Energia

Krzywa grzewcza - kalkulator i ustawienie

Autor Barbara Borkowska
Barbara Borkowska25.12.20235 min.
Krzywa grzewcza - kalkulator i ustawienie
banner

Krzywa grzewcza to podstawowe narzędzie służące do sterowania pracą instalacji ogrzewania wodnego w budynku. Prawidłowe jej ustawienie decyduje o komforcie cieplnym oraz kosztach ogrzewania. Niniejszy poradnik pokaże Ci jak dobrać, obliczyć i wyregulować krzywą grzewczą tak, by osiągnąć optymalną wydajność systemu grzewczego.

Kluczowe wnioski:

 • Krzywa grzewcza powinna być dobrana indywidualnie do każdego budynku i instalacji.
 • Zbyt wysokie lub zbyt niskie ustawienie krzywej prowadzi do problemów z ogrzewaniem.
 • Kalkulator krzywej grzewczej pozwala na jej precyzyjne wyznaczenie.
 • Regulację krzywej najlepiej przeprowadzać stopniowo, obserwując reakcję instalacji.
 • Optymalna krzywa grzewcza zapewnia komfort i oszczędność energii.

Krzywa grzewcza jako podstawa

Krzywa grzewcza to nic innego jak zależność temperatury wody w instalacji, którą wytwarza urządzenie grzewcze oraz temperatury powietrza zewnętrznego. Zawsze należy dążyć do ustawienia krzywej grzewczej w taki sposób, aby przy różnych temperaturach zewnętrznych osiągnąć jednakową temperaturę w pomieszczeniu w budynku.

Dla przykładu poniżej pokazano dwie krzywe dwupunktowe, pierwsza dla instalacji grzejnikowej, druga dla instalacji ogrzewania podłogowego.

Główną regułą kalibracji krzywej grzewczej jest manipulacja dwoma dostępnymi punktami, które odpowiadają progowym temperaturom zewnętrznym. Na osi pionowej ustawiamy dwie temperatury: niższą i wyższą. Niższa temperatura to temperatura progowa, przy której pompa ciepła zwiększa temperaturę wody na zasilaniu w zależności od temperatury zewnętrznej. Wyższa temperatura to wartość, która przy minimalnej progowej temperaturze zewnętrznej jest osiągana i podawana do instalacji.

Jak działa krzywa grzewcza?

Co to oznacza w praktyce? Jak możemy zaobserwować na wykresie, przy temperaturze zewnętrznej na poziomie -10°C i niższej, pompa ciepła będzie podgrzewać wodę do temperatury 55°C. Z kolei przy temperaturze zewnętrznej 13°C pompa ciepła będzie wytwarzać wodę o temperaturze 35°C.

Pomiędzy temperaturą -10°C a 13 °C, pompa ciepła będzie podgrzewała wodę do temperatury od 35°C do maksymalnie 55°C. Wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej temperatura na zasilaniu pompy ciepła będzie rosnąć.

Dobór krzywej grzewczej do budynku

Każdy system ogrzewania domu charakteryzuje się inną specyfiką, którą trzeba uwzględnić w procesie konfiguracji krzywej grzewczej. Ma to związek z innymi nominalnymi temperaturami zasilania i powrotu.

Systemy ogrzewania podłogowego, z racji swojej specyfiki pracują efektywnie z niskimi temperaturami i są dla nich dobierane krzywe grzewcze o niskim nachyleniu. Przykładowo dla systemu podłogowego temperatura zasilania może wynosić 28°C, a dla powrotu 23°C.

Obniżanie temperatury powrotu wody grzewczej ma kluczowe znaczenie dla większej sprawności kotła kondensacyjnego. Kocioł kondensacyjny przy zbyt wysokiej temperaturze wody nie będzie skraplać pary wodnej ze spalin, co znacząco pogorszy jego sprawność.

Wpływ temperatury na sprawność systemu

W przypadku kotłów kondensacyjnych oraz pomp ciepła bardzo ważne jest więc zapewnienie efektywnej pracy instalacji przy możliwie najniższej temperaturze wody grzewczej. Dla nowoczesnego ogrzewania domu z zamontowanymi w pomieszczeniach grzejnikami górną granicą temperatury grzejnika jest 60°C.

Czytaj więcej: Fotowoltaika Sieradz, instalacje fotowoltaiczne - Lista Najlepszych

Optymalne ustawienie krzywej grzewczej

Krzywa grzewcza - kalkulator i ustawienie

Jak ustawić krzywą grzewczą, by odczuwać pełny komfort? W praktyce metodą prób i błędów. Wprawdzie instalator może wprowadzić wstępne ustalenia i zdefiniować krzywą grzewczą dla podłogówki czy krzywą grzewczą dla grzejników, ale w rzeczywistości każdy użytkownik sam musi dopasować parametry, by osiągnąć pożądany komfort cieplny.

Zmian można dokonać na podstawie obserwacji zmienności temperatur w czasie sezonu grzewczego.

Warto działać zgodnie z zasadą: gdy temperatury na zewnątrz są dodatnie: korekty dokonujemy poprzez przesunięcie równoległe, np. załamania punktów krzywej grzewczej, ponieważ to działanie ma największy wpływ na temperaturę w ogrzewanych pomieszczeniach.

Kiedy jest zimno, korygujemy nachylenie krzywej grzewczej, bo ten parametr ma decydujące znaczenie dla temperatury w pomieszczeniach i naszego komfortu.

Kalkulator do obliczania krzywej grzewczej

Krzywa grzewcza konstruowana jest na podstawie czterech punktów temperatur zadanych. Aby zawór mógł pracować prawidłowo, należy ustawić temperaturę zadaną (za zaworem) dla czterech następujących temperatur zewnętrznych: -20°C, -10°C, 0°C, 10°C.

Każde zwiększenie lub zmniejszenie temperatury powoduje przesunięcie krzywej o daną wartość.

Między ilością konstruowanych punktów a dokładnością pracy systemu występuje pewna zależność: im więcej wskazanych wartości punktów, na której opiera się krzywa, tym większa jest jej precyzja.

Cztery punkty, w przypadku urządzeń firmy TECH Sterowniki są kompromisem pomiędzy dokładnością a łatwością ustawienia krzywej.

Jak działa kalkulator krzywej grzewczej?

Aby pogodówka mogła pracować efektywnie, czujnik zewnętrzny umieszczamy w miejscu nienasłonecznionym i nienarażonym na czynniki atmosferyczne. Następnie należy załączyć funkcję „Pogodówka” w menu sterownika.

Regulacja krzywej grzewczej w praktyce

Ustawienie odpowiedniej temperatury dla instalacji jest uzależnione od temperatury zewnętrznej i odbywa się za pomocą zaworu.

Jak ustawić krzywą grzewczą? Jest ona konstruowana na podstawie czterech punktów temperatur zadanych.

 • Zmian dotyczących przesunięcia oraz nachylenia krzywej grzewczej należy dokonywać powoli (o jeden stopień), obserwując przy tym jak zmienia się komfort cieplny w pomieszczeniach.
 • Przy ustawianiu krzywej grzewczej najrozsądniejszym rozwiązaniem jest dążenie do ustawienia jak najniższej krzywej, przy której w budynku zostanie osiągnięty komfort cieplny.

Jeśli po pierwszym ustawieniu krzywej grzewczej nie osiągniemy idealnego komfortu cieplnego, należy ją zmodyfikować.

Typowe problemy związane z regulacją

Jeśli w okresie mrozów jest za zimno – musimy wybrać krzywą grzewczą o większym nachyleniu. Jeśli w okresie mrozów jest za ciepło – musimy wybrać krzywą grzewczą o mniejszym nachyleniu. Jeśli zawsze jest za zimno – musimy przesunąć krzywą grzewczą w górę. Jeśli zawsze jest za ciepło – musimy przesunąć krzywą grzewczą w dół.

Krzywa grzewcza a oszczędność energii

W praktyce ustawienie odpowiedniej krzywej grzewczej może przynieść wymierne korzyści w postaci niższego zużycia energii.

Stopień nachylenia krzywej grzewczej Wpływ na zużycie energii
Bardzo strome nachylenie krzywej grzewczej Wysokie zużycie energii
Umiarkowane nachylenie krzywej grzewczej Optymalne zużycie energii
Bardzo łagodne nachylenie krzywej grzewczej Ryzyko niedogrzania budynku

Dlatego tak ważne jest znalezienie złotego środka i takiego ustawienia parametrów krzywej grzewczej, aby zapewnić komfort cieplny przy jak najniższym zużyciu energii.

Podsumowanie

Krzywa grzewcza to nic innego jak zależność temperatury wody w instalacji, którą wytwarza urządzenie grzewcze oraz temperatury powietrza zewnętrznego. Poprawne jej ustawienie zapewnia komfort cieplny oraz oszczędność energii.

Należy pamiętać, że krzywa grzewcza powinna być indywidualnie dostosowana do każdego budynku i systemu ogrzewania. Do jej wyznaczenia służy specjalny kalkulator.

Regulacja krzywej grzewczej to proces wymagający cierpliwości i systematycznej obserwacji zmian temperatury. Stopniowe zmiany pozwalają osiągnąć optymalne ustawienia.

Odpowiednio wyregulowana krzywa grzewcza gwarantuje stałą, komfortową temperaturę w pomieszczeniach przy jak najniższych kosztach ogrzewania.

banner

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 2. Ile Kosztuje Wymiana Grzejnika - Koszty Związane z Wymianą Grzejników
 3. Wymiary paneli fotowoltaicznych Zestawienie
 4. Montaż instalacji fotowoltaicznej Jak zamontować panele słoneczne?
 5. Fotowoltaika 5 kW - Efektywność i Koszty Instalacji Fotowoltaicznej
Autor Barbara Borkowska
Barbara Borkowska

Jestem ekspertką w dziedzinie fotowoltaiki. Na blogu dzielę się wiedzą na temat paneli słonecznych, magazynów energii i systemów zarządzania energią. Doradzam w kwestii opłacalności inwestycji w OZE.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły