Fotowoltaika

Kiedy Zwróci Się Instalacja Fotowoltaiczna - Oszacowanie Czasu Zwrotu na Instalacji Fotowoltaicznej

Autor Jarosław Pietrzak
Jarosław Pietrzak22.02.20247 min.
Kiedy Zwróci Się Instalacja Fotowoltaiczna - Oszacowanie Czasu Zwrotu na Instalacji Fotowoltaicznej
banner

Kiedy zwróci się instalacja fotowoltaiczna to jedno z kluczowych pytań przy podejmowaniu decyzji o montażu paneli PV. Czas zwrotu zależy od wielu czynników, takich jak koszt instalacji, ilość wyprodukowanej energii czy aktualne stawki za prąd. W 2024 roku przy obecnych warunkach rynkowych okres amortyzacji wynosi średnio 5-7 lat.

Kluczowe wnioski:
 • Czas zwrotu instalacji fotowoltaicznej w dużej mierze zależy od kosztów montażu systemu.
 • Im więcej prądu produkuje instalacja PV, tym szybciej się zwraca - ważna wielkość systemu.
 • Rosnące ceny energii elektrycznej skracają okres amortyzacji fotowoltaiki.
 • Przy obecnych warunkach rynkowych instalacja PV zwraca się po około 5-7 latach.
 • Dokładny czas zwrotu można oszacować korzystając z kalkulatorów internetowych.

Jak oszacować czas zwrotu na fotowoltaice?

Decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznej, jednym z kluczowych pytań jest kiedy zwrócą się poniesione koszty i od kiedy system będzie przynosił same korzyści. Oszacowanie okresu zwrotu inwestycji w panele fotowoltaiczne nie jest trudne, wystarczy wziąć pod uwagę kilka podstawowych czynników.

Przede wszystkim należy określić całkowity koszt instalacji PV, na który składają się: zakup paneli, falownika, konstrukcji montażowej, okablowania i robocizna. Kolejnym krokiem jest oszacowanie rocznej produkcji energii elektrycznej z instalacji w kWh. Można to zrobić korzystając z kalkulatorów internetowych lub zlecając profesjonalny projekt instalacji. Następnie mnożymy tę wartość przez średnią cenę 1 kWh energii z sieci.

Na przykład dla 5kW instalacji kosztującej 25 000 zł, produkującej rocznie 4500 kWh energii, przy cenie 0,7 zł/kWh daje to roczny zysk 4500 * 0,7 = 3150 zł. Dzieląc koszt inwestycji przez roczny zysk otrzymujemy w tym przypadku okres zwrotu wynoszący około 8 lat. Im wyższa produkcja energii z instalacji i droższa energia z sieci, tym szybszy zwrot nakładów.

Kalkulatory internetowe

Wygodnym sposobem na oszacowanie opłacalności inwestycji w fotowoltaikę są darmowe kalkulatory dostępne w internecie. Wystarczy podać dane dotyczące lokalizacji, wielkości i mocy instalacji, a kalkulator sam obliczy przewidywaną produkcję energii i czas zwrotu.

Kalkulatory biorą pod uwagę wiele szczegółów, jak np. nachylenie i azymut dachu, czy cenę energii w danym regionie. Dzięki temu szacowany okres zwrotu jest bardziej dokładny. Warto jednak pamiętać, że są to szacunki, a realny czas amortyzacji może nieco odbiegać od wyliczeń.

Na co wpływa czas zwrotu instalacji PV?

Kiedy zwróci się instalacja fotowoltaiczna zależy od wielu czynników. Do najważniejszych należą:

 • Koszt instalacji fotowoltaicznej
 • Wielkość produkcji energii elektrycznej
 • Cena energii elektrycznej z sieci
 • System rozliczeń (net-metering)
 • Ewentualne dofinansowanie inwestycji

Im niższy koszt instalacji w przeliczeniu na 1 kWp, im większa produkcja energii z systemu PV oraz im wyższe ceny prądu, tym szybciej następuje zwrot zainwestowanych środków. Duże znaczenie ma również system rozliczeń prosumenta z zakładem energetycznym.

Wpływ wielkości instalacji na czas zwrotu

Większe instalacje PV charakteryzują się z reguły niższym jednostkowym kosztem 1 kWp, dzięki czemu okres amortyzacji jest krótszy. Ponadto im moc instalacji jest wyższa, tym więcej energii jest w stanie wyprodukować, co bezpośrednio przekłada się na szybszy zwrot inwestycji.

Czytaj więcej: Fotowoltaika Starachowice, instalacje fotowoltaiczne - Zestawienie najlepszych

Jak obliczyć czas zwrotu z inwestycji fotowoltaicznej?

Aby dokładnie obliczyć czas zwrotu poniesionych kosztów na instalację fotowoltaiczną należy:

 1. Określić całkowity koszt instalacji PV w złotych
 2. Oszacować roczną produkcję energii elektrycznej z instalacji w kWh
 3. Pomnożyć produkcję energii przez średnią cenę 1 kWh energii z sieci
 4. Całkowity koszt instalacji podzielić przez roczny zysk z produkcji energii

Na przykład, dla instalacji o mocy 5 kWp, której koszt wyniósł 25 000 zł, produkującej rocznie 4500 kWh energii, przy cenie 0,70 zł za 1 kWh energii z sieci, obliczenia będą następujące:

Koszt instalacji PV: 25 000 zł
Roczna produkcja energii: 4500 kWh
Cena 1 kWh energii: 0,70 zł
Roczny zysk z produkcji: 4500 x 0,7 = 3150 zł
Czas zwrotu 25 000 zł / 3150 zł = ok. 8 lat

Powyższy przykład pokazuje, że przy założonych danych okres amortyzacji wyniesie około 8 lat od montażu instalacji PV.

Ile trwa zwrot kosztów z paneli słonecznych?

Kiedy Zwróci Się Instalacja Fotowoltaiczna - Oszacowanie Czasu Zwrotu na Instalacji Fotowoltaicznej

Przeciętny czas zwrotu inwestycji w panele fotowoltaiczne w Polsce w 2022 roku wynosił około 6-7 lat.

Dokładny okres amortyzacji zależy jednak od wielu czynników, przede wszystkim od kosztu instalacji, jej wielkości i lokalizacji. Przy optymalnych warunkach czas zwrotu może skrócić się nawet do 4-5 lat. Natomiast w mniej korzystnych przypadkach okres ten może się wydłużyć do 8-9 lat.

Na szybszy zwrot kosztów pozwalają niższe ceny instalacji w przeliczeniu na 1 kWp oraz wysoka produkcja energii elektrycznej. Ponadto istotna jest rosnąca cena prądu z sieci. Im droższa energia, tym większe oszczędności zapewniać będą panele PV i szybciej zamortyzuje się system.

Czy instalacja PV zwraca się po 5 latach w 2024 roku?

W 2024 roku przy aktualnych warunkach rynkowych realny czas zwrotu z inwestycji w instalację fotowoltaiczną wynosi średnio około 5-7 lat. Oznacza to, że w większości przypadków kiedy zwróci się instalacja fotowoltaiczna po 5 latach od montażu, inwestycja zacznie przynosić same zyski.

Dzieje się tak, ponieważ koszty instalacji PV nadal spadają, a ceny energii rosną. Dodatkowo coraz większą popularność zyskują magazyny energii, które pozwalają lepiej wykorzystać wyprodukowany prąd. Wszystko to powoduje, że inwestycja w fotowoltaikę staje się jeszcze bardziej opłacalna.

Niemniej jednak dokładny czas zwrotu zależy od wielu czynników, więc w niektórych przypadkach okres amortyzacji może być krótszy lub dłuższy niż 5 lat. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować opłacalność inwestycji PV.

Kiedy odzyskam zainwestowane pieniądze w fotowoltaikę?

Kiedy nastąpi zwrot poniesionych kosztów na instalację fotowoltaiczną zależy od kilku kluczowych czynników:

 • Całkowitego kosztu instalacji PV - im niższy koszt tym krótszy czas zwrotu.
 • Wielkości systemu - im moc instalacji większa, tym szybszy zwrot nakładów.
 • Lokalizacji - w północnej Polsce produkcja energii jest niższa.
 • Cen energii elektrycznej - wzrost cen prądu skraca okres amortyzacji.
 • Ewentualnych dotacji - dofinasowanie znacząco przyspiesza zwrot kosztów.

Dla instalacji fotowoltaicznej zamontowanej w 2024 roku, przy aktualnych warunkach rynkowych i cenach, realny okres zwrotu wynosi średnio 5-7 lat. Oznacza to, że po tym czasie inwestycja zaczyna przynosić zyski.

Podsumowanie

Decydując się na instalację fotowoltaiczną, jednym z kluczowych pytań jest kiedy zwrócą się poniesione koszty i inwestycja zacznie przynosić zyski. Na czas zwrotu wpływa przede wszystkim koszt instalacji PV, jej wielkość i produkcja energii. Im niższy koszt i wyższa produkcja, tym szybszy zwrot nakładów. Przy obecnych warunkach rynkowych realny okres amortyzacji paneli słonecznych wynosi średnio 5-7 lat.

Aby dokładnie obliczyć opłacalność inwestycji w fotowoltaikę, należy wziąć pod uwagę całkowity koszt instalacji, szacunkową roczną produkcję energii oraz aktualne ceny prądu z sieci. Im wyższa produkcja energii z instalacji PV i droższa energia z sieci, tym szybszy zwrot nakładów. Pomocne w oszacowaniu opłacalności są darmowe kalkulatory dostępne w internecie.

W 2024 roku realny okres zwrotu z inwestycji w instalację fotowoltaiczną wynosi średnio 5-7 lat. Oznacza to, że po tym czasie system PV zaczyna przynosić same oszczędności. Na szybszy zwrot pozwalają spadające koszty instalacji oraz rosnące ceny energii elektrycznej. Przed podjęciem decyzji warto jednak dokładnie zweryfikować opłacalność inwestycji.

Podsumowując, decydując się na instalację fotowoltaiczną należy wziąć pod uwagę szereg czynników wpływających na czas zwrotu. Analizując koszty, przewidywaną produkcję energii i ceny prądu można oszacować kiedy zwrócą się poniesione nakłady i inwestycja zacznie przynosić zysk.

banner

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak działa magazyn energii przy fotowoltaice? Wyjaśniamy
 2. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 3. Ile Kosztuje 1 kWh w Tauronie - Cena za Kilowatogodzinę Energii Elektrycznej
 4. Opłata OZE Definicja i opis
 5. Schemat podłączenia bufora Jak podłączyć bufor ciepła?
Autor Jarosław Pietrzak
Jarosław Pietrzak

Specjalizuję się w doradztwie dotyczącym fotowoltaiki. Na blogu publikuję porady z zakresu doboru systemu, montażu paneli i magazynowania energii. Dzielę się moim doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły