Energia

Liczniki energii elektrycznej do instalacji PV Rodzaje

Autor Jarosław Pietrzak
Jarosław Pietrzak26.04.20246 min.
Liczniki energii elektrycznej do instalacji PV Rodzaje
banner

Licznik do fotowoltaiki jest kluczowym elementem każdej instalacji PV. Pozwala dokładnie zmierzyć ilość wyprodukowanej energii elektrycznej i przesłać te dane do operatora sieci dystrybucyjnej. Wybór odpowiedniego licznika ma kluczowe znaczenie dla poprawnego rozliczenia prosumenta w systemie net-billing. W artykule przybliżamy różne rodzaje liczników stosowanych w fotowoltaice.

Kluczowe wnioski:

 • Liczniki jednofazowe są odpowiednie dla małych instalacji PV na dachach domów jednorodzinnych.
 • Liczniki trójfazowe z pomiarami mocy polecane są dla większych systemów, np. na dachach budynków komercyjnych.
 • Liczniki z komunikacją bezprzewodową ułatwiają zdalny odczyt danych pomiarowych.
 • Liczniki do magazynów energii umożliwiają precyzyjne monitorowanie stanu naładowania.
 • Liczniki z obsługą zdalną przydatne są w rozproszonych geograficznie instalacjach PV.

Liczniki jednofazowe do fotowoltaiki

Liczniki jednofazowe są najpopularniejszym rozwiązaniem dla instalacji fotowoltaicznych na domach jednorodzinnych. Pozwalają na precyzyjny pomiar energii zarówno pobieranej z sieci, jak i oddawanej do sieci przez prosumenta w ramach systemu opustów (net-metering) lub systemu rozliczeń godzinowych (net-billing).

Liczniki jednofazowe spełniają wszystkie wymagania stawiane przez operatorów sieci dystrybucyjnych. Są wyposażone w porty komunikacyjne umożliwiające zdalny odczyt danych pomiarowo-rozliczeniowych z poziomu systemów informatycznych OSD. Możliwe jest także podłączenie dodatkowych urządzeń komunikacyjnych np. modemów GSM do przesyłania danych.

Najpopularniejsze modele liczników jednofazowych to ZMD410CTB oraz ZMD120AB. Oba modele posiadają funkcje niezbędne dla poprawnej współpracy z mikroinstalacjami PV oraz obsługują automatyczne profile zużycia, co pozwala śledzić zmiany w poborze energii na przestrzeni doby.

Jak wybrać licznik jednofazowy do PV?

Wybierając licznik jednofazowy do instalacji fotowoltaicznej należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jego zgodność z wymaganiami operatora sieci dystrybucyjnej na danym terenie. Konieczne jest sprawdzenie takich parametrów jak:

 • Zakres napięciowy
 • Zakres pomiarowy prądu
 • Klasa dokładności
 • Protokoły komunikacyjne

Ponadto warto wybrać licznik z możliwością podłączenia modemu komunikacyjnego, co ułatwi późniejszą integrację z systemem monitorowania pracy instalacji PV.

Liczniki trójfazowe z pomiarami mocy

Liczniki trójfazowe z zainstalowanymi pomiarami mocy czynnej i biernej są rozwiązaniem dla większych instalacji fotowoltaicznych, zazwyczaj montowanych na dachach obiektów komercyjnych i przemysłowych.

Zastosowanie licznika trójfazowego pozwala na dokładny monitoring poboru i oddawania energii w poszczególnych fazach. Daje to pełny obraz efektywności pracy instalacji PV oraz pozwala szybko wykryć ewentualne nieprawidłowości w jej działaniu.

Liczniki trójfazowe muszą być kompatybilne z urządzeniami zabezpieczającymi stosowanymi w rozdzielnicach przyłączeniowych, np. ogranicznikami przepięć czy rozłącznikami izolacyjnymi. Spełnienie tych wymagań gwarantuje bezpieczną i bezawaryjną pracę układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Najlepsze modele liczników trójfazowych do fotowoltaiki

Sprawdzonymi licznikami trójfazowymi dedykowanymi dla prosumentów fotowoltaicznych są modele:

 • ZMD300CTB
 • ZMD310CTB
 • ZMD340CTB

Posiadają one wszystkie niezbędne funkcje, w tym?

pomiar energii czynnej i biernej w 4 kwadrantach oprogramowanie antyfraudowe
wbudowany zegar astronomiczny pamięć profili obciążenia

Ponadto liczniki te integrują się z powszechnie stosowanymi urządzeniami transmisji danych pomiarowych wykorzystywanymi przez OSD.

Czytaj więcej: Jak dużo zapłacisz za prąd w taryfie G11? Sprawdź aktualne ceny energii elektrycznej Enea, Tauron - zobacz ile kosztuje 1 kWh

Liczniki z komunikacją bezprzewodową

Liczniki z komunikacją bezprzewodową Wi-Fi, GPRS lub RF stanowią duże ułatwienie w monitorowaniu oraz rozliczaniu instalacji fotowoltaicznych. Dzięki stałemu połączeniu ze zdalnym systemem nadzoru możliwy jest bieżący wgląd w ilość produkowanej energii elektrycznej.

Komunikacja bezprzewodowa znacząco upraszcza integrację licznika z falownikiem fotowoltaicznym oraz z internetowym panelem monitoringu. Dane pomiarowe są automatycznie pobierane i wizualizowane na wykresach produkcji energii. W każdej chwili wiadomo ile energii oddano do sieci dystrybucyjnej a ile pobrano z niej.

Wbudowany moduł Wi-Fi, modem GPRS lub RF w liczniku eliminuje konieczność montażu dodatkowych urządzeń komunikacyjnych, obniżając tym samym koszt inwestycji w system pomiarowy.

Liczniki zdalnego odczytu sprawdzają się szczególnie w przypadku rozproszonych geograficznie instalacji PV np. farm fotowoltaicznych gdzie transmisja radiowa danych pomiarowych jest optymalnym rozwiązaniem.

Liczniki do magazynów energii

Liczniki energii elektrycznej do instalacji PV Rodzaje

Liczniki dwukierunkowe do magazynów energii są niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznych z akumulatorami. Pozwalają precyzyjnie zmierzyć ilość energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej do ładowania akumulatorów oraz ilość energii oddanej z akumulatorów do sieci lub bezpośrednio do obiektu prosumenta.

Zaawansowane liczniki do magazynów energii potrafią różnicować źródło pochodzenia energii elektrycznej, dzięki czemu Prosument wie nie tylko ile energii pobrał lub oddał ale także skąd ona pochodziła – czy bezpośrednio z sieci OSD, z własnych paneli PV, czy z zainstalowanych magazynów akumulatorowych.

Precyzyjny monitoring przepływów energetycznych pozwala optymalizować pracę całego układu energetycznego na potrzeby własne prosumenta a dodatkowo generować oszczędności w rachunkach za energię elektryczną.

Liczniki z obsługą zdalną

Liczniki z obsługą zdalną posiadają szereg funkcji ułatwiających nadzór nad poprawnym działaniem instalacji fotowoltaicznej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych takich jak Wi-Fi, Ethernet, GPRS, PLC możliwa jest pełna kontrola nad parametrami pracy licznika bez konieczności wizyt na obiekcie.

Do najważniejszych zdalnych funkcji liczników wykorzystywanych w fotowoltaice należą:

 • Zdalny odczyt danych pomiarowych
 • Zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware)
 • Zdalna konfiguracja ustawień
 • Monitorowanie jakości zasilania
 • Rejestrowanie zdarzeń i alarmów

Możliwość pełnego zarządzania licznikiem na odległość bez angażowania specjalistów na miejscu instalacji zdecydowanie podnosi funkcjonalność i niezawodność systemów pomiarowych stosowanych w energetyce prosumenckiej.

Liczniki do Prosumenta z net billing

Liczniki do prosumenta z net billing muszą posiadać szereg specjalnych funkcji pozwalających na poprawne rozliczenia w tym systemie opustów. Przede wszystkim licznik taki musi rejestrować oddawaną energię elektryczną w podziale na strefy czasowe – osobno dla godzin szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz osobno dla godzin pozaszczytowych.

Ilość energii oddawanej w godzinach 7-21 podlega rozliczeniu z mniejszą bonifikatą, natomiast energia oddawana w godzinach 21-7 jest rozliczana z wyższą bonifikatą. Taki sposób rozliczeń zachęca prosumentów do optymalizacji pracy instalacji PV tak, aby jak najwięcej energii trafiało do sieci w godzinach pozaszczytowych.

Dodatkowo licznik do net billingu powinien realizować tzw. bilansowanie godzinowe, czyli porównywać na bieżąco ilość energii pobranej z ilością energii oddanej do sieci elektroenergetycznej w cyklu godzinowym.

Nowoczesne liczniki zapewniają precyzyjne rozliczenia prosumenta, gwarantując poprawność wskazań w każdych warunkach pracy instalacji fotowoltaicznej.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniego licznika do fotowoltaiki ma kluczowe znaczenie dla poprawności rozliczeń prosumenta. Liczniki jednofazowe sprawdzą się w małych instalacjach na domach jednorodzinnych, natomiast do większych systemów PV polecane są liczniki trójfazowe z pomiarami mocy. Coraz popularniejsze stają się liczniki z komunikacją bezprzewodową, ułatwiające zdalny monitoring oraz liczniki dedykowane do współpracy z magazynami energii.

Aby licznik PV dobrze współpracował z siecią dystrybucyjną i systemem rozliczeniowym net-billing, powinien zapewniać precyzyjny podział energii oddawanej na strefy szczytowe i pozaszczytowe. Ponadto przydatna jest funkcja bilansowania godzinowego, czyli porównywania na bieżąco energii pobranej i oddanej. Nowoczesne modele liczników spełniają te wymagania, gwarantując poprawność rozliczeń.

Oprócz doboru licznika istotny jest również wybór odpowiedniego falownika do fotowoltaiki, akumulatora oraz pozostałych podzespołów instalacji PV. Artykuł podsumowuje najważniejsze zagadnienia związane z pomiarami, monitoringiem i rozliczeniami energii elektrycznej w autonomicznych mikroinstalacjach fotowoltaicznych wykorzystywanych przez prosumentów.

Mamy nadzieję, że informacje tu zawarte będą pomocne w planowaniu inwestycji fotowoltaicznej i pozwolą uniknąć typowych błędów. Zapraszamy także do lektury artykułów o optymalnych rozwiązaniach dla instalacji z piecem elektrycznym opartych o OZE i magazyny energii.

banner

Najczęstsze pytania

Moc licznika do instalacji PV powinna być dostosowana do mocy falownika lub paneli fotowoltaicznych. Przy małych instalacjach do 10 kW wystarczy licznik 1-fazowy 5-60A. Przy większych, 3-fazowych systemach potrzebny jest licznik 3-fazowy o mocy 15-100A.

Licznik 1-fazowy ma 1 wejście i 1 wyjście, mierzy zużycie energii na 1 fazie. Licznik 3-fazowy ma 3 wejścia i 3 wyjścia, mierzy zużycie osobno na każdej z 3 faz. Stosowany jest w instalacjach większych firm.

Podstawowe to: pomiar energii w obu kierunkach, transmisja danych, rejestracja parametrów sieci (napięcia, prądu, mocy). Dodatkowe: odczyt mocy biernej i czynnej, kontrola kolejności faz, synchronizacja czasu.

Aby licznik był podłączony do internetu, musi mieć port komunikacyjny RS485, Ethernet lub modem GSM/GPRS. Najprościej podłączyć go do domowej sieci Wi-Fi (Ethernet). Można też zamontować dodatkowy moduł transmisji danych.

Orientacyjne ceny liczników dwukierunkowych do PV to: licznik 1-fazowy: 200-800 zł, licznik 3-fazowy: 800-1500 zł. Im więcej funkcji i lepsze parametry, tym licznik jest droższy. Dobry jakościowo kosztuje ok 500-1000 zł.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 2. Ile Kosztuje Przejechanie 1 km - Koszt 100 km Elektrycznym Samochodem
 3. Popularne moce paneli fotowoltaicznych Charakterystyka
 4. Schemat podłączenia bufora Jak podłączyć bufor ciepła?
 5. 130 kWh Cena - Aktualna Cena za 130 kWh od Innogy
Autor Jarosław Pietrzak
Jarosław Pietrzak

Specjalizuję się w doradztwie dotyczącym fotowoltaiki. Na blogu publikuję porady z zakresu doboru systemu, montażu paneli i magazynowania energii. Dzielę się moim doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Oświetlenie LED na prąd Opcje zakupu
EnergiaOświetlenie LED na prąd Opcje zakupu

Przewodnik po rodzajach i zastosowaniach lampek LED na prąd. Poznaj zalety oświetlenia LED, sposoby doboru i montażu lampek oraz wskazówki, gdzie i jak je kupić. Przydatne informacje dla każdego, kto myśli o wymianie oświetlenia na energooszczędne lampki na prąd LED.