Energia

Wynajem ziemi pod instalację paneli słonecznych Opłaty i zasady

Autor Barbara Borkowska
Barbara Borkowska16.01.20247 min.
Wynajem ziemi pod instalację paneli słonecznych Opłaty i zasady
banner

Dzierżawa działki pod fotowoltaikę staje się coraz popularniejszą formą inwestowania w odnawialne źródła energii. Wynajem gruntu na potrzeby budowy farmy fotowoltaicznej to korzyści finansowe zarówno dla właściciela nieruchomości, jak i inwestora. Jednak zanim podpiszemy umowę dzierżawy warto zapoznać się z zasadami i kosztami takiego przedsięwzięcia. Poniżej omówione zostały najważniejsze kwestie związane z opłatami i warunkami najmu gruntów pod instalacje paneli słonecznych.

Kluczowe wnioski:
 • Stawki za dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę wahają się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych rocznie za hektar.
 • Długość umowy dzierżawy zazwyczaj wynosi od 20 do 30 lat.
 • Najemca pokrywa koszty przygotowania gruntu i doprowadzenia przyłączy.
 • Umowa powinna jasno określać prawa i obowiązki obu stron.
 • Warto rozważyć możliwość dzierżawy części farmy na własny użytek.

Jak wynająć grunt pod farmy fotowoltaiczne?

Dzierżawa gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej stała się w ostatnich latach bardzo popularną formą inwestowania w odnawialne źródła energii. Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę przynosi korzyści zarówno właścicielowi nieruchomości, jak i inwestorowi budującemu instalację paneli słonecznych. Jak więc prawidłowo wynająć pole lub działkę na cele fotowoltaiczne?

Przede wszystkim należy znaleźć odpowiedniego partnera biznesowego – inwestora zainteresowanego dzierżawą gruntu pod fotowoltaikę. Można skontaktować się bezpośrednio z developerami budującymi farmy PV lub skorzystać z usług pośredników. Warto porównać oferty kilku podmiotów.

Kluczowe jest ustalenie warunków umowy dzierżawy, aby zabezpieczyć interesy obu stron. Należy szczegółowo określić m.in. czas trwania umowy, wysokość czynszu dzierżawnego, możliwość przedłużenia umowy, zasady wypowiedzenia, obowiązki inwestora i właściciela gruntu.

Oprócz stawki czynszu dzierżawnego, istotne są również dodatkowe korzyści, jakie może uzyskać właściciel ziemi, np. bezpłatny dostęp do części wyprodukowanej energii. Takie zapisy warto negocjować.

Gdzie szukać dzierżawców gruntów pod fotowoltaikę?

Oferty dzierżawy gruntu można znaleźć na specjalnych portalach ogłoszeniowych branży fotowoltaicznej. Właściciele ziemi mogą tam zamieszczać swoje ogłoszenia lub przeglądać oferty inwestorów poszukujących działek. Można również wyszukać bezpośredni kontakt do deweloperów budujących farmy PV w naszym regionie.

Ile kosztuje dzierżawa gruntu pod instalację paneli PV?

Dzierżawa pola pod fotowoltaikę to przede wszystkim stały, gwarantowany dochód dla właściciela gruntu. Stawki czynszu dzierżawnego są zróżnicowane i zależą od kilku czynników.

Podstawowym wyznacznikiem jest lokalizacja i powierzchnia działki. Im lepsze nasłonecznienie i większa powierzchnia, tym wyższy możliwy do uzyskania czynsz. Ponadto liczy się rodzaj gruntu, ukształtowanie terenu oraz odległość od najbliższej stacji elektroenergetycznej.

Przeciętne stawki za dzierżawę pod fotowoltaikę w Polsce wynoszą ok. 5-15 tys. zł rocznie za 1 ha. Jednak w atrakcyjnych lokalizacjach inwestorzy są w stanie zapłacić nawet 20-30 tys. zł/ha/rok.

Ile płaci PGE za dzierżawę gruntu pod farmy fotowoltaiczne?

Firma PGE, budująca farmy fotowoltaiczne w całej Polsce, oferuje czynsz dzierżawny na poziomie 5-10 tys. zł za hektar gruntów rolnych IV i V klasy. Dla atrakcyjniejszych gruntów klasy III czynsz może wynieść nawet 15 tys. zł/ha/rok.

PGE proponuje zwykle długoterminowe umowy dzierżawy na 20-25 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat. Dodatkowo właściciel może liczyć na bezpłatny dostęp do części wyprodukowanej zielonej energii.

Czytaj więcej: Ile to 1 kW? Sprawdź jakie urządzenia mają moc 1 kW i jak to przełożyć na rachunki za prąd.

Na co zwrócić uwagę przy umowie najmu na cele fotowoltaiczne?

Podpisując umowę dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, aby zabezpieczyć swoje interesy:

 • Jasno określone prawa i obowiązki obu stron
 • Precyzyjne zapisy dotyczące czasu trwania umowy oraz warunków jej wypowiedzenia
 • Ustalenie terminów i wysokości płatności czynszu
 • Zapisy chroniące stan gruntu i możliwość jego rolniczego wykorzystania po zakończeniu umowy
 • Ubezpieczenie OC farmy PV przez inwestora

Warto skonsultować umowę z prawnikiem, aby wykluczyć ryzyko niejasnych zapisów czy pominięcia istotnych kwestii. Dobrze przygotowana umowa pozwoli uniknąć nieporozumień i konfliktów w przyszłości.

Jakie są zalety wynajmu ziemi pod farmy fotowoltaiczne?

Wynajem ziemi pod instalację paneli słonecznych Opłaty i zasady

Dzierżawa gruntów pod fotowoltaikę to szereg korzyści zarówno dla właściciela ziemi, jak i dla inwestora budującego farmę PV. Do najważniejszych zalet tego rozwiązania należą:

 • Stały, gwarantowany dochód dla właściciela gruntu przez wiele lat
 • Brak konieczności ponoszenia kosztów utrzymania i prac agrotechnicznych
 • Podniesienie wartości i atrakcyjności nieruchomości
 • Możliwość pozyskania części taniej energii słonecznej na własne potrzeby
 • Ochrona gruntów nieużytkowanych rolniczo przed degradacją

Dla inwestora najważniejsze korzyści to pozyskanie atrakcyjnej lokalizacji pod budowę farmy PV oraz długoterminowa umowa dzierżawy, gwarantująca stabilne warunki prowadzenia biznesu.

Jakie mogą być wady dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę?

Choć dzierżawa pod fotowoltaikę ma wiele zalet, warto zdawać sobie sprawę również z potencjalnych wad i ryzyk takiego rozwiązania:

 • Utrata elastyczności w zakresie zmiany sposobu użytkowania gruntu przez okres trwania umowy
 • Ryzyko kolizji interesów pomiędzy dzierżawcą a właścicielem gruntów
 • Możliwe problemy ze zwrotem gruntu w przypadku upadłości firmy dzierżawiącej
 • Spadek wartości gruntu po zakończeniu dzierżawy, jeśli ziemia nie zostanie właściwie zrekultywowana
 • Długotrwałe procedury formalno-prawne związane z inwestycją

Dlatego tak ważne jest precyzyjne określenie warunków współpracy i wzajemnych zobowiązań w umowie, aby zminimalizować ewentualne ryzyka po obu stronach.

Co warto wiedzieć o opłatach za dzierżawę gruntu na cele PV?

Decydując się na dzierżawę działki pod fotowoltaikę, należy mieć świadomość kilku kwestii dotyczących opłat i rozliczeń z tym związanych:

 • Czynsz dzierżawny wypłacany jest w ratach - zwykle w cyklu rocznym lub kwartalnym
 • Wysokość czynszu ulega waloryzacji, najczęściej o wskaźnik inflacji
 • Umowa określa terminy i zasady płatności - warto negocjować zaliczkowe wpłaty
 • Przychód z czynszu dzierżawnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 • Warto ustalić kary umowne na wypadek opóźnień w płatnościach lub naruszenia warunków umowy

Dodatkowo należy pamiętać, że to inwestor ponosi wszelkie koszty przygotowania gruntu, budowy farmy i jej późniejszej likwidacji. Precyzyjne zapisy w tym zakresie są kluczowe dla ochrony interesów właściciela ziemi.

Podsumowanie

Dzierżawa gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej to obecnie bardzo popularna forma inwestowania, przynosząca korzyści zarówno właścicielowi ziemi, jak i inwestorowi. Stawki za dzierżawę wahają się zwykle od kilku do kilkunastu tysięcy złotych rocznie za hektar, w zależności od lokalizacji i jakości gruntu. Przed podpisaniem umowy dzierżawy pod fotowoltaikę warto dokładnie przeanalizować ofertę, porównać warunki proponowane przez różnych inwestorów i skonsultować umowę z prawnikiem, aby zabezpieczyć swoje interesy.

Dzierżawa ziemi pod instalacje fotowoltaiczne to szereg korzyści, ale również potencjalne ryzyka, dlatego kluczowe znaczenie mają przemyślane, precyzyjne zapisy umowy, jasno określające prawa i obowiązki obu stron. Należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z czynszem dzierżawnym, czasem trwania umowy, możliwością jej wypowiedzenia, ubezpieczeniem oraz kosztami przygotowania i likwidacji farmy PV.

Firmy energetyczne, jak PGE, oferują z reguły atrakcyjne warunki dzierżawy gruntów pod fotowoltaikę - długoterminowe umowy, czynsz rzędu 5-15 tys. zł za hektar rocznie oraz możliwość pozyskania taniej zielonej energii na własne potrzeby. Dzierżawa gruntu to obiecująca opcja biznesowa, jednak wymagająca rozwagi i gruntowej analizy oferty.

Podsumowując, dzierżawa pod fotowoltaikę to potencjalnie korzystna i opłacalna forma współpracy, jednak by maksymalizować zyski i zminimalizować ryzyko, kluczowe znaczenie mają odpowiednie zapisy w umowie, dostosowane do indywidualnej sytuacji i potrzeb właściciela gruntu.

banner

Najczęstsze pytania

Można poszukać ogłoszeń developerów poszukujących gruntów na specjalnych portalach branżowych lub skontaktować się bezpośrednio z firmami budującymi farmy PV w naszym regionie. Warto porównać oferty kilku inwestorów.

Standardowy okres trwania umowy dzierżawy gruntu pod instalacje PV to 20-30 lat. Daje to gwarancję stałego dochodu dla właściciela przez wiele lat i stabilne warunki inwestycji dla dzierżawcy.

Tak, zgodnie z przepisami umowa dzierżawy na okres dłuższy niż rok powinna mieć formę aktu notarialnego. Pozwoli to uniknąć problemów formalno-prawnych w przyszłości.

Zgodnie ze standardowymi zapisami umownymi, koszty przygotowania terenu, postawienia ogrodzenia, budowy dróg dojazdowych, likwidacji farmy po zakończeniu umowy itp. pokrywa dzierżawca.

Przede wszystkim aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, wypis z ewidencji gruntów, mapa zasadnicza działki oraz pełnomocnictwo, jeśli właściciel reprezentowany jest przez pełnomocnika.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak działa magazyn energii przy fotowoltaice? Wyjaśniamy
 2. Zestawy fotowoltaiczne do grzania wody - sprawdzone rozwiązania
 3. Ile Kosztuje Przejechanie 1 km - Koszt 100 km Elektrycznym Samochodem
 4. Popularne moce paneli fotowoltaicznych Charakterystyka
 5. Schemat podłączenia bufora Jak podłączyć bufor ciepła?
Autor Barbara Borkowska
Barbara Borkowska

Jestem ekspertką w dziedzinie fotowoltaiki. Na blogu dzielę się wiedzą na temat paneli słonecznych, magazynów energii i systemów zarządzania energią. Doradzam w kwestii opłacalności inwestycji w OZE.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły