Energia

Wniosek o Przyłączenie Prądu do Działki - Czas Oczekiwania i Formalności

Autor Jarosław Pietrzak
Jarosław Pietrzak08.02.20247 min.
Wniosek o Przyłączenie Prądu do Działki - Czas Oczekiwania i Formalności
banner

Wniosek o przyłączenie prądu do działki to kluczowy dokument, od którego złożenia zależy dostęp do energii elektrycznej na naszej nieruchomości. W artykule wyjaśnimy, jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku, ile kosztuje i jak długo trwa cała procedura przyłączenia energii. Dowiesz się również, jak skrócić czas oczekiwania poprzez właściwe przygotowanie dokumentacji.

Kluczowe wnioski:
 • Złożenie kompletnego wniosku skraca czas oczekiwania na wykonanie przyłącza prądu
 • Koszt przyłączenia energii elektrycznej zależy od mocy oraz odległości działki od najbliższej linii
 • Procedura przyłączenia trwa od 2 do 8 miesięcy w zależności od operatora
 • Należy przygotować dokładny plan zagospodarowania działki, aby poprawnie zaprojektować przyłącze
 • Umowa kompleksowa na dostawę prądu przyspiesza uruchomienie dostaw energii

Jak złożyć wniosek o przyłączenie prądu

Pierwszym krokiem w celu podłączenia energii elektrycznej do swojej nieruchomości jest złożenie wniosku o przyłączenie prądu do działki. Wniosek składa się do operatora systemu dystrybucyjnego działającego na danym terenie, np. PGE Dystrybucja. Można to zrobić osobiście w biurze obsługi klienta, pocztą lub przez e-BOK.

We wniosku o przyłączenie prądu podajemy dane osobowe, numer działki, moc przyłączeniową oraz załączamy szkic orientacyjny z zaznaczeniem miejsca posadowienia obiektu. Pamiętajmy, że im bardziej kompletny i poprawny wniosek, tym szybsze jego rozpatrzenie.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek kierujemy do operatora systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej właściwego dla miejsca lokalizacji naszej działki. Najczęściej będą to:

 • PGE Dystrybucja dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz części łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego
 • Tauron Dystrybucja na terenie Małopolski, Śląska oraz fragmentów województw świętokrzyskiego i dolnośląskiego
 • Enea Operator obsługująca działki w Wielkopolsce i na Kujawach
 • inni lokalni operatorzy w mniejszych miejscowościach

Sprawdź wymagania formalne wniosku o przyłącze

Aby wniosek o przyłączenie energii elektrycznej został rozpatrzony pozytywnie, musi spełniać określone wymogi formalne. Przede wszystkim powinien zawierać dokładne dane identyfikujące wnioskodawcę, czyli imię, nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.

Kluczowe są również informacje o lokalizacji i parametrach działki: nr ewidencyjny, obręb, miejscowość oraz powierzchnia. Na załączonej mapce szkicowej trzeba zaznaczyć usytuowanie planowanego obiektu wraz z punktem poboru energii.

Niezwykle istotne jest określenie mocy przyłączeniowej, czyli maksymalnego zapotrzebowania na energię elektryczną wyrażonego w kilowatach. Zawyżenie tego parametru może wiązać się z dodatkowymi kosztami, natomiast zaniżenie - z problemami z poborem prądu.

Jak określić moc przyłączeniową

Moc przyłączeniową obliczamy na podstawie sumy mocy zainstalowanych urządzeń elektrycznych lub powierzchni użytkowej budynku:

 • dom jednorodzinny - ok. 10-15 kW
 • mieszkanie - ok. 7-10 kW
 • gospodarstwo rolne - 15-30 kW
 • mała firma usługowa - do 50 kW

W razie wątpliwości można skorzystać z pomocy wykwalifikowanego elektryka, który oszacuje zapotrzebowanie obiektu na podstawie projektu.

Czytaj więcej: Ile płacisz za prąd w mieszkaniu? Wszystko o opłatach za energię elektryczną

Ile kosztuje przyłączenie prądu do działki

Koszt podłączenia energii elektrycznej do działki budowlanej składa się z dwóch elementów:

 • opłaty przyłączeniowej na rzecz operatora sieci dystrybucyjnej
 • opłaty za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego

Wysokość opłaty przyłączeniowej zależy od mocy przyłączeniowej oraz długości odcinka sieci, jaki trzeba wykonać, aby doprowadzić energię do działki. Opłata za samo przyłącze wynosi obecnie (stawki 2023 r.):

Moc przyłączeniowa Stawka netto za 1 kW mocy
do 40 kW 586 zł
powyżej 40 kW 508 zł

Drugim składnikiem opłaty za przyłączenie energii jest koszt budowy fizycznego przyłącza elektroenergetycznego na naszej działce. Obecnie za wykonanie przyłącza dla domu jednorodzinnego trzeba zapłacić od 8 do 15 tys. zł.

Czas oczekiwania na przyłączenie energii elektrycznej

Wniosek o Przyłączenie Prądu do Działki - Czas Oczekiwania i Formalności

Jedną z najważniejszych kwestii przy wniosku o przyłączenie prądu jest termin wykonania przyłącza przez operatora sieci dystrybucyjnej. Niestety, z reguły trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Zgodnie z prawem budowlanym operator ma 24 miesiące od zawarcia umowy przyłączeniowej na doprowadzenie prądu do granicy naszej działki. W praktyce realny czas oczekiwania wynosi od 2 do 6 miesięcy w zależności od operatora.

Na skrócenie tego terminu pozytywny wpływ ma wcześniejsze, kompleksowe przygotowanie wniosku wraz z dokumentacją. Im mniej poprawek i uzupełnień będzie wymagał nasz wniosek, tym szybciej zostanie rozpatrzony.

Jak przyspieszyć przyłączenie prądu

Oprócz starannego przygotowania dokumentacji, na tempo prac przyłączeniowych wpływ ma również:

 • bliskość działki do istniejącej sieci energetycznej
 • niewielkie obciążenie operatora innymi wnioskami
 • uregulowana sytuacja prawna działki

Warto również jak najszybciej zawrzeć kompleksową umowę na dostawę energii. Ułatwi to operatorowi uruchomienie dostaw prądu zaraz po wykonaniu przyłącza.

Przygotuj dokumenty do złożenia wniosku

Komplet dokumentów wymaganych przez operatora przy wniosku o przyłączenie energii elektrycznej składa się zazwyczaj z:

 • formularza wniosku
 • pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej inwestora (jeśli potrzebne)
 • mapki poglądowej z zaznaczeniem lokalizacji przyłącza
 • certyfikatu operatora OSD (przy mocy 30-800 kW)
 • wypisu z MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy

Należy pamiętać, że zakres wymaganych załączników jest uzależniony od wielkości mocy przyłączeniowej oraz może się różnić w zależności od operatora sieci dystrybucyjnej.

Gdzie znaleźć formularz wniosku

Formularz wniosku o przyłącze energii elektrycznej jest dostępny na stronie internetowej właściwego operatora systemu dystrybucyjnego działającego na naszym terenie, np. PGE Dystrybucja, Tauron czy Enea.

Jakie opłaty wiążą się z przyłączeniem prądu

Podstawową opłatą związaną z przyłączeniem energii elektrycznej jest wspomniana wcześniej opłata przyłączeniowa, której wysokość zależy od mocy przyłącza. Stawki w 2023 r. wynoszą 586 zł/kW lub 508 zł/kW w zależności od mocy.

Kolejną pozycją na fakturze będzie również już omawiany koszt wykonania przyłącza na terenie naszej działki. Ceny za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego wynoszą w przybliżeniu od 8 do 15 tys. zł.

Należy również pamiętać o comiesięcznych opłatach za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej, określanych na podstawie taryfy właściwego sprzedawcy prądu.

Podsumowanie

Przyłączenie energii elektrycznej do działki to złożony proces, na który należy się odpowiednio przygotować. Najważniejszym dokumentem jest prawidłowo wypełniony wniosek o przyłączenie prądu, zawierający niezbędne informacje i załączniki.

Termin realizacji przyłącza prądu wynosi standardowo od 2 do 8 miesięcy w zależności od operatora oraz stopnia skomplikowania inwestycji. Na czas oczekiwania na podłączenie energii elektrycznej wpływ ma przede wszystkim jakość złożonego wniosku oraz odległość działki od sieci.

Koszty związane z podłączeniem prądu to przede wszystkim opłata przyłączeniowa, uzależniona od mocy, oraz wykonanie fizycznego przyłącza na działce. Całkowity rachunek za przyłączenie energii elektrycznej to kwota rzędu kilkunastu tysięcy złotych.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w artykule pozwolą sprawnie przejść procedurę przyłączenia energii i bez przeszkód cieszyć się prądem we własnym domu.

banner

Najczęstsze pytania

Koszt podłączenia prądu do domu jednorodzinnego to kwota rzędu 15-25 tys. zł. Składa się na nią opłata przyłączeniowa dla operatora (około 6-10 tys. zł) oraz opłata za wykonanie fizycznego przyłącza na działce (8-15 tys. zł).

Formalny czas na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego przez operatora sieci to maksymalnie 24 miesiące. W praktyce na podłączenie prądu do domu czeka się od 2 do 8 miesięcy w zależności od operatora.

Zalecana moc przyłączeniowa dla standardowego domu jednorodzinnego to ok. 10-15 kW. Powinna ona pokrywać sumę mocy wszystkich podłączonych urządzeń elektrycznych oraz umożliwić rozbudowę instalacji.

Podstawowe dokumenty to formularz wniosku, mapka z zaznaczeniem lokalizacji przyłącza, dane osobowe wnioskodawcy oraz informacje o działce i planowanym zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

Za wykonanie linii kablowej od granicy działki do budynku odpowiada wykonawca zlecany indywidualnie przez klienta. Operator sieci odpowiada jedynie za doprowadzenie przyłącza do granicy działki.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-outline
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak działa magazyn energii przy fotowoltaice? Wyjaśniamy
 2. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 3. Ile Kosztuje Przejechanie 1 km - Koszt 100 km Elektrycznym Samochodem
 4. Opłata OZE Definicja i opis
 5. Schemat podłączenia bufora Jak podłączyć bufor ciepła?
Autor Jarosław Pietrzak
Jarosław Pietrzak

Specjalizuję się w doradztwie dotyczącym fotowoltaiki. Na blogu publikuję porady z zakresu doboru systemu, montażu paneli i magazynowania energii. Dzielę się moim doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Oświetlenie LED na prąd Opcje zakupu
EnergiaOświetlenie LED na prąd Opcje zakupu

Przewodnik po rodzajach i zastosowaniach lampek LED na prąd. Poznaj zalety oświetlenia LED, sposoby doboru i montażu lampek oraz wskazówki, gdzie i jak je kupić. Przydatne informacje dla każdego, kto myśli o wymianie oświetlenia na energooszczędne lampki na prąd LED.

Liczniki energii elektrycznej do instalacji PV Rodzaje
EnergiaLiczniki energii elektrycznej do instalacji PV Rodzaje

Licznik do fotowoltaiki - jak dobrać optymalny licznik jedno- lub trójfazowy? Poradnik wyjaśnia różnice między licznikami, ich funkcje, wady i zalety. Poznaj modele z komunikacją bezprzewodową oraz typy liczników do magazynów energii.