Energia

Cena kW Tauron: Aktualna cena za jedną kilowatową moc z Tauronu

Autor Jarosław Pietrzak
Jarosław Pietrzak11.03.20249 min.
Cena kW Tauron: Aktualna cena za jedną kilowatową moc z Tauronu
banner

Cena kW Tauron to kluczowy czynnik wpływający na wysokość rachunków za energię elektryczną. Jako jeden z największych dostawców prądu w Polsce, Tauron stosuje różne stawki za kilowatową moc, które zależą od wielu zmiennych, takich jak taryfa, region czy profil zużycia energii. W tym artykule przyjrzymy się aktualnym opłatom za 1 kW mocy pobieranej z sieci Tauronu, omówimy sposoby optymalizacji zużycia i porównamy je z ofertami innych firm energetycznych.

Kluczowe wnioski:
 • Cena kilowatogodziny mocy w Tauronie zależy od wielu czynników, takich jak taryfa, region i profil zużycia energii.
 • Istnieją proste sposoby na zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów związanych z opłatą za moc.
 • Tauron oferuje różne taryfy dla gospodarstw domowych i firm, dostosowane do indywidualnych potrzeb.
 • Warto regularnie porównywać oferty różnych dostawców energii, aby znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie.
 • Zrozumienie składowych rachunku za prąd pozwoli lepiej kontrolować koszty i świadomie zarządzać zużyciem energii.

Cena kW Tauron - Ile wynosi aktualna stawka za 1 kW?

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wysokość rachunków za prąd jest cena kW Tauron, czyli opłata za tzw. moc przyłączeniową. Jest to stawka, którą płacimy za możliwość pobierania energii elektrycznej z sieci tego największego dostawcy energii w południowej Polsce. Ile wynosi obecnie stawka za 1 kW mocy w Tauronie?

Dokładna cena kWh Tauron zależy od wybranej przez nas taryfy oraz grupy taryfowej, do której jesteśmy przypisani w zależności od rocznego zużycia energii. Przykładowo, w obowiązującej obecnie taryfie G11 dla gospodarstw domowych o zużyciu poniżej 500 kWh rocznie, Tauron cena kWh G11 za 1 kW mocy przyłączeniowej wynosi 13,20 zł netto miesięcznie.

Warto jednak pamiętać, że jest to tylko element całkowitej opłaty za prąd. Oprócz stawki za moc przyłączeniową, na nasz rachunek składają się również ceny za zużytą energię czynną i inne opłaty stałe lub zmienne określone przez dostawcę w taryfie. Dlatego rzeczywiste Tauron cena za kWh G11 będzie wyższa.

Jak odczytać stawkę za moc z faktury Tauronu?

Informację o aktualnej stawce za moc przyłączeniową możemy odczytać bezpośrednio z naszej faktury za prąd wystawionej przez Tauron. Zazwyczaj jest ona oznaczona jako "opłata stała" lub "stawka opłaty stałej" i wyrażona w złotych za kW na miesiąc.

Aby poznać dokładną wartość tej opłaty, należy znaleźć ją na fakturze, zwracając uwagę na podaną jednostkę - jeśli opłata jest naliczana za cały okres rozliczeniowy, a nie za miesiąc, to należy tę kwotę podzielić przez liczbę miesięcy w danym okresie. W ten sposób uzyskamy aktualną cenę kW Tauron obowiązującą w naszym przypadku.

Jak obliczyć cenę kW Tauron dla mojego gospodarstwa domowego?

Chcąc poznać dokładną cenę kW Tauron dla swojego gospodarstwa domowego, musimy wziąć pod uwagę kilka czynników. Wysokość opłaty jest uzależniona od wybranej przez nas grupy taryfowej, ale także od tego, jak duże jest nasze zapotrzebowanie na moc przyłączeniową.

Tauron przypisuje swoich klientów do odpowiednich grup taryfowych w oparciu o roczne zużycie energii elektrycznej. Przykładowo, gospodarstwa domowe o zużyciu poniżej 500 kWh rocznie należą do grupy G11, natomiast zużywające od 500 do 1200 kWh – do grupy G12. Każda z tych grup ma inne stawki za moc przyłączeniową.

Kolejnym kluczowym czynnikiem jest zamówiona moc przyłączeniowa – czyli maksymalna ilość energii, jaką możemy jednocześnie pobrać z sieci. Im większą moc zamówimy, tym wyższa będzie stawka za 1 kW. Standardowo dla gospodarstw domowych moc ta wynosi kilka, maksymalnie kilkanaście kW.

Pamiętaj, że zamówiona moc powinna być dostosowana do Twoich rzeczywistych potrzeb. Zbyt duża będzie wiązała się z wyższymi rachunkami, zbyt mała może z kolei powodować przerwy w dostawie prądu.

Znając swoją grupę taryfową i zamówioną moc, możemy łatwo obliczyć cenę kW Tauron dla naszego gospodarstwa domowego. Wystarczy pomnożyć obowiązującą dla danej taryfy stawkę za 1 kW przez zamówioną moc w kW.

Czytaj więcej: Ile kilowatów energii zużywa przeciętny dom?

Jak zoptymalizować zużycie prądu i płacić mniej za kW Tauron?

Chociaż opłata za moc przyłączeniową jest stałym elementem naszych rachunków za energię elektryczną, istnieją pewne sposoby, aby zoptymalizować zużycie prądu i tym samym płacić mniej za cena kW Tauron. Jednym z najskuteczniejszych jest ograniczenie poboru mocy szczytowej.

Rachunek za prąd składa się nie tylko z opłaty za moc przyłączeniową, ale również ze stawki za zużytą energię czynną (kWh). Ta druga opłata może być znacznie wyższa w przypadku przekroczenia naszej zamówionej mocy przyłączeniowej, dlatego warto unikać uruchamiania wielu energochłonnych urządzeń jednocześnie.

Innym sposobem na zoptymalizowanie zużycia i obniżenie rachunków jest wybór odpowiedniej grupy taryfowej. Jeśli nasze roczne zużycie energii zmniejszy się, być może będziemy mogli zmienić taryfę na taką z niższymi stawkami, np. z G12 na G11. Tauron umożliwia zmianę taryfy raz na 12 miesięcy.

 • Wyłączaj nieużywane urządzenia z prądu
 • Wymień stare sprzęty na energooszczędne
 • Nie uruchamiaj jednocześnie wielu energochłonnych urządzeń
 • Regularnie monitoruj zużycie i dostosowuj zamówioną moc

Taryfy cenowe kW Tauron - Oferty dla firm i gospodarstw domowych

Zdjęcie Cena kW Tauron: Aktualna cena za jedną kilowatową moc z Tauronu

Tauron Dystrybucja, odpowiedzialna za dostarczanie energii elektrycznej do odbiorców z południowej Polski, oferuje różne taryfy dla gospodarstw domowych i firm. Każda z nich różni się wysokością stawek za moc przyłączeniową i zużytą energię, dlatego ważne jest wybranie odpowiedniej do naszych potrzeb.

Gospodarstwa domowe mają do wyboru trzy podstawowe grupy taryfowe oznaczone symbolami G: G11, G12 i G12W. Pierwsza z nich, przeznaczona dla gospodarstw o zużyciu poniżej 500 kWh rocznie, oferuje najniższe stawki za kW mocy przyłączeniowej w wysokości 13,20 zł netto miesięcznie. Gospodarstwa o zużyciu od 500 do 1200 kWh płacą już więcej - 23,33 zł/kW netto w ramach grupy G12.

Grupa taryfowa Przeznaczenie Cena kW netto
G11 Gospodarstwa domowe poniżej 500 kWh/rok 13,20 zł/kW miesięcznie
G12 Gospodarstwa domowe od 500 do 1200 kWh/rok 23,33 zł/kW miesięcznie

Firmy i większe zakłady komercyjne mogą z kolei skorzystać z takich taryf jak C21, C22a czy B23. W tych grupach stawki za moc przyłączeniową bywają nawet kilkukrotnie wyższe niż dla gospodarstw domowych, jednak opłaty za zużytą energię czynną są zwykle niższe.

Porównanie cen kW Tauron z innymi dostawcami energii w Polsce

Pomimo że Tauron jest największym dystrybutorem energii w południowej części kraju, nie jest jedynym dostawcą usług na tym rynku. Warto zatem porównać jego cenę kW z ofertami innych firm energetycznych, działających zarówno lokalnie, jak i na terenie całej Polski.

Spójrzmy na przykład na stawki za moc przyłączeniową stosowane przez lidera rynku - PGE Dystrybucja. W taryfie G11 (dla gospodarstw domowych poniżej 500 kWh/rok) PGE pobiera opłatę 6,42 zł netto miesięcznie za każdy kW zamówionej mocy. Jest to prawie połowa tego, co oferuje Tauron cena kWh G11.

Z drugiej strony w segmencie firm i większych odbiorców to właśnie Tauron prezentuje czasem korzystniejsze ceny kW. Przykładowo jego stawka 70,05 zł netto miesięcznie za kW mocy w taryfie C21 wypada lepiej niż analogiczna opłata PGE na poziomie 75,48 zł netto.

Oczywiście na ostateczną wysokość rachunku ma wpływ wiele innych czynników, takich jak stawki za energię czynną, opłaty przesyłowe czy inne składniki zmienne zależne od zużycia. Niemniej porównanie samych cen za kW pokazuje, że żaden dostawca nie jest zdecydowanym liderem cenowym na całym rynku.

Cena kW Tauron - Rzeczywiste koszty w przykładowych rozliczeniach

Choć omawialiśmy już poszczególne elementy rachunku za prąd, warto również zobrazować to, jak w praktyce wyglądają wydatki związane z ceną kW Tauron. Analizując przykładowe rozliczenia, łatwiej będzie zrozumieć proporcje między opłatą za moc przyłączeniową a innymi składnikami rachunku.

Weźmy pod uwagę gospodarstwo domowe ze standardową mocą przyłączeniową 6 kW, należące do grupy taryfowej G12 i zużywające średnio 700 kWh energii elektrycznej miesięcznie. Korzystając z aktualnych stawek Tauronu, jego comiesięczny rachunek wynosiłby około:

 • Opłata stała za moc (6 kW x 23,33 zł/kW): 139,98 zł netto
 • Opłata zmienna za zużycie energii (700 kWh x 0,6815 zł/kWh): 477,05 zł netto
 • Opłaty przesyłowe i pozostałe: ok 50 zł netto
 • Razem: ok. 667 zł netto miesięcznie

Jak widać, opłata za moc odpowiada w tym przypadku za niecałe 21% całkowitego rachunku. Jest to istotny udział, ale opłata za zużytą energię czynną pozostaje głównym czynnikiem kosztotwórczym.

Dla porównania, rachunek firmy produkcyjnej o mocy przyłączeniowej 100 kW i miesięcznym zużyciu 25 000 kWh wyglądałby zupełnie inaczej. Tu opłata za moc przyłączeniową stanowiłaby już ok. 66% końcowej kwoty, podczas gdy reszta przypadałaby na opłaty zmienne. Struktura kosztów zależy zatem w dużej mierze od charakteru i skali odbiorcy energii elektrycznej.

Podsumowanie

Cena kW Tauron to jedna z głównych składowych rachunków za energię elektryczną. Jej wysokość zależy od wybranej taryfy, jak np. popularna Tauron cena kWh G11 dla gospodarstw domowych o niskim zużyciu. Jednak łączny koszt to nie tylko Tauron cena za kWh G11, ale również opłata zmienna za zużytą energię oraz inne składniki.

Optymalizacja zużycia poprzez ograniczenie szczytowego poboru mocy czy wybór odpowiedniej grupy taryfowej pozwala obniżyć wydatki na cena kWh Tauron G11 i całkowite rachunki. Warto także śledzić oferty innych dostawców, gdyż żaden z nich nie jest bezwzględnym liderem cenowym dla wszystkich grup odbiorców.

banner

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak działa magazyn energii przy fotowoltaice? Wyjaśniamy
 2. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 3. Ile Kosztuje 1 kWh w Tauronie - Cena za Kilowatogodzinę Energii Elektrycznej
 4. Opłata OZE Definicja i opis
 5. Schemat podłączenia bufora Jak podłączyć bufor ciepła?
Autor Jarosław Pietrzak
Jarosław Pietrzak

Specjalizuję się w doradztwie dotyczącym fotowoltaiki. Na blogu publikuję porady z zakresu doboru systemu, montażu paneli i magazynowania energii. Dzielę się moim doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły