Fotowoltaika

Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne - sprawdzone oferty na 2024

Autor Marcin Pilch
Marcin Pilch12.10.20235 min.
Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne - sprawdzone oferty na 2024
banner

Wraz ze wzrostem popularności fotowoltaiki w Polsce, coraz więcej firm i osób prywatnych zainteresowanych jest dzierżawą gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych. Decyzja o wynajęciu działki jest korzystna zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i inwestorów. W niniejszym artykule przybliżamy najważniejsze zagadnienia związane z dzierżawą gruntów pod instalacje PV.

Korzyści z dzierżawy gruntów na farmy fotowoltaiczne

Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne to obecnie bardzo intratne rozwiązanie zarówno dla właścicieli, jak i inwestorów. Właściciele nieruchomości otrzymują stały, gwarantowany dochód z czynszu bez ponoszenia kosztów budowy i utrzymania instalacji PV. Z kolei dzierżawcy zyskują dostęp do terenu pod budowę farmy słonecznej bez konieczności zakupu działki. Do najważniejszych zalet dzierżawy zaliczyć można:

Stały, pasywny dochód dla właściciela gruntu

Umowa dzierżawy zapewnia comiesięczny lub coroczny dopływ gotówki dla właściciela w postaci czynszu. Jest to dochód bierny, nie wymagający żadnego zaangażowania po stronie wynajmującego. Czynsz dzierżawny może być indeksowany lub uzależniony od produkcji energii, dzięki czemu zysk dla właściciela rośnie w czasie.

Brak kosztów i ryzyka po stronie właściciela

Wynajmujący grunt nie ponosi żadnych kosztów związanych z budową i eksploatacją farmy fotowoltaicznej. Całe ryzyko techniczne i biznesowe leży po stronie dzierżawcy. Dla właściciela działki umowa jest praktycznie bezryzykowa.

Efektywne wykorzystanie nieużytkowanego gruntu

Dzierżawa pozwala zagospodarować nieużytki i grunty rolne nieprzydatne do uprawy. Montaż paneli słonecznych nie niszczy gleby, która po zakończeniu umowy może zostać przywrócona do stanu pierwotnego.

Jak znaleźć atrakcyjne działki pod instalacje PV

Aby zmaksymalizować zyskowność farmy fotowoltaicznej, kluczowe jest wybranie odpowiedniej działki. Inwestorzy powinni zwracać uwagę na takie czynniki jak lokalizacja, wielkość, ukształtowanie i rodzaj gruntu. Oto najważniejsze wskazówki dotyczące wyboru gruntów pod instalacje PV.

Lokalizacja i nasłonecznienie

Najlepsze farmy PV powstają na działkach dobrze nasłonecznionych, bez zacienienia. Należy wybierać tereny otwarte, unikać obszarów górskich i zalesionych. Południowa, południowo-wschodnia i południowo-zachodnia ekspozycja gwarantuje optymalne wykorzystanie promieni słonecznych.

Wielkość i kształt działki

Rekomendowana powierzchnia pod farmę PV to minimum 1-2 ha. Im większa działka, tym lepiej. Optymalne są kształty prostokątne ułatwiające montaż paneli. Należy unikać wąskich, wydłużonych nieruchomości utrudniających projektowanie.

Rodzaj gruntu i ukształtowanie

Grunty suche, piaszczyste, żwirowe i płaskie nie wymagają kosztownych prac niwelacyjnych. Unikać terenów podmokłych, bagiennych oraz stromych skarp i wąwozów. Idealne są nieużytki, odłogi, pola nieuprawiane od lat.


Czytaj więcej: Fotowoltaika 2024 - jakie są najważniejsze zmiany i trendy?

Umowa dzierżawy - kluczowe zapisy i zabezpieczenia

Solidna umowa dzierżawy powinna jasno określać warunki współpracy, chronić interesy obu stron i przewidywać różne scenariusze. Oto najważniejsze postanowienia, o których warto pamiętać.

Okres i warunki wypowiedzenia

Typowy okres dzierżawy to 20-30 lat (okres amortyzacji instalacji). Umowa powinna precyzować możliwości i terminy wypowiedzenia po obu stronach. Standardowy okres wypowiedzenia to 6 miesięcy ze skutkiem na koniec roku.

Płatności i indeksacja czynszu

Opłata dzierżawna może być stała lub zmienna (uzależniona np. od produkcji energii). Powinna być waloryzowana o inflację lub wskaźniki cenowe. Warto rozważyć płatności z góry za dany okres (kwartał, rok).

Prawa i obowiązki stron

Umowa musi jasno określać kto odpowiada za uzyskanie pozwoleń, ponosi koszty utrzymania i konserwacji instalacji, ma prawo do energii, jest ubezpieczony itp. Wskazane jest ujęcie kar za niedotrzymanie warunków przez którąś ze stron.

Procedury formalno-prawne przy dzierżawie gruntów

Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne - sprawdzone oferty na 2024

Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności administracyjnoprawnych. Ich znajomość pozwoli uniknąć problemów i opóźnień w realizacji inwestycji.

Pozwolenia i decyzje administracyjne

Należy uzyskać m.in. warunki przyłączenia do sieci energetycznej, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie. Procedury mogą trwać od kilku miesięcy do 2 lat.

Zgody właścicieli i współwłaścicieli

W przypadku współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli. Dla gruntów rolnych potrzebna jest też zgoda na wyłączenie z produkcji rolnej.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Jeśli warunki zabudowy nie pozwalają na budowę farmy PV, należy wystąpić o zmianę mpzp, co może potrwać od kilku miesięcy do 2 lat.

Jak rozliczać umowę dzierżawy gruntów pod PV

Dzierżawa gruntów pod instalacje fotowoltaiczne niesie za sobą określone konsekwencje podatkowe i księgowe. Właściwe rozliczenie umowy pozwoli zoptymalizować efektywność inwestycji dla obu jej stron.

Podatek dochodowy i VAT

Czynsz dzierżawny stanowi przychód z najmu i jest opodatkowany podatkiem dochodowym. Dzierżawcy mogą rozliczyć VAT od czynszu. Dzierżawcy przysługuje prawo do amortyzacji farmy PV. Pozwala to obniżyć podstawę opodatkowania w początkowym okresie inwestycji. Warto cyklicznie weryfikować i aktualizować stawkę czynszu dzierżawnego, aby odzwierciedlała aktualne warunki rynkowe. Można zlecić wycenę niezależnemu rzeczoznawcy.

Trendy i perspektywy rynku dzierżaw gruntów na 2024

Rynek dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę znajduje się w fazie szybkiego wzrostu i ma bardzo dobre perspektywy na najbliższe lata. Jak kształtować się będą czynsze i popyt na grunty pod PV w 2024 roku?

Czynsze dzierżawne dla farm fotowoltaicznych

Eksperci prognozują dalszy, kilkunastoprocentowy wzrost stawek czynszów dzierżawnych w 2024 r. Silny popyt ze strony inwestorów będzie windować stawki w górę.

Zainteresowanie inwestorów i developerów

Duże spółki energetyczne oraz fundusze inwestycyjne są coraz bardziej zainteresowane Polską jako atrakcyjnym rynkiem do budowy farm PV. Prognozuje się zwiększone zapotrzebowanie na grunty pod instalacje fotowoltaiczne w skali kraju.

Prognozy na kolejne lata

W perspektywie kolejnych lat rynek dzierżaw gruntów pod fotowoltaikę ma potencjał dalszego dynamicznego wzrostu. Jest to obecnie jedna z najbardziej obiecujących nisz inwestycyjnych w polskim sektorze nieruchomości.

Podsumowanie

Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne to obecnie bardzo atrakcyjna i perspektywiczna forma ich zagospodarowania, korzystna zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i inwestorów zainteresowanych OZE. Rosnący popyt na instalacje PV, w połączeniu z gwarantowanymi przychodami z czynszów dzierżawnych, sprawiają, że rynek ten ma potencjał dalszego, dynamicznego rozwoju. Dlatego zawarcie umowy dzierżawy gruntów na cele fotowoltaiczne może okazać się trafną i opłacalną decyzją biznesową.

banner

Najczęstsze pytania

Najlepsze są nieużytki, odłogi, pola nieprzydatne do upraw rolnych. Liczy się duża powierzchnia (min. 1 ha), płaski teren, dobra ekspozycja słoneczna bez zacienienia.

Bierze się pod uwagę lokalizację i jakość gruntu, aktualne stawki rynkowe w regionie oraz moc instalacji PV. Stawki wynoszą obecnie zwykle 3000-7000 zł rocznie za 1 ha.

Niezbędne są m.in. warunki przyłączenia do sieci, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, zgoda na zmianę sposobu użytkowania gruntów rolnych.

Tak, czynsz dzierżawny stanowi przychód z najmu i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Okres dzierżawy wynosi zwykle 20-30 lat, czyli tyle, ile trwa amortyzacja instalacji PV. Dłuższe umowy zwiększają opłacalność inwestycji.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

  1. Jak działa magazyn energii przy fotowoltaice? Wyjaśniamy
  2. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
  3. Ile Kosztuje Przejechanie 1 km - Koszt 100 km Elektrycznym Samochodem
  4. Popularne moce paneli fotowoltaicznych Charakterystyka
  5. Montaż instalacji fotowoltaicznej Jak zamontować panele słoneczne?
Autor Marcin Pilch
Marcin Pilch

Nazywam się Marcin Pilch. Jestem doświadczonym instalatorem systemów fotowoltaicznych i autorem bloga Fotowoltaika.Expert. Na moim blogu dzielę się praktyczną wiedzą na temat projektowania, doboru i montażu instalacji fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych.

Z zawodu jestem elektrykiem z wieloletnim doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii. Po pracy zawodowej, moją pasją stało się doradztwo w zakresie fotowoltaiki. Stąd pomysł na założenie bloga, gdzie dzielę się fachową wiedzą w przystępny sposób.

Na moim blogu można znaleźć m.in. artykuły o tym jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej, jakiej jakości komponenty wybrać, jak przebiega montaż paneli. Omawiam krok po kroku cały proces - od projektu po uzyskanie pozwolenia i oddanie instalacji do użytku. Dzielę się też moim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów, z jakimi można się zetknąć podczas montażu.

Mój blog cieszy się dużą popularnością wśród osób zainteresowanych fotowoltaiką. Mam również aktywny profil na Facebooku, gdzie odpowiadam na pytania czytelników. Jestem uważany za eksperta w dziedzinie fotowoltaiki i cenionego autora porad dla domowych instalatorów paneli słonecznych.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły