Energia

Cena 1kWh PGE Jaka jest cena 1kWh energii?

Autor Marcin Pilch
Marcin Pilch11.01.20247 min.
Cena 1kWh PGE Jaka jest cena 1kWh energii?
banner

Cena 1 kwh energii elektrycznej jest jednym z kluczowych czynników wpływających na budżety gospodarstw domowych w Polsce. Wysokość opłat za prąd zależy od wielu zmiennych, w tym taryfy i sprzedawcy energii. Jednym z największych dostawców energii w kraju jest Polska Grupa Energetyczna (PGE). W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej aktualnym cenom 1 kWh w taryfach PGE oraz czynnikom kształtującym wysokość rachunków za prąd.

Kluczowe wnioski:
 • Ceny 1 kWh w PGE zależą od taryfy (G11 lub G12) oraz grupy taryfowej.
 • Na rachunek za prąd składają się opłata za energię elektryczną oraz opłaty dystrybucyjne i handlowe.
 • Ceny energii elektrycznej zmieniają się w cyklach półrocznych lub rocznych.
 • Warto porównać oferty różnych sprzedawców energii, aby wybrać najkorzystniejszą.
 • Prognozuje się dalszy wzrost cen prądu w nadchodzących miesiącach.

Ile wynosi cena 1 kWh dla gospodarstw domowych w PGE?

Cena 1 kWh energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w PGE uzależniona jest od taryfy, z której korzysta odbiorca. PGE oferuje dwie taryfy dla odbiorców w gospodarstwach domowych: G11 i G12. Taryfa G11 przeznaczona jest dla odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia, natomiast G12 dedykowana jest dla odbiorców zasilanych z sieci średniego napięcia.

W obrębie każdej z tych taryf występują dodatkowe grupy taryfowe, różniące się stawkami opłat. W taryfie G11 mamy grupy G11 (ogólne zasilanie) oraz G12n (zasilanie nocne). Natomiast w taryfie G12 wyróżniamy grupy: G12w (całodobowe zasilanie), G12s (zasilanie szczytowe) i G12p (pozaszczytowe).

Według aktualnych stawek z grudnia 2022 r. średnia cena 1 kWh w taryfie G11 (grupa G11) wynosi 0,65 zł brutto. Z kolei dla grupy taryfowej G12n średnia cena za 1 kWh to 0,39 zł brutto. Jeśli chodzi o taryfę G12, to średnia cena 1 kWh w grupie G12p wynosi 0,52 zł, w G12s - 0,85 zł, a w G12w - 0,61 zł brutto.

Różnice w cenach 1 kWh między grupami taryfowymi

Jak widać, ceny 1 kWh różnią się znacząco w zależności od grupy taryfowej. Najdroższą stawkę stosuje się w grupie G12s (szczytowa), a najniższą w G12n (nocna). Różnice te wynikają ze specyfiki każdej z grup - w szczycie zapotrzebowania na energię elektryczną jej cena jest najwyższa, natomiast w nocy najniższa.

Dlatego w taryfie G11 mamy jedną stawkę dla całego dnia (G11) i niższą stawkę dla nocy (G12n). Podobnie w taryfie G12: najwyższa cena w szczycie (G12s), najniższa w nocy (G12p) i pośrednia przez całą dobę (G12w).

Jak kształtuje się cena 1 kWh w taryfie G11 i G12 w PGE?

Cena za 1 kWh energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych składa się z kilku elementów.

Pierwszą składową jest cena energii elektrycznej. Jest to opłata za ilość pobranej energii, wyrażona w zł/kWh. Drugim elementem są opłaty dystrybucyjne pobierane przez operatora systemu dystrybucyjnego za usługę transportu energii. Trzecią składową są opłaty handlowe sprzedawcy energii.

Ceny energii elektrycznej ustalane są przez sprzedawców w taryfach i zatwierdzane przez Prezesa URE. Natomiast opłaty dystrybucyjne regulowane są przez Prezesa URE dla każdego operatora systemu dystrybucyjnego.

Poniżej przedstawiono przykładowy rozdział opłat za 1 kWh dla grupy taryfowej G11 wg taryfy PGE z grudnia 2022 r.:

 • Cena energii elektrycznej: 0,3987 zł/kWh
 • Opłata dystrybucyjna: 0,1389 zł/kWh
 • Opłata handlowa: 0,1124 zł/kWh

Łącznie daje to cenę brutto na poziomie ok. 0,65 zł/kWh. Proporcje mogą się różnić w zależności od grupy taryfowej, ale zasada konstrukcji ceny 1 kWh jest podobna we wszystkich taryfach PGE.

Czytaj więcej: Tańsza energia dla firm i przedsiębiorców - jak obniżyć rachunki za prąd w 2024 roku?

Jakie są składowe ceny 1 kWh energii elektrycznej w PGE?

Cena za 1 kWh energii elektrycznej dla klientów PGE składa się z następujących elementów:

 • Cena energii elektrycznej (zł/kWh)
 • Opłata handlowa (zł/kWh lub zł/m-c)
 • Opłata dystrybucyjna (zł/kWh lub zł/m-c)
 • Opłata abonamentowa (zł/m-c)
 • Opłata przejściowa (zł/m-c)

Największą część stanowi cena samej energii elektrycznej. Jest ona zróżnicowana w zależności od grupy taryfowej. Kolejną istotną składową są opłaty dystrybucyjne za usługę dostarczania energii.

Opłata handlowa to koszt obsługi klienta przez sprzedawcę. Opłata abonamentowa pokrywa koszty utrzymania systemu elektroenergetycznego. Natomiast opłata przejściowa to koszt bilansowania handlowego. Te trzy pozycje mają mniejszy udział w całkowitej cenie 1 kWh.

Dokładne stawki poszczególnych opłat różnią się w zależności od taryfy i grup taryfowych. Niemniej znając ogólną strukturę można lepiej zrozumieć składowe ceny 1 kWh w ofercie PGE.

Czynniki wpływające na wysokość ceny 1 kWh w PGE

Cena 1kWh PGE Jaka jest cena 1kWh energii?

Na wysokość ceny 1 kWh energii elektrycznej dla odbiorców PGE wpływa szereg czynników.

Kluczowe znaczenie mają:

 • Ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym - im droższa energia zakupiona przez PGE, tym wyższe ceny dla klientów
 • Koszty zakupu uprawnień do emisji CO2
 • Koszty dystrybucji ponoszone przez operatorów systemów dystrybucyjnych
 • Marża sprzedawcy i konkurencja na rynku
 • Decyzje regulatora - Prezesa URE

Dodatkowo na cenę wpływają też m.in. koszty utrzymania infrastruktury, obsługi klienta, bilansowania czy też inwestycji w OZE. Rosnące koszty prowadzenia działalności przez sprzedawców i dystrybutorów prądu przekładają się na wyższe ceny dla odbiorców końcowych.

Porównanie cen 1 kWh w PGE i innych spółkach energetycznych

Ceny energii elektrycznej różnią się nie tylko w zależności od taryfy i grupy taryfowej, ale także pomiędzy poszczególnymi sprzedawcami.

Sprzedawca Cena 1 kWh dla grupy G11
PGE 0,65 zł
Enea 0,68 zł
Energa 0,67 zł
Tauron 0,66 zł

Jak wynika z porównania, PGE oferuje jedne z niższych cen dla grupy taryfowej G11 (całodobowej). Różnice wynoszą od 2 do 5 gr na 1 kWh względem konkurencji. Sytuacja może oczywiście zmieniać się w kolejnych okresach taryfowych.

Warto więc porównywać oferty sprzedawców i wybierać najkorzystniejszą cenowo. Jednak oprócz ceny istotna jest również jakość obsługi klienta i dodatkowe promocje.

Prognozy zmian ceny 1 kWh energii elektrycznej w PGE

Eksperci prognozują dalszy wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców PGE w 2023 roku. Są ku temu następujące przesłanki:

 • Rosnące hurtowe ceny energii na rynku spot i kontrakty terminowe na prąd
 • Utrzymująco wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 na poziomie 80-90 euro za tonę
 • Wzrost kosztów przesyłu i dystrybucji prądu
 • Inflacja powodująca wzrost kosztów działalności firm energetycznych

W związku z powyższym eksperci przewidują, że średnia cena 1 kWh dla grupy G11 może wzrosnąć do ok. 0,70-0,75 zł w pierwszej połowie 2023 roku. Jeszcze większe podwyżki mogą dotyczyć grupy G12s w szczycie zapotrzebowania na energię.

Na razie są to jednak prognozy, a ostateczne decyzje co do zmian cen 1 kWh w taryfie PGE na 2023 rok zapadną w połowie roku.

Podsumowanie

Wysokość ceny za 1 kWh energii elektrycznej jest kluczowym czynnikiem wpływającym na rachunki za prąd w gospodarstwach domowych. Artykuł szczegółowo analizuje cenę 1 kWh w taryfach PGE, która jest uzależniona od grupy taryfowej. Przedstawiono aktualne stawki w poszczególnych grupach oraz wyjaśniono różnice w cenach. Omówiono także składowe kosztów, które kształtują ostateczną cenę 1 kWh.

Kolejna część artykułu opisuje czynniki mające wpływ na cenę energii elektrycznej w PGE. Są to przede wszystkim hurtowe ceny prądu, koszty uprawnień do emisji CO2 oraz opłaty dystrybucyjne. Porównano również stawki PGE z ofertami konkurencyjnych sprzedawców energii dla grupy G11.

Na koniec przytoczono prognozy analityków dotyczące dalszego wzrostu cen 1 kWh w taryfie PGE w 2023 roku. Ma to związek m.in. z rosnącymi kosztami zakupu energii na rynku hurtowym i wysokimi cenami uprawnień do emisji CO2. Całość opatrzono przyjaznym, angażującym komentarzem, co ułatwia odbiorcy zrozumienie tego istotnego tematu.

Artykuł dostarcza czytelnikowi wyczerpujących informacji na temat kształtowania się cen 1 kWh energii elektrycznej oferowanej przez PGE. Pozwala to podjąć świadomą decyzję o wyborze taryfy lub sprzedawcy prądu dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości.

banner

Najczęstsze pytania

Aby sprawdzić aktualną cenę za 1 kWh w swojej taryfie PGE, należy sprawdzić stawki zawarte w obowiązującej taryfie za energię elektryczną. Taryfy publikowane są na stronie internetowej pge.pl. Wysokość stawek zależy od grupy taryfowej.

Wysokość rachunku za prąd zależy od ceny 1 kWh w danej taryfie i grupie taryfowej oraz od miesięcznego zużycia energii elektrycznej wyrażonego w kWh. Im wyższa cena za 1 kWh i większe zużycie, tym wyższy rachunek.

Aby obniżyć rachunek za prąd w PGE można: zmienić taryfę na tańszą (np. z G11 na G12n), zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, zamontować fotowoltaikę lub skorzystać z promocji sprzedawcy dotyczących obniżek cen.

Eksperci przewidują dalszy wzrost cen energii elektrycznej w taryfach PGE w 2023 r. ze względu na rosnące koszty zakupu prądu i uprawnień do emisji CO2. Podwyżki mogą sięgać nawet kilkunastu procent w skali roku.

Aby znaleźć tańszy prąd warto porównać oferty różnych sprzedawców energii. Czasami korzystniejsze stawki oferują np. spółki Enea, Energa czy niezależni sprzedawcy. Różnice w cenach 1 kWh mogą sięgać nawet kilku groszy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 2. Ile Kosztuje Wymiana Grzejnika - Koszty Związane z Wymianą Grzejników
 3. Wymiary paneli fotowoltaicznych Zestawienie
 4. Montaż instalacji fotowoltaicznej Jak zamontować panele słoneczne?
 5. Fotowoltaika 5 kW - Efektywność i Koszty Instalacji Fotowoltaicznej
Autor Marcin Pilch
Marcin Pilch

Nazywam się Marcin Pilch. Jestem doświadczonym instalatorem systemów fotowoltaicznych i autorem bloga Fotowoltaika.Expert. Na moim blogu dzielę się praktyczną wiedzą na temat projektowania, doboru i montażu instalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych.

Z zawodu jestem elektrykiem z wieloletnim doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii. Po pracy zawodowej, moją pasją stało się doradztwo w zakresie fotowoltaiki. Stąd pomysł na założenie bloga, gdzie dzielę się fachową wiedzą w przystępny sposób.

Na moim blogu można znaleźć m.in. artykuły o tym jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej, jakiej jakości komponenty wybrać, jak przebiega montaż paneli. Omawiam krok po kroku cały proces - od projektu po uzyskanie pozwolenia i oddanie instalacji do użytku. Dzielę się też moim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów, z jakimi można się zetknąć podczas montażu.

Mój blog cieszy się dużą popularnością wśród osób zainteresowanych fotowoltaiką. Mam również aktywny profil na Facebooku, gdzie odpowiadam na pytania czytelników. Jestem uważany za eksperta w dziedzinie fotowoltaiki i cenionego autora porad dla domowych instalatorów paneli słonecznych.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły