Montaż

Moc przyłączeniowa a moc umowna Różnice

Autor Barbara Borkowska
Barbara Borkowska28.01.20247 min.
Moc przyłączeniowa a moc umowna Różnice
banner

Moc Przyłączeniowa a Moc Umowna to jedno z kluczowych zagadnień związanych z umową na dostawę energii elektrycznej. Wiele osób myli te dwa pojęcia lub nie do końca rozumie różnice między nimi. Tymczasem zrozumienie różnic może pomóc w optymalizacji umowy i dopasowaniu jej do rzeczywistych potrzeb. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest moc przyłączeniowa i umowna, jak się między sobą różnią i jaki mają wpływ na rozliczenie za energię elektryczną.

Kluczowe wnioski:
 • Moc przyłączeniowa to maksymalna moc, na jaką została zaprojektowana instalacja.
 • Moc umowna to moc, na jaką opiewa umowa z dostawcą energii.
 • Moc umowna nie może przekraczać mocy przyłączeniowej.
 • Zbyt niska moc umowna może powodować przerwy w dostawie prądu.
 • Moc umowna wpływa na wysokość rachunków za prąd.

Czym jest moc przyłączeniowa

Moc przyłączeniowa to maksymalna moc elektryczna, na jaką została zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna danego obiektu. Jest to wartość mocy znamionowej zabezpieczenia przelicznikowego w złączu, czyli w punkcie przyłączenia instalacji odbiorcy do sieci elektroenergetycznej.

Moc przyłączeniowa określana jest na etapie projektowania przyłącza i instalacji elektrycznej. Ustalana jest na podstawie zapotrzebowania na moc zgłaszanego przez inwestora. Powinna uwzględniać zarówno aktualne jak i przyszłe potrzeby odbiorcy.

Od wielkości mocy przyłączeniowej zależy m.in. przekrój kabli zasilających i wielkość zabezpieczeń. Im większa moc przyłączeniowa, tym większe koszty wykonania przyłącza i instalacji. Dlatego warto już na etapie projektowania dokładnie określić przewidywane zapotrzebowanie na moc elektryczną.

Zmiana mocy przyłączeniowej

Moc przyłączeniowa ma charakter stały. Można ją zmienić tylko poprzez przebudowę przyłącza i instalacji elektrycznej. Konieczne jest wystąpienie do operatora sieci dystrybucyjnej z wnioskiem o zmianę warunków przyłączenia i zgodę na zwiększenie bądź zmniejszenie mocy przyłączeniowej.

Zwiększenie mocy przyłączeniowej wymaga najczęściej wymiany zabezpieczeń, kabli zasilających oraz rozbudowy sieci elektroenergetycznej. Wiąże się z dodatkowymi kosztami, które ponosi odbiorca. Zmniejszenie mocy przyłączeniowej również wymaga przebudowy instalacji po stronie odbiorcy.

Moc umowna a rzeczywiste zużycie energii

Moc umowna to moc określona w umowie sprzedaży lub umowie kompleksowej zawieranej z dostawcą energii elektrycznej. Jest to maksymalna moc pobierana z sieci, na jaką wyraził zgodę sprzedawca energii.

Moc umowna powinna być dostosowana do rzeczywistych potrzeb odbiorcy i odpowiadać maksymalnemu zapotrzebowaniu na moc. Nie może być większa niż moc przyłączeniowa danej instalacji.

Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej zależy od wielu czynników – przyzwyczajeń domowników, liczby i rodzaju urządzeń. Dlatego często niemożliwe jest precyzyjne określenie zapotrzebowania na moc przy zawieraniu umowy.

W przypadku zbyt niskiej mocy umownej istnieje ryzyko jej przekroczenia i w konsekwencji odcięcia dopływu prądu. Jeśli moc umowna jest za wysoka w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania, odbiorca płaci za niewykorzystaną moc.

Korekta mocy umownej

W razie potrzeby można dokonać korekty mocy umownej, aby lepiej dopasować ją do rzeczywistego zużycia. Obniżenie mocy umownej nie wymaga zgody operatora sieci, należy jedynie zwrócić się do sprzedawcy energii z wnioskiem o zmianę umowy.

Podwyższenie mocy umownej powyżej zamówionej do tej pory wartości wymaga zgody operatora sieci dystrybucyjnej. Konieczne jest sprawdzenie, czy instalacja odbiorcy umożliwia pobór większej mocy.

Czytaj więcej: Ile zapłacisz za montaż fotowoltaiki w 2024? Sprawdź aktualne ceny usług instalacji paneli PV

Zalety mocy umownej większej niż przyłączeniowa

Ustalenie mocy umownej na poziomie nieco wyższym od mocy przyłączeniowej ma swoje zalety. Pozwala uniknąć przerw w dostawie prądu w przypadku chwilowego przekroczenia mocy przyłączeniowej.

Przykładowo, gdy moc przyłączeniowa wynosi 10 kW, dobrze ustalić moc umowną na 11-12 kW. Daje to buffer bezpieczeństwa na wypadek większego zapotrzebowania. Niewielkie, krótkotrwałe przekroczenie mocy przyłączeniowej nie powoduje zadziałania zabezpieczeń.

Różnica między mocą umowną a przyłączeniową nie może jednak być zbyt duża. Optymalnie powinna wynosić 10-20% mocy przyłączeniowej.

Wady zbyt wysokiej mocy umownej

Ustalenie zbyt wysokiej mocy umownej w stosunku do rzeczywistych potrzeb nie jest korzystne dla odbiorcy. Powoduje bowiem konieczność ponoszenia wyższych opłat stałych za usługę dystrybucyjną.

Opłata ta zależy wprost od wielkości mocy umownej i jest naliczana niezależnie od ilości pobranej energii. Im wyższa jest ustalona moc umowna, tym wyższy rachunek za dystrybucję energii.

Wady mocy umownej mniejszej od przyłączeniowej

Moc przyłączeniowa a moc umowna Różnice

Z kolei zaniżenie mocy umownej w stosunku do mocy przyłączeniowej również niesie ze sobą konsekwencje. Grozi przerwami w dostawie energii elektrycznej w momencie przekroczenia mocy umownej.

Jeśli odbiorca pobiera moc większą niż moc umowna przez dłuższy czas, następuje automatyczne wyłączenie zasilania. Aby przywrócić dostawę energii konieczne jest zwiększenie mocy umownej.

Zbyt niska moc umowna oznacza więc ryzyko nagłych, nieplanowanych przerw w zasilaniu, które mogą prowadzić do utraty pracy urządzeń czy zniszczenia mienia.

Jak uniknąć problemów

Aby uniknąć problemów związanych z nieodpowiednio dobraną mocą umowną, warto na bieżąco analizować rzeczywiste zużycie energii i w razie potrzeby dokonywać korekty mocy umownej.

Pomocne jest też zainstalowanie licznika z funkcją pomiaru mocy maksymalnej, który ułatwi ocenę rzeczywistego zapotrzebowania na moc.

Jak zmienić moc przyłączeniową i umowną

Zmiana mocy przyłączeniowej

Zmiana mocy przyłączeniowej wymaga spełnienia następujących warunków:

 • Wystąpienie do operatora sieci dystrybucyjnej z wnioskiem o zmianę warunków przyłączenia
 • Uzyskanie zgody operatora na zwiększenie lub zmniejszenie mocy
 • W przypadku zwiększenia mocy - rozbudowa instalacji i sieci elektroenergetycznej
 • Przebudowa instalacji odbiorcy dostosowująca ją do nowej mocy przyłączeniowej

Koszty zmiany mocy przyłączeniowej ponosi odbiorca. Są one tym wyższe, im większa jest skala zmian w infrastrukturze.

Zmiana mocy umownej

Aby zmienić moc umowną należy:

 • Złożyć wniosek do sprzedawcy energii o zmianę umowy i mocy umownej
 • W przypadku zwiększenia mocy - uzyskać zgodę operatora sieci na podwyższenie mocy
 • Podpisać aneks do umowy ze sprzedawcą energii, określający nową wysokość mocy umownej

Zmiana mocy umownej na niższą nie wymaga zgody operatora sieci i nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów.

Różnice pomiędzy mocą przyłączeniową a umowną

Moc przyłączeniowa Moc umowna
Określa maksymalną moc, jaką może pobierać instalacja odbiorcy Określa moc, jaką odbiorca może pobierać na podstawie umowy
Ustalana na etapie projektowania przyłącza Ustalana przy zawieraniu umowy ze sprzedawcą energii
Wielkość stała, zmieniana poprzez przebudowę instalacji Wielkość zmienna, korygowana poprzez zmianę umowy
Określa parametry techniczne przyłącza i instalacji Służy do rozliczeń za usługę dystrybucyjną

Podstawowa różnica między mocą przyłączeniową a umowną polega więc na tym, że pierwsza odnosi się do parametrów technicznych instalacji, druga zaś do kwestii umownych i rozliczeniowych. Moc przyłączeniowa jest górną granicą mocy umownej.

Podsumowanie

Moc umowna i moc przyłączeniowa to dwa kluczowe pojęcia przy zawieraniu umowy na dostawę energii elektrycznej. Warto dobrze je zrozumieć, aby zoptymalizować umowę i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Moc przyłączeniowa określa maksymalne możliwości poboru mocy przez instalację. Jest parametrem stałym, zmienianym poprzez kosztowną przebudowę. Moc umowna natomiast definiuje moc, jaką odbiorca może pobierać na mocy umowy. Jest elastyczna, można ją korygować zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Moc umowna powinna być zawsze niższa lub równa mocy przyłączeniowej. Zbyt mała moc umowna grozi przerwami w dostawie prądu. Za duża generuje niepotrzebne koszty z tytułu opłat stałych. Najlepiej ustalić moc umowną nieco powyżej rzeczywistego zapotrzebowania. Pozwoli to uniknąć nagłego odcięcia zasilania w razie chwilowego, nieznacznego przekroczenia mocy.

Na bieżąco warto analizować rzeczywiste zużycie i w razie konieczności korygować moc umowną, aby jak najlepiej dopasować ją do zapotrzebowania. Pomoże w tym licznik z pomiarem mocy maksymalnej. Zrozumienie różnic między mocą umowną i przyłączeniową oraz ich właściwe dopasowanie pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zoptymalizować rachunki za prąd.

Moc przyłączeniowa i moc umowna są kluczowe przy podpisywaniu umowy z dostawcą energii elektrycznej. Ich zrozumienie i dopasowanie do potrzeb pozwala uniknąć problemów i ponoszenia zbędnych kosztów. Analiza rzeczywistego zużycia i bieżąca korekta mocy umownej zapewni optymalizację umowy i komfort korzystania z energii elektrycznej.

banner

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 2. Ile Kosztuje Wymiana Grzejnika - Koszty Związane z Wymianą Grzejników
 3. Wymiary paneli fotowoltaicznych Zestawienie
 4. Schemat podłączenia bufora Jak podłączyć bufor ciepła?
 5. Fotowoltaika 5 kW - Efektywność i Koszty Instalacji Fotowoltaicznej
Autor Barbara Borkowska
Barbara Borkowska

Jestem ekspertką w dziedzinie fotowoltaiki. Na blogu dzielę się wiedzą na temat paneli słonecznych, magazynów energii i systemów zarządzania energią. Doradzam w kwestii opłacalności inwestycji w OZE.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły