Fotowoltaika

Umowa fotowoltaiczna z Tauronem: Co powinieneś wiedzieć?

Autor Marcin Pilch
Marcin Pilch08.03.20248 min.
Umowa fotowoltaiczna z Tauronem: Co powinieneś wiedzieć?
banner

Tauron umowa fotowoltaika to możliwość zainwestowania w instalację fotowoltaiczną, która pozwoli na obniżenie rachunków za prąd i jednoczesne pozyskiwanie dochodu ze sprzedaży nadwyżki energii do sieci. Niestety podpisanie umowy z Tauronem nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Powinieneś dobrze poznać korzyści, koszty i wymagania, aby podjąć świadomą decyzję i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Kluczowe wnioski:
 • Umowa z Tauronem pozwala zarabiać na nadwyżkach energii z instalacji fotowoltaicznej. Opłaca się jednak tylko przy spełnieniu określonych warunków.
 • Należy dokładnie przeanalizować swój profil zużycia energii i oczekiwane koszty instalacji. Niezbędne będą również formalności i dokumentacja.
 • Tauron oferuje różne warianty umów, z których każda obowiązuje przez określony czas i ma nieco inne zasady rozliczeń.
 • Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić dostępne oferty i porównać je pod kątem opłacalności.
 • Formalności związane z przyłączeniem instalacji do sieci mogą potrwać kilka miesięcy. Warto zacząć proces wcześniej.

Zasady podpisania umowy kompleksowej Tauron fotowoltaika: wymogi i procedury

Zanim zdecydujesz się na zawarcie umowy kompleksowej Tauron fotowoltaika, warto poznać wymogi i procedury, które musisz spełnić. Proces ten przebiega w kilku etapach, a każdy z nich wymaga dopełnienia określonych formalności i spełnienia konkretnych warunków technicznych.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego czy tytuł prawny do nieruchomości. Następnie Tauron zweryfikuje Twoją zdolność finansową oraz dokona oceny możliwości technicznych przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kolejnym etapem będzie podpisanie umowy kompleksowej. W tym momencie ustalane są szczegóły współpracy, takie jak wysokość opłat, czas trwania umowy oraz warunki sprzedaży nadwyżek energii.

Wymogi techniczne dla instalacji fotowoltaicznej

Przed podpisaniem umowy należy pamiętać o spełnieniu wymogów technicznych dotyczących samej instalacji fotowoltaicznej. Tauron wymagać będzie między innymi: zgodności z obowiązującymi normami, odpowiedniego zabezpieczenia układu, możliwości ograniczenia mocy czynnej falownika czy wyposażenia instalacji w urządzenia umożliwiające zdalny odczyt danych eksploatacyjnych.

Dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych i technicznych możliwe będzie zakończenie procesu i rozpoczęcie pracy instalacji fotowoltaicznej w ramach umowy kompleksowej Tauron fotowoltaika.

Tauron umowa fotowoltaika: koszty i opłaty dla prosumenta

Jednym z kluczowych aspektów umowy kompleksowej Tauron fotowoltaika są koszty i opłaty, które jako prosument musisz ponieść. Są one uzależnione od konkretnej oferty, jednak zawsze należy liczyć się z pewnymi wydatkami.

Podstawową opłatą jest stała opłata przyłączeniowa, która może wynieść nawet kilka tysięcy złotych – jej wysokość uzależniona jest od mocy przyłączeniowej instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo ponosisz koszty samej instalacji fotowoltaicznej, na które składają się między innymi ceny paneli, falownika, konstrukcji czy robocizny.

W trakcie trwania umowy będziesz obciążany także comiesięcznymi opłatami dystrybucyjnymi, naliczanymi przez Taurona za każdą pobraną z sieci kWh energii. Ich wysokość zależy od taryfy i stawek obowiązujących w danym roku.

Warto pamiętać, że dzięki oszczędnościom na rachunkach za prąd oraz możliwości zarabiania na sprzedaży nadwyżek, koszty te zwrócą się po kilku latach eksploatacji instalacji.

Czytaj więcej: Carporty fotowoltaiczne - cena i korzyści

Korzyści finansowe z umowy Tauronu na instalację PV

Największą korzyścią płynącą z podpisania umowy kompleksowej Tauron fotowoltaika są oszczędności na rachunkach za prąd. Im więcej energii wyprodukujesz we własnej instalacji, tym mniejszą kwotę zapłacisz za prąd pobrany z sieci. W przypadku gdy Twoja instalacja wygeneruje nadwyżki, będziesz mógł je sprzedać do sieci i uzyskać dodatkowy dochód.

Tauron oferuje także możliwość skorzystania z programów dofinansowujących zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Ponadto, w niektórych ofertach opłata przyłączeniowa może być rozłożona na raty lub całkowicie zniesiona – jest to zależne od konkretnej umowy.

Efektywne wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej

Aby w pełni czerpać korzyści finansowe z umowy kompleksowej Tauron fotowoltaika, warto dostosować swoje zwyczaje konsumenckie do mocy instalacji. Oznacza to tak zorganizowanie się, aby jak najwięcej energii było zużywane na bieżąco, zamiast oddawać nadwyżki do sieci po niskich stawkach. Efektywne zarządzanie energią pozwoli zmaksymalizować Twoje oszczędności.

Długoterminowo inwestycja we własną instalację fotowoltaiczną zwróci się kilkukrotnie. Dzięki umowie kompleksowej Tauron fotowoltaika możesz zaoszczędzić spore kwoty i przyczynić się do ochrony środowiska, wykorzystując odnawialne źródła energii.

 • Obniżone rachunki za prąd dzięki wykorzystaniu energii z własnej instalacji fotowoltaicznej
 • Możliwość sprzedaży i zarabiania na nadwyżkach energii oddawanych do sieci
 • Dostępne programy dofinansowań i ulg przy zakupie instalacji PV
 • Długoterminowe oszczędności przewyższające początkowe koszty inwestycji

Czas trwania umowy Tauronu na fotowoltaikę i warunki przedłużenia

Zdjęcie Umowa fotowoltaiczna z Tauronem: Co powinieneś wiedzieć?

Umowa kompleksowa Tauron fotowoltaika jest zwykle zawierana na okres od 10 do 15 lat, w zależności od konkretnej oferty. Czas ten jest ściśle określony i nie można go przedłużać w trakcie trwania umowy – po upływie wyznaczonego terminu konieczne jest jej odnowienie.

Około pół roku przed zakończeniem obowiązywania dotychczasowej umowy, Tauron powinien przedstawić Ci nową propozycję i warunki, na jakich możliwe będzie jej przedłużenie. Jeżeli zdecydujesz się nie podpisywać kolejnej umowy, instalacja fotowoltaiczna zostanie odłączona od sieci.

Dlatego też, przed upływem terminu obowiązywania umowy warto przeanalizować nowe warunki zaproponowane przez Taurona. Mogą one różnić się od wcześniejszych, zarówno pod względem opłat i stawek za energię, jak i zasad przyłączenia czy możliwości rozliczenia nadwyżek.

Czas trwania umowy Procedura przedłużenia
10-15 lat Ok. pół roku przed końcem umowy Tauron przedstawia nową ofertę
Czas określony Aby dalej korzystać z instalacji PV, trzeba podpisać nową umowę
Nowe warunki mogą się różnić Należy przeanalizować nową ofertę i podjąć decyzję

Przed przedłużeniem warto również sprawdzić aktualne oferty konkurencyjnych firm na rynku fotowoltaiki, co pozwoli lepiej negocjować warunki umowy lub zdecydować się na zmianę dostawcy usług.

Przykład realnej umowy Taurona: co zawiera i jak czytać

Dokumentem wiążącym Cię i Tauron jest oczywiście sama umowa kompleksowa na fotowoltaikę. Zobaczmy, co powinna zawierać i jak prawidłowo ją odczytywać.

Na początku umowy Taurona znajdziesz zdefiniowane główne pojęcia, takie jak „instalacja odnawialnego źródła energii", „moc przyłączeniowa", „moc instalacji" czy „mikroinstalacja". Są to zapisy niezbędne do zrozumienia pozostałej części dokumentu.

Kolejne punkty określają między innymi:

 • stronę świadczącą usługi dystrybucji energii elektrycznej i zasady odpowiedzialności stron,
 • prawa i obowiązki obu stron umowy, w tym przypadku Ciebie jako prosumenta i Taurona jako dystrybutora,
 • szczególne warunki dotyczące instalacji OZE, takie jak okresowe przeglądy techniczne i kontrole układu,
 • wielkości opłat i stawki obowiązujące w ramach aktualnej taryfy oraz zasady ich zmiany,
 • zasady pomiaru zużycia energii oraz rozliczania i fakturowania,
 • warunki zakończenia oraz możliwości rozwiązywania umowy.

Przed podpisaniem umowy powinna ona zostać dokładnie przestudiowana i zweryfikowana pod kątem zgodności z wcześniejszymi ustaleniami oraz stanem faktycznym. Każda niejasność czy nieścisłość powinna być zgłaszana do właściwych jednostek Taurona celem wprowadzenia niezbędnych korekt.

Kontakt z Tauronem: porady i sposoby załatwienia formalności

Zarówno na etapie zawierania umowy kompleksowej Tauron fotowoltaika, jak i jej późniejszej realizacji możesz napotkać kwestie, które będą wymagać kontaktu z tą firmą. Istnieje kilka sposobów, aby sprawnie i skutecznie załatwić wszelkie formalności.

Jedną z opcji jest odwiedzenie lokalnego biura obsługi klienta. W większości miast znajdziesz placówki Taurona, gdzie na miejscu możesz otrzymać pomoc i informacje. Należy jednak liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania.

Kontakt z Infolinią i obsługą mailową

Wygodniejszym rozwiązaniem jest telefoniczny kontakt z Infolinią Taurona. Pod bezpłatnym numerem 32 606 0 616 porozmawiasz z konsultantem, który odpowie na Twoje pytania i pomoże rozwikłać wątpliwości.

Możesz także skorzystać z obsługi mailowej, wysyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Taurona lub bezpośrednio na dedykowany dla instalacji fotowoltaicznych adres: [email protected].

Podczas kontaktu pamiętaj o szczegółowym przedstawieniu swojej sytuacji oraz posiadaniu pod ręką wszelkich niezbędnych dokumentów i umów. Pomoże to uniknąć niepotrzebnych opóźnień w procesie załatwienia Twoich spraw. Pracownicy Taurona zawsze powinni służyć kompetentną i przyjazną obsługą.

Podsumowanie

Podpisanie umowy kompleksowej Tauron fotowoltaika wymaga spełnienia szeregu formalności i warunków technicznych. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy dokładnie zapoznać się z kosztami, opłatami oraz przewidywanymi korzyściami finansowymi. Umowa jest zawierana na określony czas, po upływie którego konieczne jest jej przedłużenie lub zakończenie współpracy.

Koszt instalacji fotowoltaicznej i opłaty dystrybucyjne mogą być wysokie, ale dzięki umowie kompleksowej Tauron fotowoltaika możliwe jest odzyskanie tych nakładów poprzez oszczędności na rachunkach za prąd oraz zarabianie na sprzedaży nadwyżek energii. Właściwe dostosowanie zużycia prądu do pracy instalacji pozwoli zmaksymalizować oszczędności.

banner

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 2. Ile Kosztuje Wodomierz - Wydatki na Licznik do Pomiaru Zużycia Wody
 3. Aktualne ceny paneli fotowoltaicznych Zestawienie
 4. Schemat podłączenia bufora Jak podłączyć bufor ciepła?
 5. Licznik 2.8.0 i 1.8.1 - Wszytko, co Powinieneś Wiedzieć o Liczeniu Energii
Autor Marcin Pilch
Marcin Pilch

Nazywam się Marcin Pilch. Jestem doświadczonym instalatorem systemów fotowoltaicznych i autorem bloga Fotowoltaika.Expert. Na moim blogu dzielę się praktyczną wiedzą na temat projektowania, doboru i montażu instalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych.

Z zawodu jestem elektrykiem z wieloletnim doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii. Po pracy zawodowej, moją pasją stało się doradztwo w zakresie fotowoltaiki. Stąd pomysł na założenie bloga, gdzie dzielę się fachową wiedzą w przystępny sposób.

Na moim blogu można znaleźć m.in. artykuły o tym jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej, jakiej jakości komponenty wybrać, jak przebiega montaż paneli. Omawiam krok po kroku cały proces - od projektu po uzyskanie pozwolenia i oddanie instalacji do użytku. Dzielę się też moim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów, z jakimi można się zetknąć podczas montażu.

Mój blog cieszy się dużą popularnością wśród osób zainteresowanych fotowoltaiką. Mam również aktywny profil na Facebooku, gdzie odpowiadam na pytania czytelników. Jestem uważany za eksperta w dziedzinie fotowoltaiki i cenionego autora porad dla domowych instalatorów paneli słonecznych.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Fotowoltaika Tauron: rozliczenia i perspektywy
FotowoltaikaFotowoltaika Tauron: rozliczenia i perspektywy

Fotowoltaika Tauron to sposób na obniżenie rachunków za prąd i ekologiczne źródło energii. Przejrzyste rozliczenie roczne i taryfa G12w zapewniają dużą oszczędność. Dowiedz się, jak działa instalacja słoneczna Tauron oraz jakie są perspektywy rozwoju OZE w Polsce.