem "diody LED".

Odczyt danych billingowych

Po nawiązaniu komunikacji, dostępne są szczegółowe dane pomiarowe zgromadzone przez licznik w określonych przedziałach czasu (np. dobowo lub miesięcznie). Odczytane dane można przeglądać bezpośrednio na wyświetlaczu czytnika lub przesłać do komputera w celu dalszej analizy.

Raporty dobowe i miesięczne

Do najczęściej pobieranych danych należą raporty miesięczne i dobowe, zawierające informacje o energii czynnej i biernej oraz innych parametrach w danym okresie rozliczeniowym. Pozwalają one na kontrolę rozliczeń oraz śledzenie charakterystyki obciążenia w czasie.

V. Odczyt danych przez interfejs RS485

Podłączenie modemu GSM/GPRS

Interfejs RS485 w liczniku Norax 3 najczęściej wykorzystywany jest do transmisji danych pomiarowych poprzez modem GSM/GPRS. Urządzenie to należy połączyć kablami z portem RS485 licznika oraz anteną zewnętrzną i skonfigurować do współpracy z systemem zbierania danych.

Konfiguracja połączenia z licznikiem

Aby możliwa była transmisja danych, konieczne jest wprowadzenie do modemu i licznika odpowiednich parametrów komunikacyjnych: adresu urządzenia, szybkości transmisji, protokołu transmisji (najczęściej DLMS) i innych ustawień. Podczas konfiguracji należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi modemu i licznika.

Zdalny dostęp do danych licznika

Poprawnie skonfigurowany modem GSM zapewni automatyczną, cykliczną transmisję danych pomiarowych do systemu centralnego. Pozwoli to na zdalny dostęp do szczegółowych informacji o zużyciu energii, profili obciążenia, alarmów, zdarzeń i parametrów jakościowych sieci.

VI. Błędy w odczycie licznika Norax 3

Typowe problemy i ich rozwiązywanie

Do najczęstszych problemów związanych z odczytem licznika Norax 3 należą:

 • Brak wskazań na wyświetlaczu - sprawdzić obecność napięcia zasilającego i stan bezpieczników
 • Komunikaty o błędzie - postępować zgodnie z instrukcją licznika
 • Brak transmisji danych - sprawdzić konfigurację i okablowanie
 • Rozbieżne wskazania - wykonać dodatkowy, niezależny pomiar w celu weryfikacji

W przypadku problemów należy zawsze sięgać do instrukcji licznika, która pomoże w identyfikacji i usunięciu usterki.

Wymiana baterii i bezpieczników

Licznik Norax 3 posiada wewnętrzną baterię podtrzymującą zasilanie zegara i pamięci oraz bezpieczniki zabezpieczające układy pomiarowe. Elementy te mogą wymagać okresowej kontroli i wymiany przez wykwalifikowany personel w przypadku awarii.

Kiedy wymagana jest wizyta serwisu?

W przypadku gdy samodzielne czynności nie pozwalają na przywrócenie poprawnego działania licznika, konieczne jest wezwanie serwisu producenta lub dostawcy energii elektrycznej. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy podejrzewana jest awaria układów pomiarowych licznika.

Podsumowanie

Licznik energii elektrycznej Norax 3 to nowoczesne urządzenie pomiarowe, wyposażone w szereg udogodnień ułatwiających odczyt danych. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, należy zapoznać się z budową i zasadą działania licznika. Podstawowy odczyt wskazań możliwy jest z wyświetlacza LCD, natomiast dostęp do szczegółowych danych billingowych wymaga skorzystania z interfejsów komunikacyjnych. Poprawna interpretacja odczytanych wskazań pozwoli na bieżącą kontrolę zużycia energii elektrycznej i weryfikację rozliczeń. Zdalny dostęp do danych licznika umożliwia stały monitoring charakterystyki obciążenia. Umiejętność obsługi licznika to klucz do wykorzystania wszystkich jego zalet.

banner

Najczęstsze pytania

Możliwy jest zdalny dostęp do danych licznika przez modem GSM lub system automatyki budynkowej pod warunkiem podłączenia licznika do tych systemów.

Liczniki energii posiadają plomby zabezpieczające i resetowanie wskazań jest niemożliwe bez ich zerwania, co jest niezgodne z prawem.

Należy obserwować czy wskazania narastają w sposób ciągły i proporcjonalny do zużycia energii. Można też wykonać dodatkowy, niezależny pomiar.

Miganie wskazań jest zwykle sygnałem ostrzegawczym świadczącym o nieprawidłowym działaniu lub alarmie w liczniku.

W przypadku alarmu lub błędu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi licznika. Często wymagany jest reset przez uprawniony personel.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 3.07 Liczba głosów: 16

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 2. Ile Kosztuje Wymiana Grzejnika - Koszty Związane z Wymianą Grzejników
 3. Wymiary paneli fotowoltaicznych Zestawienie
 4. Montaż instalacji fotowoltaicznej Jak zamontować panele słoneczne?
 5. Fotowoltaika 5 kW - Efektywność i Koszty Instalacji Fotowoltaicznej
Autor Marcin Pilch
Marcin Pilch

Nazywam się Marcin Pilch. Jestem doświadczonym instalatorem systemów fotowoltaicznych i autorem bloga Fotowoltaika.Expert. Na moim blogu dzielę się praktyczną wiedzą na temat projektowania, doboru i montażu instalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych.

Z zawodu jestem elektrykiem z wieloletnim doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii. Po pracy zawodowej, moją pasją stało się doradztwo w zakresie fotowoltaiki. Stąd pomysł na założenie bloga, gdzie dzielę się fachową wiedzą w przystępny sposób.

Na moim blogu można znaleźć m.in. artykuły o tym jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej, jakiej jakości komponenty wybrać, jak przebiega montaż paneli. Omawiam krok po kroku cały proces - od projektu po uzyskanie pozwolenia i oddanie instalacji do użytku. Dzielę się też moim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów, z jakimi można się zetknąć podczas montażu.

Mój blog cieszy się dużą popularnością wśród osób zainteresowanych fotowoltaiką. Mam również aktywny profil na Facebooku, gdzie odpowiadam na pytania czytelników. Jestem uważany za eksperta w dziedzinie fotowoltaiki i cenionego autora porad dla domowych instalatorów paneli słonecznych.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły