Fotowoltaika

Farma Fotowoltaiczna Opłacalność - Potencjalne Zyski i Opłacalność Inwestycji w Farmy Fotowoltaiczne

Autor Barbara Borkowska
Barbara Borkowska14.02.20247 min.
Farma Fotowoltaiczna Opłacalność - Potencjalne Zyski i Opłacalność Inwestycji w Farmy Fotowoltaiczne
banner

Farma fotowoltaiczna opłacalność to temat, który interesuje wielu inwestorów myślących o założeniu własnej farmy PV. W artykule przeanalizujemy potencjalne zyski i opłacalność takich inwestycji.

Kluczowe wnioski:
  • Opłacalność farm fotowoltaicznych zależy od wielu czynników, m.in. wielkości instalacji czy lokalizacji.
  • Przychody z 1 MW farmy fotowoltaicznej mogą wynieść nawet 1 mln zł rocznie.
  • Okres zwrotu inwestycji w typową farmę PV to ok. 7-8 lat.
  • Najbardziej opłacalne lokalizacje dla farm znajdują się na południu Polski.
  • Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować biznesplan takiej inwestycji.

Jak policzyć opłacalność farmy fotowoltaicznej?

Kluczowym elementem przy obliczaniu opłacalności farmy fotowoltaicznej jest poprawne oszacowanie przyszłych przychodów oraz kosztów takiej inwestycji. Ważna jest analiza kilku kluczowych czynników.

Przede wszystkim należy określić planowaną wielkość instalacji w megawatach (MW) - im większa farma, tym większy potencjał produkcyjny. Następnie oszacować roczną produkcję energii w MWh, biorąc pod uwagę lokalizację oraz uzysk nasłonecznienia. Od tego zależeć będzie wysokość taryfy gwarantowanej lub przychodów ze sprzedaży energii.

Kolejny krok to oszacowanie całkowitego kosztu budowy farmy w zł/MW. Uwzględnić trzeba też koszty operacyjne, serwisu i ubezpieczenia. Należy również wziąć pod uwagę spodziewany wzrost cen energii oraz stóp zwrotu w kolejnych latach.

Mając te dane, można obliczyć przewidywane przychody, koszty i zyski z farmy fotowoltaicznej w kolejnych latach jej funkcjonowania. Pozwoli to na wyliczenie zdyskontowanego okresu zwrotu inwestycji i ocenę jej opłacalności.

Narzędzia do obliczania opłacalności

Obliczanie opłacalności farmy fotowoltaicznej jest zadaniem czasochłonnym. Na szczęście istnieje wiele bezpłatnych i komercyjnych narzędzi, które ten proces znacząco ułatwiają. Są to m.in. specjalne kalkulatory czy arkusze kalkulacyjne uwzględniające wszystkie niezbędne zmienne.

Ile zarobi farma fotowoltaiczna 1MW rocznie?

Roczne zyski z farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW mogą się istotnie różnić w zależności od lokalizacji instalacji i warunków kontraktu na sprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej.

Przy założeniu średniego rocznego uzysku na poziomie ok. 1100 kWh z 1 kWp, farma PV o mocy 1 MW (czyli 1000 kWp) powinna wyprodukować rocznie ok. 1 100 000 kWh energii. Przy obecnych cenach rynkowych oznacza to potencjalny przychód na poziomie 550 000 – 650 000 zł rocznie ze sprzedaży tego prądu.

W przypadku farm fotowoltaicznych korzystających z systemu taryf gwarantowanych, roczna produkcja 1 MWh pozwala na roczny przychód ok. 420 000 zł (przy założeniu stawki 420 zł/MWh z uwzględnieniem inflacji przez 15 lat).

Po odjęciu rocznych kosztów operacyjnych i podatków, szacunkowy zysk netto takiej farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW powinien kształtować się na poziomie 320 000 – 450 000 zł rocznie w ciągu całego okresu funkcjonowania.

Czytaj więcej: Fotowoltaika Krotoszyn, instalacje fotowoltaiczne - Najlepsze miejsca

Jak długo zwraca się inwestycja w farmę fotowoltaiczną?

Zwrot z inwestycji w farmę fotowoltaiczną zależy od wielu czynników, m.in. wielkości instalacji, jej lokalizacji i systemu wsparcia dla produkcji zielonej energii. Typowy okres zwrotu waha się między 7 a 8 lat.

Najkrótszy możliwy czas zwrotu to ok. 5 lat w przypadku dużych farm PV powyżej 1 MW zlokalizowanych w słonecznych regionach Polski, które sprzedają energię po cenach rynkowych. Najdłuższy okres zwrotu przekracza 15 lat dla niewielkich instalacji poniżej 0,5 MW w mniej nasłonecznych rejonach, korzystających z systemu taryf gwarantowanych.

Średni koszt budowy 1 MW farmy fotowoltaicznej to obecnie ok. 4 mln zł. Oznacza to, że przy założonym średnim rocznym zysku na poziomie 0,4 mln zł, okres zwrotu takiej inwestycji wynosi około 7-8 lat.

Warto jednak pamiętać, że farmy PV mogą działać bezawaryjnie przez 25-30 lat, więc okres zwrotu to tylko część potencjalnych zysków.

Gdzie postawić farmę fotowoltaiczną by była opłacalna?

Farma Fotowoltaiczna Opłacalność - Potencjalne Zyski i Opłacalność Inwestycji w Farmy Fotowoltaiczne

Najbardziej opłacalna lokalizacja dla farmy fotowoltaicznej zależy przede wszystkim od warunków nasłonecznienia danego obszaru. Im wyższa suma promieniowania słonecznego, tym więcej energii elektrycznej może wyprodukować instalacja. Ważne są też czynniki takie jak dostępna powierzchnia i bliskość sieci energetycznej.

W Polsce najlepsze warunki pod względem nasłonecznienia panują na południu kraju. Najwięcej godzin ze słońcem notuje się w województwach: małopolskim, dolnośląskim i śląskim. Dobrą lokalizacją są też północne i wschodnie regiony Wielkopolski oraz Lubelszczyzny.

Oprócz nasłonecznienia, istotny jest również czynnik prawny. Niektóre gminy przewidują dodatkowe zachęty dla inwestorów w postaci ulg podatkowych czy ułatwień proceduralnych. Takie preferencje poprawiają ekonomikę projektów farm fotowoltaicznych.

Podsumowując, najbardziej opłacalna będzie duża farma fotowoltaiczna zlokalizowana na południu Polski w miejscu o wysokim natężeniu promieniowania słonecznego oraz korzystnych warunkach administracyjno-prawnych.

Jakie przychody daje farma fotowoltaiczna 5MW?

Szacunkowe roczne przychody z farmy fotowoltaicznej o mocy 5 MW wynoszą ok. 2,8 – 3,2 mln zł.

Moc farmy PV 5 MW
Roczna produkcja energii 5 500 MWh
Przychody ze sprzedaży energii 2 750 000 – 3 300 000 zł

Powyższe wyliczenia bazują na założeniu, że farma fotowoltaiczna o mocy 5 MW (czyli 5000 kWp) rocznie produkuje ok. 1100 kWh z każdego 1 kWp. Oznacza to łączną roczną produkcję na poziomie ok. 5500 MWh.

Cena sprzedaży 1 MWh do sieci elektroenergetycznej wynosi średnio 500-600 zł. Stąd całkowity przychód takiej farmy PV o mocy 5 MW powinien kształtować się w przedziale 2,8 – 3,2 mln zł w skali roku. Są to przychody poprzedzające opodatkowanie i odjęcie kosztów operacyjnych.

Na podstawie tych informacji można też łatwo oszacować przychody z farm fotowoltaicznych o innej mocy - wystarczy pomnożyć moc w MW razy 560 (średnia wartość z przedziału przychodu z 1 MW).

Na czym polega opłacalność farm fotowoltaicznych?

Opłacalność inwestycji w farmy fotowoltaiczne polega na uzyskiwaniu stałych przychodów ze sprzedaży zielonej energii elektrycznej, przy stosunkowo niewielkich kosztach eksploatacyjnych takich instalacji. Osiągane zyski są mozliwe dzięki długiemu okresowi funkcjonowania farm PV, sięgającemu 25-30 lat.

Farmy te produkują energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Od kilku lat notuje się silny trend wzrostowy na produkcję i wykorzystanie tego rodzaju prądu. Sprzyja temu rozwój czystych technologii, polityka klimatyczna UE oraz rosnące ceny tradycyjnej energii.

Dodatkowym czynnikiem zwiększającym opłacalność jest system wsparcia OZE. Farmy fotowoltaiczne mogą liczyć na dotacje z programów krajowych i unijnych. Ponadto funkcjonuje system taryf gwarantowanych oraz możliwość sprzedaży zielonych certyfikatów.

Dzięki temu, mimo wysokich nakładów inwestycyjnych na etapie budowy, farmy fotowoltaiczne pozwalają czerpać stałe dochody przez ponad 20 lat i są opłacalną formą lokowania kapitału.

Podsumowanie

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną może przynieść zyski rzędu nawet 0,5 mln zł rocznie w przypadku instalacji o mocy 1 MW. Przy szacunkowym koszcie budowy ok. 4 mln zł, okres zwrotu wynosi średnio 7-8 lat. Najbardziej opłacalne są duże farmy lokowane w słonecznych regionach Polski.

Aby farma fotowoltaiczna była opłacalna, kluczowe jest trafne oszacowanie produkcji energii w danej lokalizacji. Im więcej słońca, tym większe potencjalne zyski. Ważny jest także wybór odpowiedniego systemu wsparcia i sprzedaży wytworzonego prądu.

Zaletą takich inwestycji jest brak emisji zanieczyszczeń, co wpisuje się w trend rozwoju zielonej energii i walki ze zmianami klimatu. Mimo wysokich nakładów początkowych, farmy fotowoltaiczne pozwalają na osiąganie stabilnych dochodów przez ponad 20 lat.

Podsumowując, inwestycje w farmy PV przynoszą wymierne korzyści finansowe i jednocześnie pozytywnie wpływają na środowisko. To sprawia, że mogą być one opłacalną i ekologiczną formą lokowania kapitału zarówno dla firm, jak i osób prywatnych.

banner

Najczęstsze pytania

Typowa farma fotowoltaiczna w Polsce ma moc od 0,5 MW do 10 MW, przy czym najpopularniejsze są instalacje o mocy 1-2 MW. Większość działających obecnie farm PV ma moc poniżej 1 MW.

Średni koszt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wynosi ok. 4 mln zł. W kwocie tej mieszczą się zakup paneli, konstrukcji, falowników, okablowania i koszty prac budowlano-montażowych.

Okres eksploatacji typowej farmy fotowoltaicznej wynosi od 25 do 30 lat. Przy właściwej konserwacji i serwisowaniu może ona wytwarzać zieloną energię przez ponad ćwierć wieku.

Fotowoltaika jest uznawana za jedną z najbardziej ekologicznych technologii energetycznych. Farmy PV nie emitują gazów cieplarnianych ani innych zanieczyszczeń w trakcie działania. Ich wpływ na środowisko jest znikomy.

Najlepsze lokalizacje dla farm PV w Polsce znajdują się w słonecznych regionach na południu kraju. Optymalna lokalizacja powinna mieć dobre warunki solarne, dużą powierzchnię i niezbędną infrastrukturę elektroenergetyczną.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
  2. Ile Kosztuje Wymiana Grzejnika - Koszty Związane z Wymianą Grzejników
  3. Aktualne ceny paneli fotowoltaicznych Zestawienie
  4. Schemat podłączenia bufora Jak podłączyć bufor ciepła?
  5. Licznik 2.8.0 i 1.8.1 - Wszytko, co Powinieneś Wiedzieć o Liczeniu Energii
Autor Barbara Borkowska
Barbara Borkowska

Jestem ekspertką w dziedzinie fotowoltaiki. Na blogu dzielę się wiedzą na temat paneli słonecznych, magazynów energii i systemów zarządzania energią. Doradzam w kwestii opłacalności inwestycji w OZE.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Fotowoltaika Tauron: rozliczenia i perspektywy
FotowoltaikaFotowoltaika Tauron: rozliczenia i perspektywy

Fotowoltaika Tauron to sposób na obniżenie rachunków za prąd i ekologiczne źródło energii. Przejrzyste rozliczenie roczne i taryfa G12w zapewniają dużą oszczędność. Dowiedz się, jak działa instalacja słoneczna Tauron oraz jakie są perspektywy rozwoju OZE w Polsce.