Energia

Odczyt licznika Tauron: kiedy i jak go przeprowadzić poprawnie

Autor Jarosław Pietrzak
Jarosław Pietrzak11.03.20248 min.
Odczyt licznika Tauron: kiedy i jak go przeprowadzić poprawnie
banner

Tauron odczyt licznika to obowiązek każdego odbiorcy energii elektrycznej. Systematyczne odczyty są niezbędne do rozliczenia zużytej energii i uniknięcia naliczenia opłat na podstawie szacunkowego zużycia. Właściwy odczyt licznika Tauron nie jest skomplikowaną czynnością, jednak wymaga przestrzegania określonych zasad. W poniższym artykule dowiesz się, jak prawidłowo i bez stresu przeprowadzić odczyt licznika prądu.

Kluczowe wnioski:

 • Odczyt licznika odbiorcy prądu powinni przeprowadzać regularnie, zgodnie z harmonogramem odczytów Tauron.
 • Przed odczytem należy zabezpieczyć dostęp do licznika oraz przygotować długopis i kartkę do zapisania stanu licznika.
 • W trakcie odczytu należy prawidłowo odczytać i zapisać wszystkie cyfry na liczniku, zaczynając od cyfr na lewo.
 • Jeżeli odczyt nie jest możliwy z powodu utrudnionego dostępu do licznika, należy poinformować o tym Tauron.
 • Unikanie błędów podczas odczytu pozwoli na prawidłowe rozliczenie zużytej energii i zapobiegnie naliczeniu opłat na podstawie szacunków.

Jak odczytać stan licznika prądu

Odczyt licznika prądu to zadanie, które większość z nas musi wykonywać regularnie. Wbrew pozorom jak odczytać licznik tauron prawidłowo nie jest skomplikowanym zadaniem – wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad. Dzięki tym wskazówkom łatwo i bezbłędnie podasz stan swojego licznika energii elektrycznej.

Pierwszym krokiem jest zlokalizowanie licznika. Zazwyczaj znajduje się on na klatce schodowej w budynku lub na zewnątrz, często w specjalnej szafce. Pamiętaj, że zgodnie z prawem licznik powinien być łatwo dostępny dla odczytów. Jeśli więc utrudniasz dostęp do urządzenia, narażasz się na konsekwencje.

Następnie przyjrzyj się dokładnie cyfrom na liczniku. Nie przejmuj się tymi po przecinku – jak podać odczyt licznika tauron, musisz odczytać tylko liczby całkowite. Zapisz wszystkie cyfry, zaczynając od skrajnej lewej strony. To właśnie ten odczyt należy zgłosić do Tauronu.

Choć licznik wydaje się urządzeniem prostym, jego prawidłowy odczyt czasem przysparza problemów. W dalszej części tego artykułu szczegółowo omówimy, jak uniknąć najczęstszych błędów i kiedy dokładnie należy dokonywać odczytów.

Ułatwiając pracę inkasentom

Podanie prawidłowego stanu licznika to niewielki obowiązek, który jednak często sprawia trudności. Wynika to z faktu, że liczniki energii elektrycznej nie zawsze są łatwo dostępne. Warto więc podjąć kilka kroków, aby ułatwić odczyt inkasentom Tauronu.

Po pierwsze, upewnij się, że do licznika nie jest utrudniony dostęp, np. przez ustawione przed nim meble lub inne przeszkody. Jeśli licznik znajduje się na zewnątrz, zadbaj o wycięcie rosnących wokół niego krzewów lub chwastów. Ponadto dobrym pomysłem jest zamontowanie oświetlenia w miejscu, gdzie się znajduje, aby ułatwić jego odczyt także po zmroku.

Jak często przeprowadzany jest odczyt licznika przez Tauron?

Wraz z rachunkami za prąd przychodzą do nas nakazy wykonania odczytu licznika tauron. Choć wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego obowiązku, często zapominamy, kiedy dokładnie należy tego dokonać. Tauron wyznacza stałe terminy odczytów – raz na pół roku lub raz na roku, w zależności od lokalizacji.

Zazwyczaj przypomnienie o zbliżającym się terminie odczytu otrzymujemy wraz z fakturą za prąd. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z tą informacją i wykonać odczyt w wyznaczonym czasie. W przypadku niedokonania odczytu, zostanie on oszacowany na podstawie zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Jeśli jednak nie możemy doczekać się wizyty inkasenta w wyznaczonym terminie, możemy samodzielnie podać stan licznika tauron. Wystarczy skontaktować się z infolinią lub zrobić to za pośrednictwem eBOK.

