Fotowoltaika

Fotowoltaika Tauron: rozliczenia i perspektywy

Autor Barbara Borkowska
Barbara Borkowska21.03.202410 min.
Fotowoltaika Tauron: rozliczenia i perspektywy
banner

Fotowoltaika Tauron to sposób na czystą energię prosto od słońca i oszczędności z tytułu mniejszych rachunków za prąd. W tym artykule przyjrzymy się bliżej rozliczeniom zużycia energii z instalacji fotowoltaicznych Tauron oraz perspektywom rozwoju tej technologii w naszym kraju. Przekonasz się, jakie korzyści niesie ze sobą przejście na zieloną energię oraz co oznacza byt prosumentem.

Kluczowe wnioski:
 • Instalacja fotowoltaiczna umożliwia obniżenie kosztów za prąd dzięki wytworzonej energii ze słońca. Rozliczasz się tylko za energię pobraną z sieci.
 • Przystępna procedura przyłączenia mikroinstalacji do sieci Tauron i atrakcyjne taryfy dla prosumentów zachęcają do inwestycji w zieloną energię.
 • Odnawialne źródła energii są najlepszym sposobem na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i ochronę środowiska naturalnego.
 • Dzięki wsparciu rządowych programów, instalacja fotowoltaiczna bardzo szybko się spłaca, zwłaszcza dla dużych gospodarstw domowych.
 • Popyt na energię ze słońca i odnawialne źródła stale rośnie, co świadczy o dużych perspektywach rozwoju tego sektora w Polsce.

Proces rozliczania zużycia energii

Jedną z największych zalet fotowoltaiki Tauron jest możliwość znacznego obniżenia rachunków za prąd. Jak to działa? Energia elektryczna wytworzona przez panele słoneczne jest w pierwszej kolejności zużywana na potrzeby własne gospodarstwa domowego. Jednak w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na energię przekracza ilość wytworzonej przez panele, automatycznie pobierana jest ona z sieci energetycznej. Z drugiej strony, nadwyżka energii wyprodukowanej w domowej instalacji fotowoltaicznej jest oddawana do sieci i rozliczana na koniec roku kalendarzowego.

W praktyce wygląda to następująco - przez cały rok użytkownik fotowoltaiki Tauron zużywa energię ze swojej instalacji, a gdy jej brakuje, dopłaca jedynie za niewielką ilość pobraną z sieci. Natomiast pod koniec roku rozliczany jest tak zwany "bilans energii" pomiędzy ilością oddaną i pobraną z sieci. Jeśli bilans wypada dodatnio, czyli więcej energii zostało oddane do sieci niż pobrane, prosument otrzymuje od Taurona zwrot pieniężny za tę nadwyżkę.

Warto zaznaczyć, że rozliczenie roczne fotowoltaiki w Tauronie odbywa się według stawki znacznie korzystniejszej niż podstawowa cena za prąd z sieci. Co więcej, z każdym rokiem stawki rozliczeniowe mają tendencję wzrostową, co oznacza, że inwestycja w panele słoneczne staje się coraz bardziej opłacalna.

Jak odczytać wskaźniki i dokonać rozliczenia?

Na koniec roku wystarczy odczytać liczniki energii i podać ich stany do Taurona. Firma na tej podstawie wyliczy roczne rozliczenie fotowoltaiki Tauron, biorąc pod uwagę ilości energii pobranej z sieci i tej oddanej. Ułatwia to specjalna aplikacja e-ILR, dostępna dla wszystkich prosumentów. Rozliczenie następuje w ciągu dwóch miesięcy od przekazania wskazań liczników.

Przykładowo, jeśli przez rok gospodarstwo domowe wyprodukowało 4000 kWh energii ze słońca, z czego 2800 kWh zużyło we własnym zakresie, a 1200 kWh oddało do sieci, ale również pobierało z niej 500 kWh, to ostatecznie rozliczenie będzie na plusie 700 kWh (1200 - 500). Pieniądze za tę nadwyżkę energii trafią na konto klienta.

Fotowoltaika Tauron - korzyści dla środowiska i portfela

Decydując się na fotowoltaikę Tauron, nie tylko obniżasz rachunki za prąd, ale także wnosisz swój wkład w ochronę środowiska naturalnego. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej jest to szczególnie ważne. Energia ze słońca jest bowiem całkowicie bezemisyjna i odnawialna, przez co nie przyczynia się do wzrostu zanieczyszczenia powietrza czy pogłębiania efektu cieplarnianego.

Energia słoneczna jest niewyczerpalnym i ekologicznym źródłem, które pozwala nam działać na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz chronić planetę dla przyszłych pokoleń.

Fotowoltaika Tauron to inwestycja, która bardzo szybko się zwraca ze względu na oszczędności na rachunkach. Rozliczenie roczne fotowoltaiki pokazuje, że gospodarstwa domowe mogą odzyskać znaczną część początkowych nakładów już po kilku latach użytkowania instalacji. Im większe zapotrzebowanie na energię, tym krótszy okres zwrotu z inwestycji.

Dodatkowym atutem jest możliwość skorzystania z programów dofinansowujących zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, dzięki czemu początkowe koszty są niższe. Co więcej, energia słoneczna nie jest obciążona obowiązkiem uiszczania podatku akcyzowego oraz opłaty przejściowej, więc koszty jej użytkowania są relatywnie niskie.

 • Proekologiczne źródło energii ze słońca.
 • Znaczne oszczędności na rachunkach dzięki rozliczeniu rocznemu fotowoltaiki Tauron.
 • Krótki czas zwrotu z inwestycji, często już po kilku latach.
 • Programy dofinansowań na budowę instalacji fotowoltaicznej.
 • Brak podatków i opłat za energię wytworzoną we własnym zakresie.

Czytaj więcej: Zysk z farmy PV 1MW Ile można zarobić na farmie 1MW

Instalacja fotowoltaiki Tauron - krok po kroku

Przejście na energię ze słońca wcale nie musi być skomplikowane. Tauron oferuje prosty i przejrzysty proces instalacji domowej elektrowni fotowoltaicznej. Wszystko zaczyna się od wstępnej kalkulacji zapotrzebowania i doboru odpowiedniej mocy instalacji. Sprawdźmy jak wygląda ten proces krok po kroku:

1. Zgłoszenie instalacji Złożenie wniosku do Taurona o przystąpienie do programu "Mój Prąd".
2. Szacowanie mocy Na podstawie zużycia energii i nasłonecznienia, Tauron dobiera optymalną moc instalacji.
3. Umowa i dokumentacja Podpisanie umowy oraz przygotowanie dokumentacji projektowej przez Tauron.
4. Montaż instalacji Przeprowadzenie prac montażowych przez certyfikowanych instalatorów.
5. Uruchomienie Przyłączenie instalacji do sieci, odbiór techniczny i uruchomienie instalacji.

Cały proces jest wsparty przez Tauron na każdym jego etapie - od doboru optymalnej mocy i załatwienia formalności, aż po fachowy montaż i przeszkolenie w obsłudze instalacji. Przedsiębiorstwo oferuje także atrakcyjne finansowanie zakupu paneli w systemie ratalnym lub kredytowym.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Podstawowym wymogiem jest posiadanie prawa własności lub współwłasności do nieruchomości, na której ma zostać zainstalowana fotowoltaika. Tauron wymaga także zabezpieczenia przed zwarciem doziemnym oraz odrębnej instalacji pomiarowej dla rozliczenia produkcji energii ze słońca.

Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami mikroinstalacja fotowoltaiczna Tauron o mocy nieprzekraczającej 50 kW nie wymaga specjalnych zezwoleń i może zostać zamontowana jedynie po zgłoszeniu do operatora sieci dystrybucyjnej.

Fotowoltaika Tauron: taryfy i opłaty dla prosumentów

Zdjęcie Fotowoltaika Tauron: rozliczenia i perspektywy

Być może największą zachętą do inwestycji w panele słoneczne są korzystne stawki rozliczeniowe oferowane przez Tauron. Prosumenci, czyli gospodarstwa domowe wytwarzające energię na własne potrzeby, objęci są specjalną taryfą G12w, znacznie tańszą od standardowych stawek dla odbiorców indywidualnych.

W 2023 roku opłata stała w taryfie G12w wynosiła 7,08 zł/miesiąc, natomiast ceny energii elektrycznej wahały się w granicach 0,35 - 0,42 zł/kWh w zależności od strefy czasowej. Dla porównania - w standardowej taryfie G11 stawki są blisko dwukrotnie wyższe.

Co istotne, stawki rozliczeniowe dla rocznego rozliczenia fotowoltaiki Tauron ustalane są na zdecydowanie korzystniejszym poziomie. Przykładowo, w obecnym roku Tauron wypłaca 0,62 zł za każdą kilowatogodzinę oddaną do sieci, zamiast znacznie niższej stawki określonej tzw. ustawą odległościową.

 • Specjalna taryfa G12w dla prosumentów z fotowoltaiką Tauronu.
 • Stawki energii elektrycznej nawet o 50% niższe niż w taryfie G11.
 • Atrakcyjne ceny rozliczenia rocznej nadwyżki energii ze słońca.
 • W 2023 roku stawka rozliczeniowa 0,62 zł/kWh dla oddanej energii.

Perspektywy rozwoju fotowoltaiki Tauron w Polsce

Trudno nie zauważyć, że rozwój fotowoltaiki w Polsce ewidentnie przybiera na sile. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, na koniec 2022 roku łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych na terenie kraju wyniosła aż 6,36 GW, co stanowi ogromny wzrost w porównaniu z 3,52 GW zainstalowanymi rok wcześniej.

Ten trend nie powinien dziwić, biorąc pod uwagę rosnące ceny energii elektrycznej oraz zmniejszającą się opłacalność tradycyjnych, wysokooemisyjnych źródeł. Fotowoltaika Tauron i innych operatorów jawi się jako optymalne rozwiązanie zarówno dla środowiska naturalnego, jak i budżetu domowego.

Według prognoz, w najbliższych latach możemy spodziewać się dalszego intensywnego rozwoju sektora OZE, w tym dynamicznego wzrostu liczby instalacji fotowoltaicznych. Eksperci przewidują, że do 2030 roku ich moc zainstalowana może wzrosnąć nawet trzykrotnie - do około 16 GW.

Rozwój fotowoltaiki jest również priorytetem władz państwowych. W ramach polityki energetycznej Polski zakłada się stopniowe odchodzenie od paliw kopalnych na rzecz czystych i odnawialnych źródeł energii. Szereg programów wspierających prosumentów, między innymi "Mój Prąd" czy ulga termomodernizacyjna, zachęca do inwestycji w instalacje słoneczne.

Jakie szanse i wyzwania przed fotowoltaiką?

Przyszłość fotowoltaiki w Polsce rysuje się w jasnych barwach. Spodziewany jest dalszy spadek cen paneli słonecznych i wzrost ich efektywności, co uczyni je jeszcze bardziej opłacalną inwestycją. Nowe moce zostaną przyłączone do sieci, a liczba prosumentów będzie rosnąć z roku na rok.

Niemniej jednak stale rosnąca liczba mikroinstalacji rodzić będzie wyzwania dla sieci przesyłowych i dystrybucyjnych związane z koniecznością modernizacji i dostosowaniem do odbioru energii ze źródeł rozproszonych. Dużym wyzwaniem będzie również przygotowanie odpowiednich regulacji prawnych, ułatwiających przyłączanie instalacji prosumenckich do sieci.

Serwis i wsparcie dla klientów fotowoltaiki Tauron

Oprócz samej instalacji i korzystnych stawek rozliczeniowych, Tauron oferuje kompleksowe wsparcie dla swoich klientów – prosumentów energii słonecznej. Obejmuje ono zarówno doradztwo na etapie wyboru odpowiedniej instalacji, jak i długofalowy serwis oraz opiekę posprzedażową.

Po pierwsze, klienci mogą skorzystać z fachowej pomocy inżynierów w zakresie doboru mocy instalacji, określenia zapotrzebowania na energię oraz wyliczenia opłacalności przedsięwzięcia. Na każdym etapie inwestycji można liczyć na wsparcie techniczno-handlowe.

Po zakupie i uruchomieniu instalacji, Tauron fotowoltaika oferuje również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Umowa gwarancyjna obejmuje naprawy, przeglądy okresowe oraz bieżące monitorowanie pracy instalacji. Klienci mogą liczyć na szybką i profesjonalną reakcję w razie jakichkolwiek awarii czy problemów technicznych.

Wszystkie formalności związane z przyłączeniem instalacji do sieci, wymianą liczników oraz rozliczeniem rocznym fotowoltaiki także leżą po stronie Taurona. Dzięki temu użytkownik nie musi się martwić o skomplikowane procedury, a może skupić się wyłącznie na czerpaniu korzyści z własnej mikroelektrowni słonecznej.

Dodatkowo, Tauron umożliwia zdalny podgląd parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej oraz rachunków za energię za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Ułatwia to bieżące monitorowanie produkcji energii ze słońca oraz rozliczenia zużycia.

Podsumowanie

Postawienie na fotowoltaikę Tauron to świetna decyzja zarówno dla portfela, jak i dla środowiska naturalnego. Dzięki korzystnemu rozliczeniu rocznemu fotowoltaiki, gospodarstwa domowe mogą odzyskać część nakładów poniesionych na inwestycję w panele słoneczne, a nawet zacząć na niej zarabiać. Specjalna taryfa G12w dodatkowo obniża koszty eksploatacji instalacji.

Proces instalacji fotowoltaiki Tauron odbywa się sprawnie i łatwo, a prosumenci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie - od doboru mocy, przez montaż, aż po serwis i Tauron fotowoltaika rozliczenie roczne. Przejście na zieloną energię to krok w stronę niezależności, oszczędności i dbałości o środowisko naturalne, które będzie miało pozytywne skutki dla przyszłych pokoleń.

banner

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak działa magazyn energii przy fotowoltaice? Wyjaśniamy
 2. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 3. Ile Kosztuje 1 kWh w Tauronie - Cena za Kilowatogodzinę Energii Elektrycznej
 4. Opłata OZE Definicja i opis
 5. Schemat podłączenia bufora Jak podłączyć bufor ciepła?
Autor Barbara Borkowska
Barbara Borkowska

Jestem ekspertką w dziedzinie fotowoltaiki. Na blogu dzielę się wiedzą na temat paneli słonecznych, magazynów energii i systemów zarządzania energią. Doradzam w kwestii opłacalności inwestycji w OZE.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

1 Komentarze

instalacja PV

Dzień dobry.Mam takie pytanie do Pani jako eksperta.1.Jeżeli chciałabym instalację fotowoltaiczną powyżej 50 kw. Najpierw zadam pytania do instalacji do 150 kw. Czy jeżeli moc umowna jest 400 kw to czy przyłączając taką instalację 150 kw muszę wystąpić o warunki przyłączenia. Przy tym wyborze nie obowiązuje mnie kierownik budowy i inne dodatkowe dokumenty jak do instalacji powyżej 150 kw.Czy dobrze myślę?2. I jeszcze jedna opcja instalacja powyżej 150 kw do 200 kw. Przy mocy umownej 400 kw.Czy aby uniknąć całej dodatkowej masy dodatkowych przepisów można byłoby tą 200 kw instalację podzielić na 2 instalację na dwóch osobnych licznikach ? i wtedy każdą z nich potraktować jako instalacje do 150 kw ??3. czy jest jakiś wzór aby wyliczyć na podstawie danych z bieżącego użycia czy jeżeli zamontuję instalacje powyżej 150 kw zmniejszą mi sie rachunki za energie o 15 % ?Prosze o informację Joanna Sicińska

Polecane artykuły