Energia

Ponowne przyłączenie energii elektrycznej Ile kosztuje

Autor Marcin Pilch
Marcin Pilch20.01.20245 min.
Ponowne przyłączenie energii elektrycznej Ile kosztuje
banner

Ile Kosztuje 1kW Prądu to pytanie, które zadaje sobie wielu Polaków stojących przed koniecznością ponownego przyłączenia energii elektrycznej. Czasami z różnych powodów zachodzi potrzeba odłączenia i ponownego podłączenia prądu. Jakie są tego koszty i kto za nie odpowiada? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Kluczowe wnioski:

 • Koszt ponownego przyłączenia energii elektrycznej zależy od operatora sieci dystrybucyjnej.
 • Opłata jest pobierana bez względu na to, kto zlecił odłączenie prądu.
 • Przed ponownym przyłączeniem konieczne jest dostarczenie wymaganych dokumentów.
 • Odłączenie na krótki okres nie wiąże się zazwyczaj z dodatkowymi opłatami.
 • W niektórych przypadkach konieczna jest dodatkowa opłata lub wymiana licznika.

Ile Kosztuje 1kW Prądu

Koszt 1kW prądu zależy od taryfy, z jakiej korzysta gospodarstwo domowe. PGE oferuje różne taryfy dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Dla odbiorców w gospodarstwach domowych standardowa stawka za 1kW wynosi około 0,70-0,80 zł. W przypadku taryf nocnych lub pozaszczytowych koszt 1kW jest niższy i wynosi około 0,40-0,60 zł.

Dla biznesu standardowa stawka za 1kW w taryfach B21 i C21 to około 0,65 zł. Przedsiębiorstwa mogą również skorzystać z taryf dynamicznych lub strefowych obniżających koszt 1kW nawet do około 0,45 zł.

Wysokość opłaty za 1kW zależy więc od profilu odbiorcy i wybranej taryfy. Przy zmiennej stawce dobór odpowiedniego planu pozwala obniżyć rachunki za prąd nawet o 20-30%.

Opłata za ponowne przyłączenie prądu

Opłata za ponowne przyłączenie energii elektrycznej po wcześniejszym odłączeniu zależy od operatora sieci dystrybucyjnej.

PGE Dystrybucja pobiera opłatę ryczałtową w wysokości 123 zł brutto za każde ponowne podłączenie. Dotyczy to zarówno gospodarstw domowych, jak i odbiorców biznesowych.

Ponadto operator może naliczyć dodatkowe koszty, jeśli podczas ponownego podłączenia okaże się, że niezbędna jest modernizacja przyłącza, wymiana zabezpieczeń, uzwojeń itp. Koszt tych prac ponosi odbiorca.

Niezależnie od przyczyny odłączenia energia elektryczna podlega ponownemu przyłączeniu na wniosek i koszt odbiorcy. Wyjątkiem są sytuacje odłączenia z winy operatora sieci.

Kiedy nie pobiera się opłaty?

Operator energetyczny nie pobiera opłaty za wznowienie dostaw energii elektrycznej, jeśli:

 • Nastąpiło odłączenie z jego winy
 • Doszło do awarii sieci powodującej przerwę w dostawie energii elektrycznej

W pozostałych przypadkach obowiązuje opłata ryczałtowa lub - przy konieczności prac dodatkowych - koszty ustalane indywidualnie.

Czytaj więcej: Zestaw fotowoltaiczny do samodzielnego montażu - panele i instalacja krok po kroku

Jak szybko można ponownie podłączyć prąd

Czas realizacji ponownego przyłączenia energii elektrycznej zależy od operatora sieci dystrybucyjnej. PGE deklaruje wykonanie tej usługi w ciągu:

24 godzin - dla odbiorców z grupy taryfowej C na niskim i średnim napięciu
5 dni roboczych - dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz dla odbiorców grupy C na napięciu nN

Terminy te liczone są od momentu dostarczenia kompletu dokumentów wymaganych przez operatora.

Ponowne podłączenie prądu może jednak potrwać dłużej, jeśli konieczne jest np. usunięcie awarii, prace modernizacyjne czy wymiana licznika.

Kto pokrywa koszt ponownego podłączenia energii

Ponowne przyłączenie energii elektrycznej Ile kosztuje

Za ponowne przyłączenie energii elektrycznej odpowiada finansowo podmiot wnioskujący o tę usługę. Oznacza to, że opłatę ponosi:

 • Odbiorca biznesowy, który sam złożył wniosek o odłączenie z powodu np. zakończenia działalności lub przeprowadzki
 • Właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego w przypadku czasowego odłączenia zasilania w części wspólnej budynku
 • Właściciel lokalu mieszkalnego lub użytkowego w budynku wielorodzinnym, który odłączył zasilanie we własnym lokalu

Operator uzależnia ponowne podłączenie energii elektrycznej od uregulowania należności za wykonaną usługę. Dotyczy to zarówno opłaty ryczałtowej, jak i kosztów dodatkowych prac, które były niezbędne przy wznowieniu dostaw.

Jakie dokumenty potrzebne do ponownego podłączenia

Aby ponownie przyłączyć energię elektryczną, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej, np. PGE. Wymagane dokumenty to między innymi:

 • Wniosek o założenie dostarczania energii elektrycznej lub świadczenie dodatkowych usług
 • Pełnomocnictwo, jeśli wniosek składa osoba upoważniona do działania w imieniu odbiorcy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy drogą elektroniczną
 • Oświadczenie dotyczące celów użytkowania energii elektrycznej

Operator może poprosić także o inne dokumenty, jak np. koncesję, decyzję regulacyjną, czy dokumenty potwierdzające tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą dostarczane media.

Dopiero po dostarczeniu wymaganych dokumentów operator rozpocznie procedurę ponownego przyłączenia energii elektrycznej.

Kiedy można odłączyć i ponownie podłączyć prąd

Klient może w dowolnym momencie złożyć wniosek o czasowe lub całkowite odłączenie energii elektrycznej. Najczęstsze przyczyny to:

 • Zakończenie działalności gospodarczej
 • Przeprowadzka i trwała zmiana odbiorcy mediów w lokalu
 • Remont instalacji elektrycznej budynku lub lokalu

Okres na jaki można odłączyć zasilanie jest nieograniczony. Klient decyduje sam, po jakim czasie ponownie podłączyć prąd przez złożenie stosownego wniosku do operatora.

Nie ma ograniczeń co do częstotliwości ani okresu na jaki można odłączać i ponownie przyłączać energię elektryczną z danego obiektu. Z usługi tej mogą korzystać zarówno odbiorcy indywidualni, jak i biznesowi.

Jedyną niedogodnością będą koszty, które trzeba będzie ponosić przy każdym kolejnym wznawianiu dostaw prądu.

Podsumowanie

Artykuł omawiał kwestię ponownego przyłączenia energii elektrycznej przez PGE po wcześniejszym odłączeniu. Dowiedzieliśmy się, że opłata za tę usługę wynosi 123 zł brutto. Operator może jednak doliczyć dodatkowe koszty modernizacji czy wymiany licznika.

Termin realizacji ponownego podłączenia prądu przez PGE to zwykle do 24 godzin lub 5 dni roboczych. Zależy to od parametrów przyłącza i potrzeby wykonania prac dodatkowych. Koszt usługi ponosi podmiot wnioskujący o przyłączenie.

Aby ponownie uzyskać dostawy energii elektrycznej, konieczne jest złożenie wniosku i odpowiednich dokumentów, m.in. pełnomocnictwa czy oświadczeń. Samo odłączenie i podłączenie prądu można wykonać w dowolnym terminie, bez ograniczeń czasowych.

Mamy nadzieję, że artykuł odpowiedział na najważniejsze pytania związane z kosztami i procedurą ponownego podłączenia energii elektrycznej przez operatorów takich jak PGE.

banner

Najczęstsze pytania

PGE deklaruje ponowne podłączenie prądu w ciągu 24 godzin dla odbiorców biznesowych lub 5 dni roboczych w przypadku klientów indywidualnych. Termin liczony jest od dostarczenia wymaganych dokumentów.

Opłata za wznowienie dostaw energii elektrycznej pobierana przez PGE wynosi 123 zł brutto. Operator może doliczyć dodatkowe koszty modernizacji, np. wymiany licznika.

Za ponowne podłączenie prądu płaci podmiot wnioskujący o tę usługę: odbiorca biznesowy, właściciel lub zarządca budynku, właściciel lokalu, który sam odłączył zasilanie.

Aby ponownie podłączyć prąd, trzeba złożyć wniosek do PGE oraz dokumenty: pełnomocnictwo, oświadczenia o zgodzie na e-umowę i celu użytkowania energii lub koncesję/decyzję regulacyjną.

Tak, prąd można odłączać i ponownie podłączać bez żadnych ograniczeń czasowych. Trzeba jedynie ponieść koszt każdego kolejnego wznowienia dostaw energii elektrycznej przez PGE.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 2. Ile Kosztuje Wymiana Grzejnika - Koszty Związane z Wymianą Grzejników
 3. Wymiary paneli fotowoltaicznych Zestawienie
 4. Schemat podłączenia bufora Jak podłączyć bufor ciepła?
 5. Fotowoltaika 5 kW - Efektywność i Koszty Instalacji Fotowoltaicznej
Autor Marcin Pilch
Marcin Pilch

Nazywam się Marcin Pilch. Jestem doświadczonym instalatorem systemów fotowoltaicznych i autorem bloga Fotowoltaika.Expert. Na moim blogu dzielę się praktyczną wiedzą na temat projektowania, doboru i montażu instalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych.

Z zawodu jestem elektrykiem z wieloletnim doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii. Po pracy zawodowej, moją pasją stało się doradztwo w zakresie fotowoltaiki. Stąd pomysł na założenie bloga, gdzie dzielę się fachową wiedzą w przystępny sposób.

Na moim blogu można znaleźć m.in. artykuły o tym jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej, jakiej jakości komponenty wybrać, jak przebiega montaż paneli. Omawiam krok po kroku cały proces - od projektu po uzyskanie pozwolenia i oddanie instalacji do użytku. Dzielę się też moim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów, z jakimi można się zetknąć podczas montażu.

Mój blog cieszy się dużą popularnością wśród osób zainteresowanych fotowoltaiką. Mam również aktywny profil na Facebooku, gdzie odpowiadam na pytania czytelników. Jestem uważany za eksperta w dziedzinie fotowoltaiki i cenionego autora porad dla domowych instalatorów paneli słonecznych.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły