Fotowoltaika

Oznaczenia i kody na liczniku energii elektrycznej PGE - Jak je odczytać i podać stan licznika?

Autor Barbara Borkowska
Barbara Borkowska12.03.20245 min.
Oznaczenia i kody na liczniku energii elektrycznej PGE - Jak je odczytać i podać stan licznika?
banner

Liczniki energii elektrycznej dostarczane przez PGE są wyposażone w szereg oznaczeń i symboli, które dla przeciętnego odbiorcy mogą być niejasne. Tymczasem umiejętność odczytywania tych informacji jest kluczowa, by właściwie monitorować zużycie prądu i rozliczać się z dostawcą. W niniejszym poradniku wyjaśnimy, co oznaczają poszczególne oznaczenia na liczniku PGE, jak prawidłowo odczytywać wskazania oraz jak raportować stany licznika, aby uniknąć nieprawidłowych rozliczeń.

Odczytywanie oznaczeń na liczniku PGE

Licznik energii elektrycznej PGE zawiera wiele informacji prezentowanych w postaci symboli, kodów i oznaczeń liczbowych. Aby poprawnie odczytać i zinterpretować te dane, należy najpierw poznać znaczenie poszczególnych elementów umieszczonych na liczniku.

Rodzaje symboli i ich znaczenie

Licznik PGE posiada szereg symboli graficznych, które informują m.in. o:

 • Aktualnej taryfie (symbol T1, T2 itd.)
 • Strefach czasowych pomiaru (ikony słońca i księżyca)
 • Jednostkach pomiaru (kWh, kW itp.)
 • Kierunku przepływu energii

Aby poprawnie odczytać te informacje, należy najpierw zapoznać się ze znaczeniem poszczególnych symboli zamieszczonych w instrukcji do licznika lub na stronie internetowej PGE.

Kody i komunikaty o błędach

Oprócz standardowych oznaczeń, licznik może wyświetlać komunikaty alfanumeryczne, informujące o różnych nieprawidłowościach i usterkach. Typowe kody błędów w licznikach PGE to m.in.:

 • Err1 - błąd zegara licznika
 • Err2 - błąd pamięci licznika
 • Err3 - nieprawidłowy kierunek przepływu energii

Rozpoznanie kodu błędu pozwala odpowiednio zareagować, np. zgłaszając usterkę do PGE w celu wymiany licznika.

Wskazania stanu licznika i fazy pomiaru

Kluczowe oznaczenia to aktualne wskazania liczydeł kWh i kW, informujące o łącznym zużyciu energii oraz bieżącej mocy pobieranej przez urządzenia. Licznik pokazuje także wskazania dla poszczególnych taryf i stref czasowych.

Kody i symbole na liczniku energii

Licznik energii elektrycznej PGE zawiera szereg informacji w postaci oznaczeń literowo-cyfrowych oraz symboli graficznych. Właściwa interpretacja tych kodów jest kluczowa dla kontrolowania zużycia i rozliczania należności za prąd.

Objaśnienie symboli na liczniku

Licznik posiada różne symbole graficzne informujące m.in. o:

 • Aktualnej taryfie (T1, T2)
 • Statusie licznika (pomiar/przerwa w pomiarze)
 • Jednostkach pomiaru (kWh, kW)
 • Kierunku przepływu prądu

Aby poprawnie odczytać te dane, trzeba najpierw poznać znaczenie symboli z instrukcji licznika lub strony PGE.

Kody błędów i nieprawidłowości

Licznik może wyświetlać alfanumeryczne komunikaty o błędach, np.:

 • Err1 - błąd zegara licznika
 • Err2 - błąd pamięci
 • Err3 - nieprawidłowy kierunek przepływu

Pozwalają one szybko zidentyfikować problem i odpowiednio zareagować.

Wskazania licznika i fazy pomiaru

Kluczowe są aktualne wskazania liczydeł kWh i kW informujące o zużyciu energii. Licznik pokazuje także wskazania dla poszczególnych taryf i stref czasowych.


Czytaj więcej: Panele fotowoltaiczne - opinie użytkowników i specjalistów o fotowoltaice w 2023 roku

Czytaj więcej: Fotowoltaika Przemyśl, instalacje fotowoltaiczne - Ranking

Jak poprawnie odczytać licznik energii

Aby dokonać prawidłowego odczytu licznika energii elektrycznej PGE, należy wykonać parę prostych kroków.

Odczytywanie wskazań liczydeł

Należy dokładnie odczytać wskazania głównych liczydeł kWh i kW, cyfry po przecinku również są istotne. Trzeba zwrócić uwagę na miejsca po przecinku, które mogą być różne dla liczydeł kWh i kW.

Rozróżnianie stref czasowych

Jeśli taryfa ma strefy, należy odczytać wskazania z podziałem na strefy dzienne i nocne - łącznie i dla danego okresu rozliczeniowego.

Odczytywanie daty i godziny

Datę i godzinę wyświetlaną przez licznik należy zapisać, aby zweryfikować prawidłowość wskazań stref czasowych. Odczyt daty i godziny jest istotny zwłaszcza przy zmianie czasu z letniego na zimowy i odwrotnie.

Raportowanie stanu licznika do PGE

Oznaczenia i kody na liczniku energii elektrycznej PGE - Jak je odczytać i podać stan licznika?

Regularnie raportowanie odczytów licznika do PGE pozwala uniknąć błędów w rozliczeniach. Jak poprawnie przekazywać te dane?

Regularne przekazywanie odczytów

Należy przekazywać odczyty cyklicznie, zgodnie z harmonogramem PGE (zwykle co 2 miesiące). Podajemy łączne zużycie kWh oraz stany podliczników dla poszczególnych stref.

Podawanie stanu licznika przy zmianie sprzedawcy

Zmiana sprzedawcy wymaga podania aktualnego odczytu licznika na dzień zmiany. Pozwoli to rozliczyć zużycie z dotychczasowym sprzedawcą.

Raportowanie awarii lub nieprawidłowości

W przypadku awarii licznika lub wykrycia nieprawidłowości, należy jak najszybciej poinformować o tym PGE, podając kod błędu wyświetlany przez licznik.

Rozliczenia za energię elektryczną

Rozliczenia z PGE za pobraną energię są oparte o odczyty licznika. Jakie czynniki mają wpływ na wysokość należności?

Taryfy i cenniki PGE

Opłaty są naliczane według aktualnych taryf i cenników, na podstawie łącznego zużycia w danym okresie rozliczeniowym.

Opłaty według stref czasowych

Przy taryfach z podziałem na strefy, opłaty są wyższe za energię w godzinach szczytu (strefa dzienna) i niższe poza szczytem (strefa nocna).

Korekty rozliczeń na podstawie odczytów

Na koniec okresu rozliczeniowego następuje korekta faktur zaliczkowych na podstawie rzeczywistych odczytów licznika.

Porady ekspertów dotyczące liczników PGE

Specjaliści ds. energii elektrycznej podpowiadają, jak najlepiej korzystać z liczników PGE.

Jak poprawnie odczytywać wskazania licznika

Eksperci radzą, by dokładnie obserwować wszystkie liczydła oraz cyfry po przecinku. Podkreślają też wagę weryfikacji daty i godziny.

Najczęstsze problemy i nieprawidłowości

Specjaliści zwracają uwagę na typowe problemy, takie jak rozbieżności wskazań między strefami czy nieaktualna data i godzina.

Wskazówki dla optymalizacji zużycia energii

Analizując odczyty z licznika eksperci podpowiadają, jak np. przesunąć część zużycia na tańszą strefę nocną i zmniejszyć łączne zużycie kWh.

Podsumowanie

Umiejętność odczytywania i interpretacji oznaczeń licznika energii elektrycznej jest kluczowa dla każdego odbiorcy PGE. Pozwala kontrolować bieżące zużycie prądu, wykrywać nieprawidłowości oraz unikać błędów w rozliczeniach. Należy zapoznać się ze znaczeniem symboli i kodów, regularnie sprawdzać wskazania oraz bezzwłocznie raportować odczyty i ewentualne usterki do PGE. Prawidłowe odczyty licznika umożliwiają też optymalizację zużycia energii elektrycznej i obniżenie opłat.

banner

Najczęstsze pytania

Zaleca się cykliczne odczyty licznika co 2 miesiące i przekazywanie danych do PGE - pozwoli to uniknąć rozbieżności przy rozliczeniach.

Kod Err2 sygnalizuje problem z pamięcią licznika - w takim przypadku należy pilnie powiadomić PGE w celu wymiany licznika.

Aby sprawdzić licznik, należy zwrócić uwagę na wskazania poszczególnych liczydeł, datę i godzinę, ewentualne kody błędów oraz prawidłowość pomiarów w strefach.

Instrukcję obsługi licznika można znaleźć na stronie internetowej PGE lub otrzymać bezpośrednio od przedstawiciela PGE podczas montażu licznika.

Błędny odczyt może skutkować niekorzystnym rozliczeniem należności za energię elektryczną - zarówno na niekorzyść klienta, jak i PGE.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Tagi

5 Podobnych Artykułów:

 1. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 2. Ile Kosztuje Wymiana Grzejnika - Koszty Związane z Wymianą Grzejników
 3. Wymiary paneli fotowoltaicznych Zestawienie
 4. Montaż instalacji fotowoltaicznej Jak zamontować panele słoneczne?
 5. Fotowoltaika 5 kW - Efektywność i Koszty Instalacji Fotowoltaicznej
Autor Barbara Borkowska
Barbara Borkowska

Jestem ekspertką w dziedzinie fotowoltaiki. Na blogu dzielę się wiedzą na temat paneli słonecznych, magazynów energii i systemów zarządzania energią. Doradzam w kwestii opłacalności inwestycji w OZE.

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Fotowoltaika Tauron: rozliczenia i perspektywy
FotowoltaikaFotowoltaika Tauron: rozliczenia i perspektywy

Fotowoltaika Tauron to sposób na obniżenie rachunków za prąd i ekologiczne źródło energii. Przejrzyste rozliczenie roczne i taryfa G12w zapewniają dużą oszczędność. Dowiedz się, jak działa instalacja słoneczna Tauron oraz jakie są perspektywy rozwoju OZE w Polsce.