Płacenie rachunków na podstawie oszacowania zużycia może prowadzić do znacznych rozbieżności. Dlatego najlepiej regularnie sprawdzać stan licznika i podawać jego rzeczywisty odczyt.

Poza odczytami okresowymi związanymi z rozliczeniami, warto również samodzielnie co jakiś czas sprawdzić licznik tauron. Dzięki temu możemy kontrolować aktualne zużycie energii i wprowadzić ewentualne oszczędności, jeśli uzna się je za zbyt wysokie.

Czytaj więcej: Cena montażu pompy ciepła - koszt pompy ciepła z montażem

Co zrobić przed odczytem licznika Tauron? Przygotowanie

Choć wykonanie prawidłowego odczytu licznika tauron nie należy do najtrudniejszych zadań, warto odpowiednio się do niego przygotować. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych błędów i problemów z przekazaniem danych.

Po pierwsze, zanim przystąpisz do odczytu, upewnij się, że masz do niego pełny dostęp. Licznik energii elektrycznej powinien być zawsze dobrze widoczny – nie może być przesłonięty lub zablokowany przez inne przedmioty. Jeśli tak się dzieje, należy je na czas odczytu usunąć.

Następnie przygotuj sobie kartkę i długopis do zapisania stanu licznika. Szybki szkic, wykonany na brudnej kartce, łatwo zgubić lub zamazać. Lepiej więc od razu sporządzić czytelną notatkę, którą bez problemu przekażesz później obsłudze Tauronu.

 • Sprawdź dostęp do licznika i usuń wszelkie przeszkody
 • Przygotuj czystą kartkę i długopis do zapisania odczytu
 • Jeśli licznik jest zainstalowany w ciemnym miejscu, załącz dodatkowe oświetlenie
 • Upewnij się, że okolica licznika jest bezpieczna i można wykonać odczyt bez ryzyka

Pamiętaj, aby przed przystąpieniem do wykonywania odczytu upewnić się, że jest to bezpieczne. Jeśli licznik znajduje się w miejscu niebezpiecznym, np. przy otwartym przewodzie elektrycznym, lepiej zaczekać na interwencję specjalisty. Twoje zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze!

Tauron odczyt licznika: Kroki dla prawidłowego odczytu

Sam odczyt licznika nie jest skomplikowaną czynnością, jednak lepiej postępować zgodnie z określoną procedurą. Pozwoli to uniknąć pomyłek i prawidłowo przekazać dane do Tauronu. Oto jak krok po kroku wykonać prawidłowy odczyt licznika tauron.

Po pierwsze, powinieneś stanąć na wprost licznika, w odległości umożliwiającej jego dokładną obserwację. Sprawdź, czy cyfry na wyświetlaczu są dla Ciebie czytelne. Jeśli tak nie jest, np. przez złe oświetlenie, przed dalszymi czynnościami zadbaj o dobre warunki obserwacji.

Następnie przyjrzyj się dokładnie cyfrom na wyświetlaczu. Ignoruj te po przecinku – Twój odczyt powinien obejmować wyłącznie liczby całkowite, czyli przed przecinkiem. Zapisz wszystkie cyfry całkowite, zaczynając od skrajnej lewej strony.

Krok 1 Stań na wprost licznika w odpowiedniej odległości
Krok 2 Upewnij się, że cyfry są czytelne i dobrze oświetlone
Krok 3 Odczytaj wyłącznie cyfry całkowite, ignorując te po przecinku
Krok 4 Zapisz wszystkie cyfry całkowite, zaczynając od lewej strony
Krok 5 Zweryfikuj odczyt i prześlij go do Tauronu

Po wykonaniu powyższych czynności, dokładnie zweryfikuj zapisany odczyt. Następnie powinieneś jak najszybciej przekazać go do Tauronu za pośrednictwem eBOK-a, infolinii lub podczas wizyty inkasenta. Prawidłowy i terminowy odczyt licznika tauron to gwarancja rozliczenia zgodnego z rzeczywistym zużyciem energii elektrycznej.

Odczyt licznika Tauron w przypadku braku dostępu do licznika

Problem z nieprawidłowym odczytem lub rozliczeniem pojawia się wtedy, gdy nie ma możliwości bezpośredniego odczytu licznika tauron przez inkasenta. Przyczyn może być kilka – od przesłoniętego licznika, po utrudniony dostęp do niego, np. z powodu agresywnego psa za bramą.

W takiej sytuacji inkasent zaznaczy brak możliwości dokonania odczytu i do czasu wizyty w kolejnym okresie rozliczeniowym, zostanie on wykonany na podstawie szacunkowego zużycia energii elektrycznej. Taka praktyka jest jak najbardziej dopuszczalna prawnie, jednak niesie za sobą ryzyko rozbieżności w stosunku do rzeczywistego zużycia prądu w danym okresie.

Jeżeli zostaniesz poinformowany o niemożności dokonania odczytu przez inkasenta, warto samodzielnie dokonać sprawdzenia licznika tauron i podać jego aktualny stan. Możesz to zrobić telefonicznie dzwoniąc na infolinię lub za pośrednictwem swojego konta eBOK. Zalecane jest również usunięcie przeszkód utrudniających dostęp do licznika przed kolejną wizytą inkasenta.

 • Jeśli inkasent nie może wykonać odczytu, podejmuje się próbę oszacowania zużycia
 • Oszacowanie zużycia często różni się od rzeczywistej wartości
 • Samodzielne podanie stanu licznika tauron pozwala uniknąć rozliczeń na podstawie szacunków
 • Dokonaj korekt ułatwiających dostęp przed kolejną wizytą inkasenta

Choć sytuacja braku możliwości bezpośredniego dokonania odczytu nie jest optymalna, można jej uniknąć poprzez wcześniejsze usunięcie przeszkód i właściwe przygotowanie miejsca, gdzie zainstalowany jest licznik. Warto również korzystać z opcji samodzielnego przekazania odczytu do Tauronu na bieżąco.

Tauron odczyt licznika: Najczęstsze błędy podczas odczytu

Mimo że odczyt stanu licznika prądu wydaje się czynnością prostą, zdarza się, że popełniamy podczas niej błędy. Mogą one prowadzić do rozbieżności między faktycznym zużyciem energii, a tym zarejestrowanym przez Tauron.

Jednym z najczęstszych błędów jest odczytanie liczb po przecinku, zamiast tych oznaczających liczbę całkowitą jednostek energii. Te pierwsze rejestrują jedynie małe ułamki zużycia i nie są brane pod uwagę przy rozliczeniach. Radzimy więc skupić się wyłącznie na cyfrach całkowitych przed przecinkiem.

Innym częstym problemem jest niewłaściwa kolejność odczytu cyfr. Należy je odczytywać i zapisywać od lewej do prawej strony, tak jak przy zwykłych liczbach. Błąd polegający na odwróceniu kolejności lub pominięciu części cyfr prowadzi do całkowitego zafałszowania odczytu.

Jeżeli licznik nie jest dobrze oświetlony lub przesłonięty, istnieje ryzyko, że cyfry zostaną odczytane nieprawidłowo. W takiej sytuacji najlepiej poprosić o pomoc inkasenta lub przeznaczyć odczyt na inny, lepiej oświetlony termin.

Jeśli zauważysz błąd w odczycie już po jego przesłaniu, jak najszybciej skontaktuj się z obsługą klienta Tauronu w celu korekty danych. Pozwoli to uniknąć naliczenia opłat niezgodnych z rzeczywistym zużyciem.

Podsumowanie

Regularne i prawidłowe odczyty licznika tauron są kluczowe dla rozliczenia zgodnego z rzeczywistym zużyciem energii. Jak podać odczyt licznika tauron? Wystarczy krótka przygotowawcza kontrola, czytelny zapis cyfr całkowitych i terminowe zgłoszenie danych. Należy jednak unikać częstych błędów, takich jak odczytywanie liczb po przecinku czy nieprawidłowa kolejność cyfr.

Brak możliwości dokonania odczytu przez inkasenta skutkuje oszacowaniem zużycia. W takich przypadkach warto samodzielnie sprawdzić licznik tauron i podać stan licznika tauron. Jest to najprostszy sposób na uniknięcie rozbieżności w rozliczeniach. Terminowe i staranne przeprowadzanie odczytów licznika tauron to podstawa prawidłowej współpracy z dystrybutorem energii elektrycznej.

banner

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak działa magazyn energii przy fotowoltaice? Wyjaśniamy
 2. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 3. Ile Kosztuje 1 kWh w Tauronie - Cena za Kilowatogodzinę Energii Elektrycznej
 4. Opłata OZE Definicja i opis
 5. Schemat podłączenia bufora Jak podłączyć bufor ciepła?
Autor Jarosław Pietrzak
Jarosław Pietrzak

Specjalizuję się w doradztwie dotyczącym fotowoltaiki. Na blogu publikuję porady z zakresu doboru systemu, montażu paneli i magazynowania energii. Dzielę się moim doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły