Fotowoltaika

Jak rozliczyć instalację fotowoltaiczną on grid z PGE? Najlepsze sposoby na 2024

Autor Barbara Borkowska
Barbara Borkowska02.11.20234 min.
Jak rozliczyć instalację fotowoltaiczną on grid z PGE? Najlepsze sposoby na 2024
banner

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Jednak wielu inwestorów ma wątpliwości, jak wygląda rozliczanie nadwyżek energii z takich instalacji z operatorem sieci dystrybucyjnej, czyli w większości przypadków z PGE. W niniejszym artykule wyjaśnimy zasady rozliczania prosumentów energii z PGE, aby każdy inwestor wiedział, na czym stoi.

Jak działa system rozliczeń z PGE dla instalacji fotowoltaicznych on grid?

Instalacje fotowoltaiczne on grid są przyłączone do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej niskiego napięcia. Oznacza to, że korzystają z infrastruktury operatora, w tym przypadku PGE Dystrybucja. Zasilają oni w pierwszej kolejności urządzenia w budynku, a niewykorzystaną energię oddają do sieci dystrybucyjnej.

Rozliczenia z PGE odbywają się w okresach rozliczeniowych, standardowo co 12 miesięcy. Polegają one na porównaniu ilości energii pobranej z sieci ze zwrotem energii wyprodukowanej przez instalację PV. Jeśli instalacja wyprodukowała więcej energii niż wynosi zużycie w budynku, powstaje nadwyżka energii, która jest rozliczana finansowo lub ilościowo przez PGE.

Jakie są rodzaje rozliczeń?

PGE oferuje dwa systemy rozliczeń:

 • Rozliczenie ilościowe (1 do 0,8) - każda 1 kWh wprowadzona do sieci pomniejsza pobór z sieci o 0,8 kWh
 • Rozliczenie finansowe - za każdą 1 kWh wprowadzoną do sieci otrzymujemy opłatę na podstawie cen energii z taryfy dystrybucyjnej

W praktyce rozliczenie ilościowe jest znacznie korzystniejsze dla prosumentów.

Jakie dokumenty potrzebne do rozliczenia z PGE?

Aby rozliczyć nadwyżkę energii z instalacji fotowoltaicznej, należy złożyć w PGE następujące dokumenty:

 • Wniosek o rozliczenie nadwyżek wraz z umową kompleksową
 • Protokół odbioru końcowego instalacji PV
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej o montażu układu pomiarowo-rozliczeniowego
 • Zaświadczenie potwierdzające wpis prosumenta do rejestru wytwórców OZE

PGE sprawdza dokumenty i przygotowuje aneks do umowy kompleksowej. Wówczas można przystąpić do cyklicznych rozliczeń nadwyżek.

Czytaj więcej: Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - opinie i porady

Ile wynosi opłata handlowa w taryfie G11/G12 dla prosumenta?

Prosument rozliczany przez PGE płaci miesięczną opłatę handlową. Jej wysokość zależy od grupy taryfowej:

 • Taryfa G11 - 10,00 zł netto
 • Taryfa G12 - 5,00 zł netto

Taryfa G12 jest przeznaczona specjalnie dla prosumentów i charakteryzuje się niższą opłatą handlową. Dlatego korzystniej jest przejść z G11 do G12, co umożliwia aneks do umowy kompleksowej.

Jak rozliczana jest nadwyżka energii wprowadzona do sieci?

Jak rozliczyć instalację fotowoltaiczną on grid z PGE? Najlepsze sposoby na 2024

Nadwyżka energii wprowadzonej do sieci może być rozliczana na dwa sposoby:

 • Rozliczenie ilościowe - każda 1 kWh z instalacji PV rozlicza 0,8 kWh pobranej energii. Niewykorzystane kilowatogodziny przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe.
 • Rozliczenie finansowe - za 1 kWh prosument otrzymuje wynagrodzenie w wysokości średniej ceny sprzedaży energii z taryfy dystrybucyjnej. Nadwyżka przepada.

Rozliczenie ilościowe jest zdecydowanie korzystniejsze, gdyż pozwala maksymalnie obniżyć rachunki za energię elektryczną w kolejnych latach.

Jaki jest okres rozliczeniowy dla instalacji PV w PGE?

Standardowy okres rozliczeniowy w systemie opustów w PGE wynosi 12 miesięcy kalendarzowych. Oznacza to rozliczenie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Istnieje możliwość skrócenia okresu rozliczeniowego do 6 miesięcy lub wydłużenia do 24 miesięcy. Wymaga to jednak zawarcia odrębnego porozumienia z PGE i wniesienia opłaty manipulacyjnej.

Co zrobić, gdy PGE nie rozlicza poprawnie energii z instalacji PV?

W przypadku nieprawidłowego rozliczenia przez PGE energii z instalacji fotowoltaicznej, prosument ma prawo złożyć reklamację. Powinien to zrobić w formie pisemnej lub mailowej. Reklamacja powinna zawierać:

 • Dane prosumenta
 • Nr umowy kompleksowej
 • Nr faktury lub rozliczenia, którego reklamacja dotyczy
 • Uzasadnienie reklamacji
 • Podpis prosumenta

PGE ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. W razie odmowy uznania reklamacji, można złożyć sprzeciw do Prezesa URE.

Jak jest opodatkowana nadwyżka energii z fotowoltaiki w PGE?

Nadwyżka energii wprowadzona do sieci przez prosumenta w ramach rozliczenia ilościowego jest zwolniona z podatku dochodowego. Nie stanowi przychodu ani kosztu uzyskania przychodu.

Inaczej jest w przypadku rozliczenia finansowego. Tutaj nadwyżka stanowi przychód z innych źródeł i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej 18% i 32%.

Jakie zmiany w prawie i taryfach PGE dla fotowoltaiki w 2024 r.?

Rok 2024 może przynieść kilka istotnych zmian dla prosumentów rozliczanych przez PGE:

 • Wprowadzenie opłaty mocowej dla prosumentów od 1 kwietnia 2024 r.
 • Możliwa zmianamechanizmu rozliczania prosumentów w kierunku net billingu
 • Podniesienie opłat dystrybucyjnych w nowej taryfie PGE
 • Zmiany w programie Mój Prąd na korzyść magazynów energii

Prosument powinien na bieżąco śledzić zmiany w prawie i taryfach, aby dostosować się do nowych regulacji. Będziemy informować o kluczowych nowościach na naszym blogu.

banner

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.50 Liczba głosów: 2

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak działa magazyn energii przy fotowoltaice? Wyjaśniamy
 2. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 3. Ile Kosztuje Przejechanie 1 km - Koszt 100 km Elektrycznym Samochodem
 4. Popularne moce paneli fotowoltaicznych Charakterystyka
 5. Montaż instalacji fotowoltaicznej Jak zamontować panele słoneczne?
Autor Barbara Borkowska
Barbara Borkowska

Jestem ekspertką w dziedzinie fotowoltaiki. Na blogu dzielę się wiedzą na temat paneli słonecznych, magazynów energii i systemów zarządzania energią. Doradzam w kwestii opłacalności inwestycji w OZE.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły